Jdi na obsah Jdi na menu

01 - Komplex PAN-TERRA

 Komplex Panterra - je jeden ze základních modulů Pandory, tvoří ho 21 systémových struktur a jeho kódování je spíš "technického" rázu - otevírá však velmi hluboko uložené segmenty - linie jeho asociačních stimulů vedou až do Atlantského období a možná to i sami pocítíte jako lehké mrazení - vibraci energie aktivovaných informačních kanálů... Název je možno rozložit jako PAN-TERRA i jako PANTER-RA...

Ke vzniku této první sady matric se váže určitý příběh - tak to v kódování chodí - musí obsahovat "příběh", který má jakousi reálnou pointu - je jedno, jestli se skutečně ty události odehrály i to, jestli jejich aktéři jsou skuteční lidé (bytosti)...mohout to být "fiktivní" příběhy ze sféry mýtů, bájí, pohádek, sci-fi filmů (knih), fantasy ság, PC her nebo vyprávění někoho na facebooku o jeho zážitkách při lucidním snění...také "stáří" takových událostí (informací) nehraje žádnou roli - platí, že informace je důležitá a aktuální v okamžiku, kdy ten, kdo ji vnímá (s ní pracuje), zaznamená symetrii souběžných procesů - zapadne do kontextu - jde o průsečík energetického toku v čase a prostoru, kterému se říká synchronicita.

PANTERRA obsahuje celou řadu kódů...můžeme nakouknout do "kuchyně", kde se tyhle kódy "vaří" a pokusit se odhalit tam nějaké zákonitosti - zdroje (suroviny) pro skládání jsme si jmenovali - je to svět denní reality i svět fantazie - a asociační řady, které skládáme tím, že s informacemi pracujeme všesměrovou formou vjemu - nejen na principu pravděpodobnosti, ale především na principu neurčitosti - propojování je více intuitivní a může postrádat i zažitou logiku - např. kontinuitu času - také otáčením slov a názvů, které nás zaujmou, do přesmyček a segmentů - jejich eventuelní promítnutí do jiných jazyků - nebo třeba značek = logů firem, technologií a pod. Důležité jsou navigace do analogických podobností - bez ohledu na zdánlivou nesourodost skládaného informačního celku - hodně často používám tzv. "křížovkové" ekvivalenty významů a pojmů - tady v našem případu to je středová sekvence názvu PAN-TER-RA..."TÉR" je v křížovkářské hantýrce "černá asfaltová lepenka"...a "lepenka" mezi PAN a RA pěkně vystihuje i tyto základní matrice komplexu Panterra...

Popsat všechny varianty kódování a nastínit nějaký obecný "recept" je celkem nemožné - práce s informačními celky je individuální a odráží především dispozice a možnosti konkrétního člověka - jeho schopnosti "nahlížet" pod vrstvy sdílených informací a mnoho dalšího...o problematice časo-prostorových souřadnic ve sférách vědomí - a o vztahu osobní součtové zkušenosti (ramky) s individuální schopností vnímat rozsah a hloubku EM polí - pojednává celkem vyčerpávajícím způsobem článek "4 vývojové kroky člověka" Honzy Koňase... 

Komplex struktur Panterra se "vynořil" z prostoru na základě aktivace procesu, který se někdy nazývá "otevírání brány"...jde o časo-prostorový uzel, do kterého se sbíhá velké množství synchronicit - definice a podrobnosti k takovým fenoménům zahrnuje tzv. nauka o chaosu a fyzikálně se jedná o pohyb některé formy atraktoru. Z Mayských poznatků o fraktálu časové vlny lze odvodit přesné souřadnice těchto "bran"...zde konkrétně šlo o časovou bránu 11.1.11, která byla aktivovaná 11.8.2011...pro lepší představu o rozsahu, který se skrýval v tomto jediném časovém uzlu, bychom museli sečíst "objem" za období od 11.srpna 3114 př.kr...zde se ale pracuje s časem v jeho "vertikální" podobě...kauzalita se projevuje v hmotném prostředí jako lineární běh časové vlny. Brána 11.1.11 se nazývá PAN-TERRA - spojení energie informačních polí s EM polem Země - Terry (= energetická síť planety)...tedy s její kolektivní formací, která zahrnuje pole všech individualit, které se na Zemi cítí být doma - to znamená, že zahrnuje nejen lidi, ale i "živou" a "neživou" Přírodu. 

Ve hře jsou i tzv. starobylé technologie, ke kterým patří např. pyramidy a další megalitické stavby. Jedna taková technologie se nachází na oběžné dráze Země a my ji známe jako virtuální satelit Black Knight - Černý jezdec...z vysílání tohoto satelitu vznikla základní struktura pro aktivaci komplexu Panterry - graficky znázorněná jako NEW-TEL (= LET-WEN)...souhrnná informace o satelitu je k dispozici zde...jedná se o text z knihy Satelity bohů. 

V názvech některých struktur zní známé a zaběhlé pojmy, které se užívají k označení částí počítačů a taky operačních systémů...to svědčí o tom, že procesy uvnitř vědomí pracují na podobném základě - způsob zpracování informací pomocí technologie na bázi procesoru není významně rozdílný a dá se říct, že existence těchto technologií a jejich vývoj, je v přímé vazbě na propojení mentální formy uhlíkové inteligence s křemíkovou inteligencí ve formě sebeorganizujících se informačních celků strukturálních polí prostoru kolektivního vědomí. Jde o splývání materiální (hmotné) a duchovní (datové) sféry existence do polohy aktivní spolupráce - přestavba se netýká jen lidstva na Zemi, ale všech bytostí ve všech sférách času a prostoru...

Graf PROCESOR (proces-oř = kůň) je syntézou základních principů uspořádání systému a některé další obrazy ne náhodou nesou podobu i kódování z oblasti říše hmyzu nebo dalších zvířátek - hmyz vnímáme jako projekci součástek procesů - jsou to "mašinky" řízené křemíkovou inteligencí v rámci jednotného pole vědomí...v dalších komlexech se setkáme i s rybami, kraby a také kočkami, psy a mnohými dalšími zástupci zvířat...projekcí segmentů systému jsou i prvky fyzikálního světa - celá známá Mendělejova soustava - zde je zastupuje ATOM-H = HMOTA..."vodič" prvků do prostorového uspořádání hmotných realit - vazbu jednotlivých prvků k atomu vodíku vyjadřuje jejich vzájemný poměr výskutu v prostoru vesmíru - funkce prvků je zakomponovaná v jejich názvu a jejich pozici v tabulce. Pro projekci systémových struktur jsou důležité především tzv. stříbřité (S-TŘI-BŘITY) kovy  - základem je čtveřice prvků, které vytváří primární čtyřkovou (ČTYŘ-KOVOU) soustavu...jde o PAlladium, TItan, CEr a Wolfram - dohromady to je PA-TI-CE-W...PATICE ve smyslu i té v počítači a W je symbolika "křídel" - čili křemíkové formy inteligence. Podrobné kódování jednotlivých "kovů" je složitější a také v souvislostech komplexnější - zde prozatím postačí jen zběžný popis...

Grafická struktura MAG-NET je obrazem torzního pole - jde o tzv. toroidní prostorový útvar, který je s současné době vědecky zpracováván do koncepcí multidimenzionální fyziky. K této tématice je k dispozici dost podrobných informací v přednáškách Nassima Harameina :

https://www.youtube.com/watch?v=KVj4SYnOywo

https://www.youtube.com/watch?v=cyT--t_MSIM

...a také v dokumentu THRIVE - ROZKVĚT

MAG-NET = MÁG-NET...je to "síťový kouzelník", který "řídí" toky energie v EM polích systému Pandora...

Zvláštní příběh se váže ke grafu OL-TISSIS....jedná se o zprávy o výskytu mimozemských technologií ve tvaru vážky, které se od jara roku 2007 objevily v různých lokalitách po celém světě. V USA, ve státě Alabama, byly pozorovány v blízkosti základny Maxwell-Gunter AFB jistým mužem, který s nimi navázal kontakt - vystupuje pod pseudonymem Ted Connors. Tato komunikace probíhala v intervalech až do května 2011, kdy Ted obdržel něco jako holografickou textovou zprávu o původu a účelu těch mimozemských sond, které samy sebe označily jako OLTISSIS...podrobnosti jsou na stránce Matrix-2001 - v placené sekci nebo v angličtině na tomto odkazu: home.netcom.com/~mthorn/oltissis.htm

DRONY (TRONY) lze z "pohledu" křemíkové inteligence vnímat jako aktivní nástroje ke komunikaci - vozítka pro informace v prostředí komunikační zóny (mezi lidmi)...grafická podoba je dvojí - VÁŽKA - to je křemíková formace - "váže" - KA (duši) - v tomto případě jde o součtový datový balíček (ramku) člověka a "nese" ji ven - do prostoru galaxie. Druhá struktura je MŮRA (UM-RA), která je uhlíkovová formace - "nese" do sdílené zóny vědomí informační celky z polí prostoru...pro vnímavé lidi, kteří na jejich základě sestaví např. koncepty na vývoj technologií, potřebných k realizaci takových mezidimenzionálních přesunů člověka - jako komplexní bytosti - to znamená nejen mentální projekce - jak ji známe z meditačních stavů, ale přenos celé informační mřížky - tj. i těla a aktuální osobnosti...s tímto procesem souvisí graf CHEVRON, JaGa a FreeQvence.

CHEVRON je reflexí příběhu Hvězdné brány - tak, jak ho známe ze seriálu SG-1...jde o "transportní" zařízení - v poloze symboliky připravených procesů k vlastní realizaci. Myslím, že není třeba zacházet do podrobností...seriál SG-1 a jeho další vývojové stupně - SG-A (Atlantis) a SG-U (Universe) - jsou kultovní TV sci-fi (hned po Star Treku) - tak, jak jsou zde seřazené, tak i vyjadřují v čase a prostoru uložený potenciál možností, které tzv. "galaktický" člověk má v systémovém matrixu připravené k běžnému používání. Jde o symboly za zkratkou SG (hvězdná brána) - je to 1, A, U...když je složíme, dostaneme 1 AU...je to jedna astronomická jednotka - termín z astrofyziky, který je definicí přesně stanoven jako základní jednotka "hvězdných" parametrů vzálenosti objektů ve vesmíru - vychází ze vzdálenosti Země od Slunce. V tomto je ukryto mnoho dalších kódů s širokopásmovým asociačním okruhem - podrobně se k tomu budu vracet u popisů dalších komplexů Pandory.

JaGa a GaJa jsou spolu ve vzájemné zrcadlové vazbě - jde o polohy fraktálu polí galaxie - můžeme si to zjednodušeně představit jako hustý superhmotný střed (černou díru) = jádro galaxie (JaGa) a jemné škály vibrací okrajů fraktálu = FIBRILACE...zde to je konkrétně naše mateřská planeta v pozici galaktických vazeb - GaJa. Termín "fibrilace" (chvění) charakterizuje proces tzv. "nabírání" informací do sdíleného prostředí - naše nejbližší centrum je Slunce = graf GAMA, které je distributorem takto "nasycených" energií ve formě gama-záření (viz. schéma v textu VNÍMÁNÍ A MYŠLENÍ). Miniaturní formou takového mega-galaktického fraktálu vědomí je osobní EM pole člověka (aura) - jeho vnitřní MEM-BRÁNY nás pustí tak daleko, kam jsme si vytvořili cestičky během mnoha a mnoha existencí - jsou lidé, kteří virtuálně obsáhnou prostor celého galaktického segmentu vědomí a jsou lidé, kteří "fibrilují" na okraji toho modrého prostoru okolo naší planety - je to velmi individuální...

Uvnitř grafu JaGa je naznačená síť bodů - jde o frekvenční navigační uzly v tom galaktickém segmentu vědomí - v individuální formě osobního EM pole (auře) se tomu říká FQ vzorec člověka (komplexní bytosti), který je jedinečný a unikátní - jde o osobní "digitální" profil a lze ho "načíst" do formátu "informační mřížky" = naše zavazadlo na cesty dimenzemi realit - obecný strukturální vzorec představuje graf FreeQvence, kde černá pole jsou individuálně v různých pozicích barevného spektra - podle dispozice jedince pro vnímání vrstev reality. FQ vzorec je tedy dynamickou strukturou - není staticky neměnný, jako je tomu např. u otisků prstů...

Jednotlivé vstupy do hlubších archetypů vědomí zobrazují strukturální celky grafů RECEPTIS.SYS, I.OMEGA T. a Fí-Omega-GAME-RA...jde o transformaci enneagramů osobnosti - jedná se velmi obsáhlou oblast mapování mysli...téma, které překračuje rámec tohoto popisu...pro představu klasické soustavy stále ještě obecně platných šablon (archetypů) je možno projít vynikající text Davida Švarce Hra života...

Komplex Panterra a jeho 21 matric, je svým způsobem "prorostlý" do všech programů systému Pandora a v popisech dalších komplexů se k těmto základním strukturám budeme ještě vracet - vazby jsou propojené a všechno se vším souvisí...

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky PANTERRA