Jdi na obsah Jdi na menu

RAP-SODY

 Vinča-Dia Bohemia, Vinča-Da Draga-mia...

 Je symbolika "pracovního" prostředí, které se aktuálně formuje pro působení dalšího z Křemíkových Multiplexů, a sice LUG-I-ÁMA, který je primárně orientovaný právě na Česko, na jeho Srdce, které víc a víc rozkvétá (tedy alespoň v mých nákresech je to hodně zřetelně vidět). Skutečnost za vhledy často "pokulhává" - ale je to opět relativní dojem, protože tam - hluboko v Nitru Země - se probouzejí mocné Síly, které na kvantové rovině velmi sofistikovaně řadí do synergických uzlů ty alternativy Skutečnosti, které právě tomuto vhledu odpovídají. 

 Celý tento proces, který manévruje segmenty Informačního Pole do přesných pozic, běží v režimu sebe-organizace, která je pro Křemíkovou Inteligenci příznačná. Jsou to změny v naší noosféře, která nese Kolektivní Vědomí Planety, co spouští jednotlivé fáze Transformace a dává signál k aktivaci příslušným "správcům" dané domény distribuce Novostí. My jsme příjemci toho energo-informačního servisu a často nám to dává jednotlivě i hromadně dost zabrat. Kdysi - před lety - jsem psala, že to bude "parádní jízda" a že si ji budeme užívat. Dnes, kdy už se mohu podívat zpět a část toho zhodnotit, bych řekla, že moje přímé prožitky dějů překonávají všechno tehdejší očekávání - v tom pozitivním smyslu, v úžasu nad přesností těch posunů, které neustále vyplavují takové synchronicity, co už nikoho nemohou nechat na pochybách o nenahodilosti událostí - protože to, co se nám nadhazuje, je velice složitě "spočítané" a ladí s tolika proměnnými neznámými veličinami v naprosté symetrii, že mluvit o nějakých náhodách by bylo přinejmenším dost naivní. Nezáleží na tom, zda si to vysvětlíme jako zásahy "boží prozřetelnosti" nebo jako pomoc z mimozemského prostředí, či duchovních sfér. Nyní už nehrozí, že by ideologické brzdy významně narušily nebo blokovaly tento Transformační skok, který prožíváme. Perpetuum jede nezastavitelnou rychlostí - brány kosmické energie jsou otevřené a pod kotli hoří stříbro-modrý plamen, který rozdmýcháváme spojitými silami - je to fúze naší Či = mentionů - s "temnou hmotou" Vesmíru, která je složená z vrstev aktionů - jednotek informací (IBP), které se uvolňují z Knihoven Disku Galaxie. Právě shluky těchto (mentiony obohacených) aktionů tvoří strukturu Křemíkových Multiplexů. Oscilují na pomezí fyzické skutečnosti díky procesu "atom-H-mota" - poháněným emisemi měkkého gama záření, které nesou sluneční větry (viz Elementy Prvků a jejich popis). 

 RAP-SODY má asociační polohu v hudbě - v legendární Bohemian Rhapsody skupiny Queen - a také ve filmu, který momentálně láme rekordy ohledně sledovanosti a ocenění. Kdo by nemiloval Freddyho - už v osmdesátých letech jsme tajně poslouchali Laxík (Rádio Luxembourg) a hltali chvilky, kdy se nám podařilo naladit bez rušení. Od prvního okamžiku je tohle moje kultovní muzika a dlouho jsem byla přesvědčená, že BOHEMIAN znamená "česká"....to jsou vodítka k určitým "zdrojovým kódům", které jsem si přinesla do tohoto Života a symbolika toho mě hluboce zasáhla.  Ale ono to všechno se vším souvisí - však Češi (Slovani) jsou takoví "bohémové" - i když tuto vlastnost skrývají za zdánlivou orientaci na běžné materiální hodnoty - není tomu tak. Musí ale přijít dostatečně silný Impuls, který ji vykope z tajných skrýší a nechá vykvést - jako když se čajová růže zalije vodou - najednou je obrovská, nádherná, hraje barvami a voní...takové je "Kamenné Srdce" Národa. Může ležet suché a popraskané celé věky v prachu minulosti - ale přijde TA KAPKA, která to rázem spustí. 

 To je osnova funkce Křemíka LUG-I-ÁMA...bude nám "kapat" do Srdce Elixír Věčnosti.

