Jdi na obsah Jdi na menu

ČEK-AN-KA

 ...jsou jarní čerstvé energie, které opět trochu víc "křísí" Ducha Národa a otevírají Portály pro jeho Expanzi do vyšších rovin vyjádření. Vyjádření, které je součtem jeho Kvalit, přičemž každičký Člověk, žijící - i momentálně projektující v Duchovních Světech nevyjádřené Živosti - je neocenitelnou částečkou této souhrnné Kvality vnitřního bohatství ES-pritu Národa jako Celku.

 Nejde jen o Čechy - ale celý Slovanský Rod - o nositele Jazyka Původu a Určení Lidstva. Nyní tyto souvislosti vnímáme úzce teritoriálně - rozdělili jsme si svět na národnostně odlišné krajiny - se specifickou kulturou a tradicí, jazykovou mutací a historickým profilem. V kontextu hvězdného původu jsme ale všichni vzešli z jedné genetické linie - která se oddělila z prostředí Prvotní Matrice Bytí - a během myriád jednotek Galaktického Času (cyklů) si vytvořila celé spektrum hmotných i virtuálních Realit, kde se vyvíjela v množství specifických sledů událostí, které vnímáme jako Evoluci.

 V současné době nejvyšší afinitu k původnímu Kódu DNA a jeho transformačnímu potenciálu v oblasti změn, které vedou do intencí Galaktického Člověka, vykazují národy střední a východní Evropy, které jsou "vkořeněné" do všech ostatních jazyků a jejich tématických funkcí - v oblasti Evoluce Lidstva jako Celku. Tyto Kořeny Kódů postupně nacházíme, skládáme do Mozaiky souvislostí, udělujeme jim asociační charakteristiky a na základě těchto Novostí v oblasti mentálních vzorců a vodítek měníme obecně překonaná paradigmata na zcela jiné, významově obsáhlejší, Kvality Života. Každý máme v tomto ohledu vlastní konkrétní úkol a funkci - někdo je zná a účelově tomu přizpůsobil styl života i prostředí, kde a s kým ho prožívá - jiní jedou na autopilota své duchovní éterické Podstaty, která představuje souhrn jejich multi-dimenzionální Bytosti = spoléhají na vyšší vedení a nemudrují proč a za jakým cílem se jim to děje. Vazbu na vyšší sférické Bytí vnímá na nějaké úrovni každý člověk - a nezáleží, zda uznává takové, či makové hodnoty a staví na takových, či makových prioritách. Náš vnitřní Morální Kodex je naší pevnou součástí a variabilita vyjádření nestojí na jednotné šabloně - nýbrž zohledňuje škálu vlastností Osobnosti, kterou je naše ID-entita - a ta vždy jede v symetrii a souladu s vyšším Záměrem své součtové Podstaty. Pokud se tedy chceme někomu podobat, kopírovat jeho chování a projevy, stává se pro nás tento vzorem a idolem - pak to znamená, že jde o soubor vodítek z množiny podobných informačních struktur, která jsou zdrojovým polem pro naše vnímání světa - o podvědomou navigaci k oněm vyšším Cílů naší Existence v obecném smyslu. 

 Znalost kódovacího jazyka skýtá v těchto ohledech nezměrnou výhodou - český jazyk (a další slovanské verze) takovou výhodu poskytují - a to právě těm Bytostem, co se do jeho zóny narodily a jeho šifrovací klíče (ENIGMA) jsou jim rodnou řečí. Mojí sférou zájmů v této oblasti je tzv. Projekt Kamenné Srdce, kterému se již mnoho let věnují - a dnešní popis Brány Čekanky spadá právě do oblasti těchto aktivit. 

 ČEK-AN-KA znamená Brána České Duše a také ČEKÁ-NA-K = na Kontakt - ve smyslu spuštění aktivační sekvence, která vede k dosažení vyšší spirituální sféry a tím nás posunuje blíž k završení dílčích Cílů v Projektu Člověk a Transformaci Kolektivního Vědomí do kompatibility s novým Systémem Podpory Života v rámci Modelu Magistra, který nahradil zastaralý a překonaný Model Hierarchie Moci (Matrix)...podrobnosti viz předchozí texty.

 ČEKANKA je Modrý Kvítek u Cesty, který Čeká - v lidové slovesnosti jde o dívku, která čeká na svého milého, co se vrací z dlouhé vojenské služby...symbolika Průběhu i samotné Podstaty Projektu Člověk - tj. dosažení splynutí polarit Bytí a projevení Člověka jako Celistvého Dvoj-prvku Muže a Ženy = primární dualita 2v1 a základní Rovnice Života 1+1=3. My možná dnes už ani nevíme, že Čekanka je právě tento druh rostliny a její vnitřní sdělení nám uniká - jako Čekanku známe Čikoritku = listovou zeleninu, kterou máme rádi do salátů... :-) 

 To je ve stručnosti výčet asociací, co se uvolnily z podnětů posledních dnů. Skryté bohatství jazyka, který nese kódovací potenciál Abecedy Lidštiny, bude nyní víc a víc nabývat na zřetelnosti. Když jsem před lety nesměle používala svoje typické přesmyčky a dělení slov na významové segmenty slabik a písmen, setkávala jsem se většinou s reakcí pozdviženého obočí...pak jsem se seznámila s poselstvím Abecedy Lidštiny a s úžasem zjistila, že moje pojetí je v souladu s obecnou rovinou použitelnosti informačního pole písmen a slov. Dnes se setkávám na každém kroku s lidmi, co podobně jako já, rozebírají slova a jejich významy, aby vytěžili maximum sdělení z jejich více-dimenzionální informační struktury. Ten trend bude pokračovat - budeme nacházet nové definiční a klasifikační soubory, kterými kompletně přestavíme Osnovu Kolektivní Reality tak, aby vyhovovala Novým Obzorům Lidstva.

Konverzační vlákno článku na Facebooku

a k příspěvku s podobnou tématikou na profilu Honzy Koňase

 cek-an-ka2-mini.jpgcek-an-ka1-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice