Jdi na obsah Jdi na menu

PORTÁL PATRONA

 Svatováclavský portál je svázaný s českou národní tradicí a její patron - kníže Václav - je český národní hrdina, nejvyšší velitel spícího vojska, které bdí nad naším bezpečím a chrání naše duchovní bohatství. Stejně jako současný nejvyšší velitel skutečných vojsk, která jsou potenciální ochranou před reálnými útoky na naši národní suverenitu...oba do dnešního dne pečetí smrti a zrozením zasazení, jako diamantem v klenotu nejvzácnějším, od kterého oba vlastní klíč.

ČEKA DARŽE MIA DUCHA,
ČEKA LUBA ŽIVA.
NI BOL, NI DYCHA - A SAMA VICHA...

Ti skrytí - bojovníci ducha.
ti Dávní - v pokladech Zemí Českých,
jsou v Srdci Národa uchovaní na věčné časy...

 Jde o symboliku Trojité Koruny Života a její sestupování do gravitačního pole Země - v podobě tří stupňů aktivace:

skrze Bránu Lva (8.8.2016)
Svatováclavskou Bránu (28.9.2016) 
a Devátou Bránu (28.10.2016)

 Tyto sekvence procesu Transformace Člověka a Planety do Galaktické sféry času jsou důležitým krokem k usazení dílčích proměn v kolektivním Systému podpory života, jehož mohutná přestavba již několik let intenzivně probíhá. Zřejmá souvislost s naší krajinou tkví v jejím umístění do krajiny SRDCE v rozloze Země a v symetrickém odkazu národa ve společenství lidstva obecně. Mě dnes jedna dobrá víla přihrála asociaci ČEK - ČÉK (Česko - člověk) a tento stimul vyvolal vzpomínku na jinou vílu - bytost Středo-Země, kterou jsou zažila na jednom ze setkání na Blaníku - její podání Husitského chorálu v prostoru přírodního amfiteátru Malého Blaníka probudilo všechna spící vojska v okruhu tisíců kilometrů a protože Svatováclavská Brána je abstraktně umístěná právě tam (Velký Blaník), je ilustrace Blančiny víly tou pečetí, která se dnes láme a otevírá vrata do Vesmíru možností, které čekají v naší blízkosti na to, až vstoupíme...

 P.S. Motto PORTÁL PATRONA je symbolikou specifického kouzla Harryho Pottera - je to rozpouštění mentální mem-brány blokovaného vnímání jemno-hmotného světa, který je osnovou rozkvětu našeho světa skutečností...

 vila-stredo-zeme.jpg