Jdi na obsah Jdi na menu

TELE-GRAM

 Motto:

Ko-Liana Mazda rieka - taka-čerma
Segda mala * Ré-Andra bola
Dragiena gorna vicha

Neexistuje obraz, který by zakryl černou duši - vždy bude prosvítat pod výšivkou pozlacených vláken projevu...

 Tento spisek je spíš reportáží, ale protože jde o přenosy myšlenek z poznámek, co si chaoticky a neutříděně zaznamenávám za pochodu (za jízdy), tak mi přišel vhodnější název TELE-PORT od-váženého charakteru (*), tedy zde "gramáž" = uceleně tedy TELE-GRAM.

 ...znáte ten pocit sounáležitosti s lidmi - myslím obecně = bez dělení na kategorie či tako-makové speciální klasifikace...prostě naladění se na Vlnu Života, který nám každému přináší něco jiného, speciálního a nepřenosného - leč obsahujícího primární esenci, kterou je lidství jako fenomén jedinečnosti i univerzálnosti zároveň. Jsou to momenty, kdy citem, myslí, záměrem i vstřícným postojem k příchozím podnětům přijímáme "cosi" s očekáváním - protože náhody neexistují a každý spontánní kontakt nese skrytou informaci.

 Prostředí země - ve smyslu domoviny a rodné hroudy - je nesmírně bohaté pole poznání. Je to hlavně o lidech, o přírodě a prožitku situačních příběhů, které vytvářejí v reakci na kontakt - byť nehmotný a netělesný, pouhý dotek mysli s myslí, vcítění vzájemných sympatií i odpovědi na zvědavé signály při výměně energií skrz pohled nebo jen vyslanou myšlenku o sounáležitosti. Jsou to momenty, kdy si s plnou komplexností toho faktu uvědomujeme, jak je obraz našeho života provázaný s životem všech ostatních bytostí - lidských i jemných éterických projekcí duchovní podstaty přírody a jejích obyvatel. Jak jsou na pozadí těch aspektů bytí důležité detaily a maličkosti, které v běžných všedních dnech nezachytíme v té hloubce, jak bychom potřebovali pro načerpání ucelené esence daného prostředí. Naše lidské zaměření na vždy konkrétní záležitosti - potřeba soustředit pozornost aktuálně na "důležité" okolnosti svých aktivit a pracovního zaměření, kde někdy na rychlosti reakce a vyhodnocení daných situací závisí životy mnoha lidí - je daní lidskosti v projevu do světa skutečností. Jsou úseky dne, kdy pracujeme pro svoje a rodinné zajištění a pak takové, kdy sníme, projektujeme si vizuální představy budoucnosti, spřádáme plány a zvažujeme možnosti seberealizace - v oblasti zájmových aktivit, které bývají nejkreativnější zónou projekce vlastního potenciálu. Spokojenost v těch jednotlivých sférách denních aktivit se pak promítá do uceleného pohledu na existenci jako takovou - na náš světonázor a odhad vlastní pozice v kolektivu, který je naší doménou vyjádření. 

 Vlivem energií, kterým jsme vystaveni v posledních letech a které přijímáme s očekáváním obrovitých změn, spřádáme vlastní vize jejich účelu a další prognózy možných směrů, kam tyto vlivy ukazují, že bychom měli, či dokonce museli ubírat svoje snažení. Na cestách, kdy jsem v přímém kontaktu s lidmi v obyčejném módu prostého denního rytmu života, mi dochází malichernost všech těch rádo-by vzletných frází o Vzestupu Duší do vysokých vibrací Nové Země, či o Srdcích, která nepotřebují slov k tomu, aby věděla a konala - nemluvě o podtextu záměru za těmi sděleními, kde cítíme pohrdání těmi obyčejnými lidmi, co si ťuknou na čelo, když náhodně přijdou do kontaktu s těmi návody pro Vzestupující. Info-servis Lásky, která má na "bezpodmínečnosti" postavenou elitní soupravu pravidel - těch, která říkají co je ještě srdce a co už není, co ovládá Ego a jak zařazují ty, kteří cítí faleš v jejich projevu, do jakési hanby světa 3D, který nemá perspektivu.

 Motorka je skvělý navozovač kreativního stavu vědomí - tedy pro mě, která nesedím za řídítky... :-) Myslím, že to způsobují hluboké tóny motoru a rezonanční pole, které vytvářejí. Vždy se na to naladím a otevřu stavidlo inspirací a vjemů - každý okamžik proměnlivé reality jízdy krajinou, spojený s přirozenou reakcí chemie těla, které vyplavuje vyšší dávky adrenalinu a tím zrychluje tok energie čakrami a aurickým polem. Můj muž to také miluje - nabíjí nás to a vytváří neuvěřitelně pozitivní povědomost o začlenění do celku světa, který z této perspektivy nabývá mystické a ucelené obrazy toho, co bylo i toho, co teprve bude. Jsme jin-jangová dvojka v "akci" - tato spojitost našich bytostí přináší efekty ucelenosti potenciálu společných sil, kterými tvarujeme svoje životní prostředí v kontextu s tím, co přijímáme jako podklady z odezvy kontaktovaných lidí a z vnímání proměny krajiny a její vrstvy živosti - pro uspořádání a stabilitu vlastního žebříčku niterních hodnot. Proto víme/máme jistotu, že spolu se nikdy neztratíme - vzájemná důvěra v duchovní i intelektuální vlastnosti nám přináší obrovsky pevnou vazbu na lidi. Víme, že jako oni nám vstřícně nastavují ruce, tak totéž my můžeme a chceme nabízet jim. Byli jsme ve společném životě vystaveni mnohokrát nějakým hraničním událostem, které jsme ustáli tím, že jme navzájem sdíleli lásku a o ní se opírali - a z té zkušenosti vytvarovali konstantu vlastní nezdolnosti. Je to o svobodě vyjádření svojí osobnosti do kolektivního prostředí každodenních radostí i starostí. Cítíme v sobě navzájem jistotu, že vždy dokážeme zmobilizovat to, čemu se říká "nasazení" - žádnou prací nepohrdáme a vážíme si všech příležitostí, kdy můžeme vyjádřit svoje schopnosti - a tím uživíme sebe i svoji rodinu. Nevyměnili bychom tyto kvality jen tak za "něco". Jako většina lidí - užíváme života plnými doušky, nezávislí na externí podpoře, která tak často doprovází vizionáře Nové Země. Milujeme lidi a naše víra v jejich potenciál se nám vrací v jejich vstřícnosti a srdečnosti při společných výměnách vyslovených i nevyslovených pocitů. 

 Včera jsme projeli Českou Kotlinu až k okraji Kamenného Srdce Národa - na česko-rakouské pomezí za Jindřichovým Hradcem. Šepotu šestnácti-stovek kubíků motoru jsme tedy byli vystavení řádně a intenzivně... S útržky některých myšlenek v něm slyšených jsem se podělila - ostatní si nechám jako křišťálové střípečky vnitřního Štěstí a možná někdy příště na nich postavím další Vizi o Probouzení Srdce Národa... Protože není důležité kdo je na čele a zda někdo tu čelní pozici neohrožuje...to jsou svazující limity lidí, kterým jejich osobní ambice přerostly do obludných rozměrů fiktivnosti vlastní pozice ve světě obyčejných lidí...známe to z politiky, ze společenských nad-kruhů VIP osobností i z nabubřelosti lídrů například v ezoterní oblasti, kde se lidem do Srdcí nalévá Láska, ale je v ní jed netolerance k obyčejnému prostředí jednotlivců a jejich rodinám, lidem, kteří dělají maximum pro to, aby se uživili, aby dostáli svému pojetí čestnosti a uplatnění se ve společnosti jako takové. Jsme v období nárůstu té virtuální nabubřelosti - bude ale otravovat mysl i srdce jenom těm, kteří se nechají na vějičku neskutečností chytit. Jak to pozmění jejich přístup k lidstvu, vidíme v praxi mnohých reakcí na sociálních sítích a dalších doménách kyber-prostoru, kde Ego je nejmenším problémem - jeho vyšší bráška totiž ovládá prostředí "nepostihnutelnosti" názorové platformy s daleko intenzivnější útočností...a internet snese téměř všechno...

 Projekt Kamenné Srdce je o Svobodě - o volnosti pohybu ve skutečném i v přeneseném smyslu - o uvolnění svazujících paradigmat. Každým rozhodnutím, myšlenkou i nepatrným vyjádřením ji budujeme - pokud je to naším cílem v širším spektru chápání existence. Nevadí, že nemáme každý čas a prostředky tyto vize uplatnit již teď...spoléhejme se sami na sebe, na svoje schopnosti, věřme si a nenechme se inspirovat lidmi, kterých životním krédem jsou různá hypotetická poslání, za kterými je mnohdy cítit úplné životní selhání. Vnímejme svět v komplexnosti a stejně tak vnímejme člověka - jako univerzální archetyp celistvé inteligence Života...

tele-gram.jpg