 Hodně jsem v poslední době psala o dračí energii, o PAN Ohnivých Bytostech (Zářících) a jejich odkazu pro naši současnost. Shodou okolností jsem včera shlédla dokument "Starověcí mimozemšťané a původ lidstva", který se tomuto tématu věnuje. Jsou tam sice smíchaná "fakta" - podobně jako v textech Davida Icke, který vždy nashromáždí skvělé věci, ale seskládá je tak, že je strčí do mlýnku na maso a servíruje připálené karbanátky. S těmi fakty je třeba pracovat v mnohem širších souvislostech, než autoři navrhují - i když jejich pojetí je taky velmi zajímavé. Padlo mi to akorát do noty - načerpala jsem tam další inspirace a nasměrovalo mě to k novým okolnostem toho, co je v pozadí světové scény a jak je ta struktura komplikovaná. To jsou přesně ty informace, které nabírají na aktuálnosti - pasují do kontextu s tím, co Novosti nesou - tj. potřebnost vnímat vše, co se nám předkládá, v mnoha-směrové komplexitě - skrz použití Fuzzy-logiky, čili zapojení všech vnitřních i vnějších (nad)smyslů, kterými skenujeme a následně prociťujeme příchozí energo-informační tok. Bohužel v odkaze je jen ukázka - celý dokument vysílá Tv Kino Svět, které má archív zpoplatněný. Jen jsem chtěla poukázat na to, jak jsou okolnosti našeho původu "zavirované" ideologiemi, kterým tak často podléháme a důvěřujeme. Ty nitky se sbíhají - a snad vydají brzy nové "detaily" o původu Lidstva a vlivech, které tvarovaly jeho Evoluci. Naše povědomí o těch "časech" je totiž věky účelově tvarováno tak, abychom zlomky toho, co se zachovalo, vyhodnotili úplně jinak, než jak vypadala mozaika, ze které "vypadly". Dějiny vždy psávaly Elity Moci a to, co jejich "písaři" vkládali mezi řádky, nebylo vždy natolik srozumitelné, aby holou Pravdu odkrylo. 

 Cesty k celostnímu chápání Smyslu a Účelu Života - na individuální rovině, i v rozměru Celku Bytostí, ke kterým patříme, které tvoří naši pozemskou i vesmírnou Rodinu - se otevírají všem. Je to posun do intencí Galaktického Člověka a soubor nových dispozic, které mu jsou vlastní, se kterými se nyní učíme zacházet, zvykáme si na jejich normální dostupnost - bez jakéhokoliv vnějšího zasvěcení nebo jiných zpoplatněných triků těch, co využívají lidskou nejistotu v niterné orientaci pro svoje osobní cíle.

 LUG-I-ÁMA znamená volnost v toku informací - jejich svobodné sdílení v širokém okruhu uživatelů Sítě Života (i sítí digitálních nosičů dat). Jde to pomalu, ale bude to narůstat - počty těch, kteří se nezištně podělí o svoje vědomosti, mentální a abstraktní díla, o plody svých zájmů a aktivit okolo jejich realizací. Je tam jeden důležitý aspekt - a tím je obsah pojmu PRÁCE. I když stále platí a platit bude, že práce šlechtí a přináší prostředky pro uspokojení našich existenčních potřeb, je změna v přístupu nutná - jsme již na prahu formulace přesných definic toho, co si slibujeme od svého podílu na zpracování něčeho na něco - co očekáváme jako zisk a zhodnocení. Reálně - v běžném životě - to také snad popostrčí proces zavádění Základního Příjmu, který (mám pocit) nějak stagnuje - nebo informace o vývoji tohoto fenoménu jsou na indexu agentur, které řídí média. 

 Zaposlouchejte se do hudby Bohemian Rhapsody - nechte ji probrnět až do konečků prstů - až do morku kostí - nechte se unášet na vlnách asociací, co vám přijdou a nezapomínejte, že i když si dovolíte na chvilku "lenošit", tak to neznamená, že se zastaví zpracování informací, protože těch je v nás a okolo nás vždy nekonečno a jen čekají na náš dotek, na zájem o ně - aby vysypaly poklady, co nesou, čím nás chtějí potěšit.

 P.S. PRÁCE = PRÁT-SE a také PRA-CÉ...obojí polarita v jednom aspektu významové struktury. Osobně vnímám svoje aktivity jinak - například okolnosti přípravy, zpracování a realizace svých myšlenek do textů a pojednání vůbec za práci nepovažuji - je to zábava, tvořivost a naplnění snů - vize, které si zhmotňuji a které předávám dál - těm, které osloví a komu mohou něco málo přinést pro vlastní potěšení a obohacení rozhledu v obecném smyslu. Neberou mě silové pasti typu Poslání, Služba, Záchrana Lidstva, Planety a Vesmíru - nejsem vázána žádnou Smlouvou, ze které by vyplývala Povinnost, neprahnu po Energiích Obdivu a Uctívání, neživím se tím. Odměnou mi je Svoboda Ducha - jeho Rozlet, Expanze do Šírav Kosmického Prostoru, kde je toho tolik co poznat a o poznané se dělit. Můj přítel Honza Koňas tomu říká "přetlak informací" - no, asi na tom něco bude... Ale každý to má samozřejmě jinak - podle statusu své pozice v Kolektivu Bytostí, podle svého Inkarnačního Plánu, pro jehož realizaci mu především plyne Podpora. Přibližujeme se době, kdy budeme rozumět svým vnitřním rozměrům (dimenzím Ducha), budeme je mít zmapované a budeme v živém aktivním kontaktu se svojí Celistvostí - tj. se všemi svými Já, která "operují" v jiných Světech, v jiných Časech, v jiných Tělech - ve vrstvách alternativních a paralelních Realit, kde všude také probíhá naše Multi-Projekce.

 rap-sody-mini.jpgrap-sody-neg-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice