Jdi na obsah Jdi na menu

BOHEMIAN-SILVER

 ...aneb RODINNÉ STŘÍBRO (NÁRODNÍ POKLAD)...

 Abstrakt (obsahová upoutávka) k Portálové události, která nabíhá v energo-informačním poli planety. Nosnou tématikou datové podpory, která tudy přichází pro rozběhlé procesy Transformace našeho Kolektivního Vědomí, je genetika. Další dávka (kvantum) Novostí pro aktivaci rodových vazeb - ve smyslu národa a jeho odkazu z hlubin věků, z Času, kdy toto Kolektivní Vědomí procházelo podobnou (i když nikoliv tak rozsáhlou) přestavbou, aby bylo možné zahájit dlouhou cestu k finální podobě Galaktického Člověka. Nacházíme se v horizontu dosažení tohoto cíle - a i když nevíme, zda se toho dočká už naše generace, změny gradují a nabírají na obrátkách. 

 Národní sounáležitost, láska k bližnímu a pan-sofický úhel pohledu na náš společný původ - než jsme se "roztříštili" do tisíců skupinek na tisíce míst Země, ztratili společnou řeč...a nalezli odvahu se postavit proti sobě. Pro podivné ideály importované víry, ve jménu cizích záměrů a poslušní vůdcům, kterým jsme věřili, že nás provedou úskalími cesty, které jsme nerozuměli natolik, abychom po ní šli sami s jistotou. Zneužití Moci - to nás postihlo a rozprostřelo se mezi nás jako absurdní "meta", po které jsme povrchností života bláhově také toužili a dopouštěli se pro její získání často zločinů proti lidskosti, která je naším základním atributem. Neseme si tyto vzpomínky ve svých Srdcích - proto je symbolické Srdce Národa Kamenné... Jeho probouzení je mým osobním Projektem. Je to refrén prastarých arianských říkanek, ukolébavek, bajek a mytologických příběhů, útržků citátů z her či básně o hvězdném původu našich Duší...to jsou nástroje, kterými jemně ťukám do zdrojových kódů našich neprobuzených pamětí...

 V Duchu Patrona Českých zemí se nachází velká Síla. Nesouvisí s křesťanským dogmatem, které ho "ukořistilo" pro svoje cíle - je nad a za-tím - ve sféře vůle lidu, který se k němu upínal vždy, když bylo národu těžko. Pro probouzející se Kamenné Srdce je datum 28.9. začátkem období navýšení národní hrdosti, aktivací těch hodnot v kolektivním cítění, které nám pomáhají udržet si povědomí o důležitosti Českých a Slovanských zemí na světové scéně a čím dál zřetelněji projevovaná pravá podstata našich jazyků, které mají kódovací potenciál, protože jsou jazykem programování naší kolektivní reality, která vykvétá z matric, psaných jejich dialekty. Od nepaměti vyrývali stavební dělníci na celém světě svoje "značky" do objektů, které vystavěli - časem ústně předávaná tradice "zmutovala" do slangového jazyka, kterým se nejen psalo, ale i mluvilo. Tam se nachází jádro jazyka SENZAR (Snová Záře), který jsme si jako lidstvo přinesli z Hvězd a pro moderní použití ho z kamenných reliéfů pro nás rozluštil Antonín Horák. My dnes už nemůžeme říci, kde že je "kolébka" prvního lidu...i když různé, nacionalisticky laděné proudy to dělají a snaží se tím získat pro některé národy "výhodu" v současném politickém rozložení sil. Lokality vyššího výskytu inkarnací bytostí, které "stály" u počátku Projektu Člověk, se ale opravdu nacházejí spíš na východní zemské polokouli - je to ovšem také historická záležitost genetických vazeb, které vždy nakonec rozhodnou o umístění Duše do běhu času prostředím, kde se Život bude odvíjet...

 Podzim má v arianském dialektu tvar slova JESEŇ...jako je tomu dodnes u mnoha slovanských národů. To je období, které máme před sebou a bude přesně takové, jak říká: JE-SEN...užívejme si ho doplna, s otevřenou Myslí i Srdcem.

Á-Ria Mia Draga
Gali * Nagy * Vota-Daky
Liba Dycha - Zora Vicha 

 P.S. Každý člověk v "sobě" (ve své multi-dimenzionální komplexitě) nese ÁRIA kód Jedinečnosti. Je to náš průkaz ID-entity a občanka příslušnosti ke Zdroji, kterého jsme každý jeden unikátním segmentem. Všichni (v jakémkoliv formátu vyjádření) tvoříme médium pro projev Absolutna do aktivních zón Živosti - a tento potenciál Všeho Co Jest umíme v nějaké míře rovněž využívat a zužitkovat - pro osobní i kolektivní prospěch. Jsou to za-polaritní zdrojové podněty - až jejich aplikací jim udáváme tón, barvu, vůni, chuť a drsnost/hladkost - také vlastnosti pocitového charakteru a emoční dynamiky. To je základ práce s energií a informacemi, které si rozbalujeme do aurického pole osobního sdílení.

 Nyní prožíváme období rozkvětu našich zdrojových kódů do aktivní polohy vzájemné komunikace na nových schématech podpory Života. Někdo má svoji Zdrojovou Jiskru již plně rozvinutou do funkčního formátu, jiní zatím pod Pečetí Ochrany. Ta je účelovým opatřením v prostředí, kde je zvýšené nebezpečí nových infiltrací z vyšších duchovních sfér, kde operuje parazitický Egregor Moci. Lidská Mysl je velmi tvárná - citlivě reaguje na změny stavů Vědomí a každý frekvenční kanál, fixovaný mimo zónu Přítomnosti aktivního Vědomí, je potenciálním vstupem pro takové nežádoucí infiltrace. Otevírají se mantrami a speciálními znaky, které přijímáme z různých informačních zdrojů. Někdo takto "experimentuje" záměrně a jsou lidé, kteří to doopravdy brilantně ovládají a umějí využívat pro dobrou věc - pro sebe i ostatní. Většina lidí je ale proti cíleným instalacím ovládacích prvků bezmocná. Přijímáme je na vlnách velmi atraktivních informací, které mám "hladí" Dušičku způsobem, kterému nelze odolat. Efektem je post-hypnotická sugesce, která nás staví do přesvědčení, že cosi konkrétního je zlé, špatné, manipulující, blokující, nízko-vibrační nebo dokonce "plazí", či démonické = orientované na to, aby nás brzdilo, škodilo, stahovalo nebo jinak negativně ovlivnilo, či tvarovalo.

 Dlouhodobě v textech varuji před "otrávenými" jablíčky - obsahují samé jedovaté vzorce, co se na vlnách zdánlivé "pomoci" se Vzestupem velmi dobře usazují do hlubších vrstev našeho a potažmo tedy i kolektivního (pod)vědomí. Prociťujme proto vše, co bereme z informačních servisů "vážně" = to, čemu jsme ochotni bezmezně věřit a co nevnímáme jen jako dílčí kamínky do skládanky osobního pochopení souvislostí v oblasti poznávání Světa. Jakmile takový servis bude stavět na rozdělování, nepřátelství k těm, kteří nekývou nebo vnímají věci jinak, osočovat obecně lidi z umělosti, temnoty nebo materiální závislosti - aniž by přesně uváděl co tím přesně míní - aby si ostatní mohli zjistit podrobnosti a zaujmout vlastní nezávislé stanovisko...pak by se nám měly rozeznít nějaké vnitřní alarmy. Stoprocentně - pokud ovšem jsme hluší a slepí k takovým varovným signálům, pak se nám může běžně stávat, že cokoliv nám náš oblíbený zdroj přednese, to "doopravdy" nacházíme ve svých pocitech, prožitcích i názorové orientaci (tzv. efekt ztotožnění, který se projeví např. četbou "Domácího lékaře"). Ona autosugesce je mocná zbraň, kterou se staré vzorce ovládání snaží udržet populaci ve stavu separované fragmentace, kdy jedna skupina se staví nad jinou, aniž by zohlednili názorovou rozmanitost a svobodu volby, která je právem soudného člověka v oblasti reakcí na podněty, které přijímá.

bohemian-silver2-mini.jpgbohemian-silver2-neg-mini.jpg

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice