Jdi na obsah Jdi na menu

BOHEMIJA

 Následující text měl být pouhým komentářem na vláknu konverzace pod článkem DIA-KRITIKA na Facebooku. Ale nakonec jsem z toho sestavila samostatné sdělení - protože to hodně souvisí s aktuálním děním...a taky mám jednu "plonkovou" kresbu schématu toku energií, která mi k tomu perfektně sedí. 

 Motto:

"...výlučnost, specialita našeho národa jako nositele řeči, která je tak unikátní..."

 Ano - ale nejde o nějakou vyvolenost nebo jiný formát výlučnosti, který svádí k aktivaci nacionalismu, nadřazenosti nebo podobných archetypálních "pastí" v systému Hierarchií, které ještě stále dominují v myslích a tedy v hodnotových oblastech vnímání běžného člověka. To jsou "bolesti" badatelů na poli Slovanství a jeho odkazu pro současnost. Proto už ani nečtu některé weby, které se těmto tématům  věnují - cítím tam spodní proudy nesnášenlivosti, minimum tolerance a snahu opět kroutit "fakty", která jsou tvárná hlavně proto, že nejdou doložit jinak, než odvozeně - přes souvislosti, které oficiální historie odsouvá na alternativní kolej.

 Nejde ani o tzv. "bojeschopnost" - jde o spirituální esenci Ducha Národa - o Odkaz - jeho Původ a Určení v nadčasovém měřítku Existence Lidstva. Každý národ má tuto vnitřní rozměrovost nějak specifickou - jde o Roli v "projektech", které přímo s Evolucí souvisí...a netýká se to jen Člověka, ale celé Hvězdné Rodiny, která je zdrojovou pro celé Lidstvo - jako Celek. Je to mimo hierarchické osnovy systémového Matrixu - naopak, je to v naprostém souladu se skutečným potenciálem jakéhokoliv Národa obecně. To se řídí podle principu Autonomie Mozaikových Soustav, která ladí s principy Fraktality a Dimenzionality - a samozřejmě i Polarity - viz nebezpečí pro ty, kteří se pohybují v zóně Egregoru Moci a aktivují z načerpaných informací systémové pasti archatypálních stimulací k nacionalismu a sklouznutí zpět do silového pole Hierarchie. AMS znamená, že Celek (zde například geneze Projektu ČLO-věk) je obsažen v každé části - spravedlivě, bez protekce a bez uměle vložených "vyšších" poslání, co by se nadřazovaly nad ty "nižší". Proto ve svých textech užívám alternativy zprofanových názvů - například "arianský" - namísto "árijský"...apod. Není to jednoduché tím prokličkovat a nevystavit předložené úvahy kritice nebo podezření z navádění k nacionálně laděným myšlenkám. 

 Český Národ má Hvězdný Kód BOHEMIJA (BOHEMIKA-ŠÁSTRA). Je v něm zašifrovaná ona kvalita "přímé demokracie" ve formátu spektrálního řízení podle pravidel AMS. BOHEM-I-JÁ nenechává nikoho na pochybách - kdo má jaké kompetence vůči ostatním ve spirituálním rozměru Původu a Určení. Ostatní národy jsou na tom podobně - BRITANIKA (ostří ), RAŠÍJA (rašící Já), ŘECKO (řeč), ROMANIKA (román-píšící, v obráceném čtení AMOR)...atd...to jsou Kódy Srdcí oněch Národů a proto hrají v Evoluci stejně důležitou roli, jako Národ Český - a jako ostatní Slovanské. 

 Bylo by kritickým omylem domnívat se, že všechno vyloženě negativní působí v jemném předivu spojité Sítě Života jenom ZLO a nic jiného. Uplatňuje se zde totiž opět Princip Negativní Expozice a překlopením významů se dobereme úplně jiných schémat vlivu rezonančních vln. Na bázi Fuzzy-Logiky, kdy širokospektrálně promítneme vnitřní obsah energo-informačních struktur událostí do dlouhé linie běhu Času, kterou se ale vezeme v gravitačním poli Přítomného Okamžiku - tehdy vnímáme souvislosti jinak a ve větší komplexitě...nazývám to principem "hodinky-holinky". Příkladem takového fenoménu je tzv. "panarabská revoluční vlna", která jako zemětřesení zasáhla celý svět - od hmotně projevené vrstvy geo-politické scény - po hluboké duchovní a mimo-dimenzionální vlivy, kterými se ukotvují nad-kritické hodnoty pro projev Novostí do Kolektivního Vědomí Planety a Lidstva. Všimněme si kódování = PAN a RA....jde o souvislost s Transformačním procesem, kterým se mění úplně všechno, na co jsme bývali zvyklí. Je tam i ta echt-negace pro skalní skeptiky = PÁN a RAB...záleží na založení člověka a jeho přístupu k informačnímu sdělení v souvislostech, které zapadají do jeho osobní orientace v oblasti, kde se pohybuje, kde žije.

 Rodíme se tam, kde je pro nás optimální prostředí k realizaci našich rozpracovaných "projektů" = manuál Duše pro Život v inkarnaci. Tyto pracovní životní linie se táhnou věky - přeskakují z inkarnace na inkarnaci a sčítají se každým Životem na vyšší úroveň realizace - jsou to Hodnoty, důležité pro Celek Lidstva jako takový. Takže kdo se v této době narodil do prostředí středoevropských národů - do SRDCE Planety - ten je v hloubi svého Určení (Roli) na tom podobně. SLOVA-N vyjadřuje SLOVY  - definuje N (Novosti), překlápí staré do nového významu (otočené N je Z = začátek, aneb Nový-Začátek), odhaluje pravou podstatu schémat Existence Lidstva - odkrývá pasti parazitických entit, které na nás hodují - bourá síť axiomů, do kterých nás upevnily, abychom si nebyli schopni vytvořit podmínky ke spuštění samo-rozbalovací instalace nového Systému Podpory Života, který by jejich Iluzi odhalil a zrušil. My ten Rubikon ale navzdory všemu překročili - a už jsme za Bodem Návratu. Jsme v přechodném období - jednou nohou ve starém Modelu Řízení, kde z vyšších dimenzionálních sfér tahá za drátky Egregor Moci - součtový duchovní element entity Parazitů...a druhou nohou v novém Modelu Magistra, který podporuje kolektivně plošně i specificky individuálně každou Bytost spojité Oktávy Živosti k realizaci Transformace do nových parametrů Bytí - a k expanzi do prostoru Galaxie, kde leží původní "domovy" naší Hvězdné Rodiny. 

 Toto jsou okolnosti, které každý chápe a vnímá posvém - ty myšlenky, pocity a intuitivně vnímaná vodítka jsou nepřenosné, protože jsou jedinečné - ale ve sdíleném prostředí hrají důležitou úlohu inspirace a vytváření fondů Pamětí (Kolektivních Zkušeností). Proto není pravda, že "mlčeti zlato"...to platilo v oblastech utajení veřejně důležitých informací - za účelem profitu z jejich privátního využití nebo cíleného zneužití. Mlčeti znamená trpný rod = stagnaci, pasivitu ve sdíleném prostředí výměny zkušeností a postřehů, obrácení do negace smyslu slova ZLA-TO. Naopak - je potřeba mluvit, vyjadřovat ty myšlenky, pocity a intuitivně načerpaná vodítka - aby bylo s čím srovnávat a orientovat se v celistvém kontextu. Tady leží zakopaný další "pes" - a to je duchovní obcí navádění k "neposuzování"....co lidi berou jako další paradigma. Něco jiného je posouzení /zvážení možností sdíleného obsahu informací za účelem vytvoření názoru a tím sestavení možné reakce a něco jiného "odsuzování" myšlenek a informačních schémat, kterým nerozumíme, nebo se kterými vnitřně nesouzníme - tady je to otázka existující míry tolerance k fenoménu, kterému se moderně říká "svoboda slova a vyznání". Všechno to má mnoho poloh a fází - nic není černo-bílé...

 Já se narodila do prostředí Českého Národa a mým osobním projektem je "Projekt Kamenné Srdce" - to jsou střípky Role, kterou u sebe vnímám. Jsou i další, které vkládám do snah přiblížit rozdíly mezi starým a novým formátem Existence Lidstva - popisem příčin, následků a možností návazností...tak, jak mi to moje vyjadřovací schopnosti dovolují.

 P.S. Přítomnost SRDCE na mých nákresech - které skoro nikdy nechybí - souvisí právě s tím Projektem Kamenné Srdce. Mám ho jako "středobod" energo-informačních proměn, kdy se spojuje Křemíková a Uhlíková forma Inteligence do plného projevení Galaktického Člověka...viz moje předchozí texty.

 bohemija1-neg-mini.jpgbohemija2-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice