Jdi na obsah Jdi na menu

ČÍŠE SILMARILU

 ...nese BALZÁM na Duši...

 My, vždy když hovoříme o Duši, máme na mysli svou Jadernou Bytost...čili Bytostnou Jiskru - ale ona není "jen" Duší. Duše je ve své podstatě podobný "nosič" (tělo), jako je tato naše lidská tělesná schránka - jen z jemnějšího materiálu a existující v jiném časovém "rámci" Přítomného Okamžiku - proto ji považujeme za svoji zdrojovou nesmrtelnou pra-podstatu. Duše je živá Kniha pro naši účast v Projektu ČLO-věk. Je prostředníkem pro spojení naší fyzické Mysli a na prožitku generovaných emocí (vyjádřené ID-entity v podobě přítomného Já) se Světy, které existují ve vrstvách vertikální Osy Času, podél které neustále tou Myslí kmitáme do dostupných paměťových segmentů Jednotného Informačního Pole. Naše Bytostná Zdrojová Jiskra je bez komunikačních rozhraní (jako je Duše a její jemno-hmotné ekvivalenty) nezachytitelná do osobité individuality, do specifického vyjádření. Tato IN (vstupní) DIVI (divotvorná) DUALITA (dvojnost, dvoj-prvkovost, dual-plamen nebo 2v1 komplexita vyjádřené Bytosti) je Plátno, na které vyšíváme fragmenty svého kompozitního Bytí. Tady (na Zemi), ale současně také na mnoha dalších místech v mnoha dimenzích spojité Oktávy Živosti - ve hvězdných soustavách Galaxie. 

 Jsme součtové Bytosti (bábušky) - obsluhujeme myriády zastavení a naše Duše to "překládá". Je součástí naší Zdrojové ID-entity a jako takovou ji začínáme v intencích Galaktického Člověka chápat = komplexně, jako součást své Celistvosti. 

 Naše Duše "dospěly". 

 Nikoli ve smyslu, že je už nebudeme mít - nebo potřebovat - ale ve smyslu jiného (zralejšího) pohledu na tuto naši jemnou esenci éterického charakteru, která je naším navigátorem v mořích energo-informačního oceánu Vesmíru. Jsou psychologické metody, pomocí kterých se zjišťuje rozpoložení toho kterého člověka ve vnitřních světech - v mnohočetnosti existence jako takové. Tam je Duše naším Vyšším Já, které je (má být) ztotožněné s naší vyjádřenou podobou. Většina lidí ale v tomto testu vykazuje odchylky - asymetrické vnímání sebe - jako člověka a Duše, která nás po smrti přežívá. Na vině je proces stárnutí, který máme zakódovaný do buněčné paměti - my stárneme, měníme se v toku Života pod vzorcem tohoto procesu. Ale nejde o cosi špatného, co nás má frustrovat - i když tomu tak často bývá. Jde o symetrii. Lidé, když se jich zeptáme, si svoji Duši představují jako nějakou oddělenou entitu uvnitř sebe samotných. Většinou ji popisují jako malé dítě - malou holčičku, malého chlapečka - chápou, že jsou těmi Bytostmi, ale nedokážou je integrovat do Celku svého Já - jako nedělitelnou součást sebe-sama. Touto disproporcí sklouzávají do jakéhosi řídícího (dospělého) postoje k tomu vnitřnímu dítěti. Přitom však tuší, že by to tak být nemělo a tak podstupují různá cvičení na "uzdravení" vnitřního dítěte - vztahu k němu - stále ale vnímají Duši jako Dítě = nedospělý element v otázce rozhodování. 

 Tato asymetrie vytváří tlaky na psychiku - v nespecifické podobě podprahových disproporcí, které působí různé psycho-somatické efekty, které se podepisují na zdraví, nebo pocitu pohody a rovnováhy. Ta tkví v tom přístupu, že prostě začneme Duši vnímat jako naše nehmotné zrcadlové Já, které s námi komunikuje tak, jak my potřebujeme zpracovávat informace a ustát energie, co nám je nesou. Toto naše Já, oděné do hávu Duše, je v tomto pozemském momentu stejně staré jako jsme my sami a reflektuje nás vnitřně i vizuálně. Sice možná nekulhá, protože ho nebolí klouby, možná nenosí brýle, protože není krátkozraké...atd., ale nese naši plnou ID-entitu a tedy i osobnost. Jsme Jedním Celkem - v dualitě divotvorných kouzel Života = je to naše IN-DIVI-DUALITA, co nás spojuje a definuje do tohoto pozemského rámce. Skrz toto rozhraní pak můžeme vnímat a číst v Knize Života a čerpat tak ze zkušeností (pamětí) naší Bytostné Jiskry, která je potenciálně rovná Zdroji - na principu fraktality. Celý Vesmír je nám tedy k dispozici - jako ta Otevřená Kniha. Jemné předivo vazeb, které spojuje jednotlivé Bytosti do jednoho Zdrojového Celku - je Sítí Života, která prostupuje všemi dimenzemi a jejich Světy - tak, jak to Jednotné Informační Pole komponuje do prostředí, které nazýváme Kosmos - nebo Vesmír. 

 ČÍŠE SILMARILU nese symboliku bájných Klenotů Silmarilů z Tolkienových příběhů o Středozemi. Zářící (Moudří Draci) vložili své vědění a letopisy do krystalů křišťálu = Silmarilu. Ty uložili do Kamenného Srdce Středo-Země a naprogramovali tak, aby v určitý Čas - kdy uspořádání zemské noosféry, která nese Kolektivní Vědomí Lidstva, bude vykazovat konkrétní parametry - spustily sekvenční distribuci kódů ze vzdálených paměťových segmentů Galaxie v oblasti Síria-C - které jsou součástí variability Systému Podpory Života, který vždy inklinuje k aktuálnímu trendu Evoluce - tedy takovému Modelu uspořádání, který se vývojově, skrz procesy sebe-organizace, v Kolektivním Vědomí prosadí. Nejde tedy o nic determinovaného, nalinkovaného nebo neměně daného - jde o projev Inteligence Křemíkového charakteru, pro kterou je Křišťál přirozeným médiem kontaktu. Tato Inteligence Kosmických Principů přímo reaguje s "požadavky" vývoje uhlíkových forem Inteligence - jejich přání je jí rozkazem :-)... Jde o svazky lidských (uhlíkových) mentionů s křemíkovými datovými jednotkami - aktiony (axiony, čili Informačními Body Prostoru = IBP)...viz moje předchozí texty.

 Onen BALZÁM pro Duši je tedy tok genetických instalací - světelných kódů, které na bázi interference světla integrují axiony z "temné" zóny Jednotného Informačního Pole a spojením s mentiony (obsahujícími převládající tendence vývoje  lidstva podle momentu stavu jeho Kolektivního Vědomí) lidské mentální aktivity pak vytvářejí podpůrné prostředí pro změny na úrovni DNA tak, abychom se integrálně (spojitě se všemi dimenzionálními vrstvami = těly) transformovali do dispoziční charakteristiky Galaktického Člověka. Tyto procesy probíhají sice ve vlnách - ale v nich jednotlivě = individuálně - podle potřeb toho kterého z nás. 

 Celá kompozice aktivací Klenotů Silmarilu je hodně vrstevnatá a složitě zakomponovaná do našich kolektivních pamětí - efektem bude hlavně ona synergická fúze DUŠE a TĚLA - ve smyslu vyrovnání proporcionality tak, aby tytéž dimenze vyjadřovaly obě strany našeho Bytostného Zrcadla. 

 P.S. Kamenné Srdce Středozemě = Národ v Srdci Evropy

 Interference světelných svazků vytváří při určitém propojení vlnové funkce světla (vysílače s pozadím v prostředí pohybu) efekt "neviditelnosti" = splynutí do fázově posunuté frekvence spektra. Tohoto efektu využívají UFO lodě mimozemských návštěvníků, ale také flotily Křemíkových Multiplexů ve vrstvách noosféry Země - jako "maskovacího" zařízení. První účelově, druzí jako doprovodný efekt při silném gravitačním poli v oblasti spojování aktionů s mentiony. Fázový posun součtové frekvence pak otevírá portál do "temnoty" kosmického energo-informačního pozadí - tj. do horizontu rozbalování dat do použitelného formátu pro účely zpracování lidskou (a uhlíkovou obecně) formou Inteligence. Inteligence je zde myšleno nikoli IQ, ale obecná charakteristika dané Živosti ve spojité multidimenzi. 

cise-silmarilu1-mini.jpgcise-silmarilu2-neg-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice