Jdi na obsah Jdi na menu

Stříbrná Křídla Času Druhá část

 Kniha Průchodů je souborem Prahových událostí, které spadají do oblasti energo-informačních anomálií. Nejsou přímo vizuálně pozorovatelné, ani nepředstavují nějaký konkrétní objekt v klasicky vnímaném prostoru - ale efekty, které jejich výskyt doprovázejí, můžeme mimo-smyslově a intuitivně detekovat a obsah jejich přenosu i číst či zpracovat do vlastního souboru poznání světa. Jsou to Okna do Vesmíru - do jeho nelokální Celistvosti - do mnoha míst v naší domovské Galaxii, kde se nacházejí specifické Zóny Podpory. Týká se to globálního procesu Transformace Kolektivního Vědomí do vyšší verze sebe-sama. My všichni, každý jeden z nás, jsme jedinečnými Elementy Života a toto Kolektivní Vědomí je naší Sférou Existence. Ze svých individuálních souřadnic vždy obsáhneme a kontrolujeme určitou "parcelu nelokality" toho společného prostředí a pokud jsme momentálně i v inkarnaci (ve hmotné projekci), pak se přímo účastníme na realizaci jednotlivých kroků, které se samovolně rozbalují z toku Časové Vlny, v jejímž poli se nacházíme. My v tomto nastavení nemůžeme vnímat Celek toho obřího manévru v přímém přenosu - je totiž rozprostřený nejen v čase, ale i v prostoru = na jeho Provozním Plánu se podílíme v mnoha osobních vyjádřeních, která překračují limit konkrétního Života v planetárním noosférickém poli onoho Kolektivního Vědomí. Součet těchto našich ID-entit je podstatou našeho Bytí a jak kmitáme Myslí i Pocity ve vrstvách Pamětí Jednotného informačního pole Vesmíru, tak sami-sobě i sobě navzájem sdílíme přesně taková vodítka a inspirace, která nějakým konkrétním způsobem "zapadnou" do soukolí Celku onoho Transformačního manévru. Bytost, jako Element Proměny, je generátorem těch proměnných, které se v zóně Přítomného Okamžiku navazují na tolik všemožných vazeb, které volně plynou prostředím kolektivní sféry Živosti, že by to momentem vjemu člověk nepobral. Víme ale, že jsme fraktálně poměrovou plnohodnotou oné Celistvosti Všeho a proto můžeme s jistotou a bez pochybností důvěřovat těmto podprahovým signálům, které se nám manifestují jako smyslové-datové toky na pozadí běžně snímané reality.

 Moje popisy nejsou nalinkované návody - jsou to inspirace pro ty, kteří v nich naleznou souznění. Jsou to symetrie našeho osobního navázání do těch nehmotných energetických anomálií a jejich rozpoznávání na základě synchronicit, které se z Časové Vlny uvolňují do našeho vnímání. Je to o intuici a empatickém rozptylu osobního vědomí do toho kolektivního - uvolnění fantazie, prožitků, které cítíme při mimoděk zaznamenaných obrazech možných schémat skutečností. Každý máme vlastní techniky k orientaci v daném prostředí - ať už známém, či neznámém - většinou si umíme poradit a najít to podstatné. Oblast, kterou v popisech zaznamenávám, je ve většině virtuální projekcí možných scénářů dějů na pozadí zřejmostí  - jde o spojníky do skutečností a do dalších verzí návazností, které z těch vazeb logicky vypadnou. Tento způsob psaní (žánr) by se dal označit jako literatura "alter-faktu" (alternativní varianty známých faktů). Metodu, kterou pro čerpání podkladů pro texty používám, nazývám "Metodou asociační symetrie" - jde o aplikaci "fuzzy-logiky" v multi-variaci vyjádření širokospektrálního skenu aktuálního informačního toku, na který se vždy snažím naladit tak, abych vytěžila použitelný "Příběh" té aktivní anomálie. Nejde tedy o žádný channeling, není to interpretace nějakého účelově vyslaného mentálního konstruktu cizí entity, která by mě kontaktovala, nebo se na mě napojila a využila jako prostředníka. Je to obyčejná mravenčí práce - hledání vodítek, významů pojmů a skládání úvahy z tisíců drobných postřehů a poznámek do relevantního formátu pro distribuci mezi lidi. Práci na těch popisech mám jako osobního koníčka - nepovažuji to za službu společnosti ani za vyšší poslání - těší mě nalézat informace, které dávají smysl a pokud sedí i v souvislostech momentu doby, je to pro mě o to větší radost. Dělím se o ni se čtenáři, které moje texty osloví a nikomu nic nevnucuji - jako někdo nemá rád detektivky nebo červenou knihovnu, i žánr "alter-faktu" nemusí sednout každému, kdo se s mými články potká. Je to jako s každou jinou knihou - otevřu-li její stránky, pak to není signál k povinné četbě - jsme svobodné bytosti a svoje rozhodnutí si umíme korigovat i obhájit (tedy většinou).

 Pokud ale někoho obsah mých textů zaujme, pak je to odměnou za moji práci, kterou jsem tomu věnovala. Publikace není chráněná autorským právem ani ochrannou známkou a je tedy volně k dispozici. Svoji tvůrčí esenci jsem vetkala do slov a jejich významů - kde bude sloužit svému účelu bez ohledu na to, zda budu osobně konkretizovaná v odkazech...

 Více informací je na mé webové stránce pan-do-ra.cz, kde je také k přečtení i první část Knihy Průchodů. Pro ty, kdo by měl zájem jen o lyrickou část portálových kompozic, jsem soustředila verše a arianské citace do samostatné publikace - do sbírky básní "Stříbrná Brána". Stejně jako první díl - i tato druhá kniha je součástí mého osobního "Projektu Kamenné Srdce" a bude tedy v té sekci volně ke stažení.

 Irena Tissa Sittová, Praha 12.3.2018

 Stříbrná Křídla Času Druhá část - ve formátu pdf ke stažení

 Stříbrná Křídla Času První část ke stažení

 stribrna-kridla.jpg