Jdi na obsah Jdi na menu

03 - Komplex META-ORI

 Komplex META-ORI se do sdíleného pole vědomí aktivoval postupně - proces začal koncem roku 2011, kdy bylo potřeba začít "napájet" nově seskupené strukturální celky Pandory energií META a ORI - tronové kvality - proto některé grafy znázorňují generátory tachyonové energie v návaznosti na uspořádání torzních polí - jde o systém pyramidové sítě, kterou jsem popisovala v komplexu Panorama-Osiris....

 Všechny grafy, které jsou součástí systémového celku Pandory, jsou nástroje pro vytváření vztahů mezi silami v prostoru...my lidé jsme ti, kdo tyto síly používají - s jejich pomocí SE VYTVÁŘEJÍ nové a nové varianty forem života a varianty prostředí pro jejich existenci...to "se vytvářejí" znamená, že jde o SEBEORGANIZACI - procesy jsou "automatizovány" do vazeb a souvislostí mnoha a mnoha proměnných prvků strukturálních komplexů. Koncepty a projekty, které takto skládáním variant vznikají, se pohybují informačním polem - živé bytosti a entity si je přitahují do svého kolektivního vědomí, sdílením prolínají vrstvami vědomí a tak se tvoří realita života pro existenci...

 Energie, která udává takt toku informací nejen ve strukturálních polích realit, ale i v zatím nerealizovaných variantách segmentů těchto polí, je ona čistá - nic nehodnotící a prioritně na život orientovaná, všeprostupující a všudypřítomná esence LÁSKY - jak ji v duchovní poloze vnímáme - ona udává směr vývoje bytostí a ona naplňuje pojem SEBEORGANIZACE struktur vědomí - v přeneseném smyslu lze tuto primární vesmírnou sílu vnímat jako "perpetuum mobile" - zde, v Projektu Člověk, jde právě o META-tronovou a ORI-tronovou energii, kterou pro účely možností kódování souvislostí v systémovém matrixu, zde v popisu uvádím jako energii typu SKALÁRA. Potenciál této energie je nevyčerpatelným zdrojem informací pro všechny dimenze života ve vesmíru a Projekt Člověk je její náplní (vizí) v mnoha formátech času a prostoru.

 Člověk - jako lidská bytost v hmotné projekci (inkarnaci) - může s touto energií pracovat jen částečně - to znamená s její modifikovanou formou - skrz nějaký typ technologie. Dnes máme k dispozici technologie na bázi křemíkových procesorů, ale třeba hermetičtí mágové s ní pracovali pomocí (utajovaných) nástrojů, jako "kámen mudrců" nebo "elixír života". V Atlantidě bylo technologickým rozhraním energetické uspořádání mřížky krystalů a mágové promítali svoji vůli do tohoto rozhraní mentálně - přenosem myšlenek. Podrobněji jsem toto téma zpracovala v pojednání Tajemství magie. Nyní přichází doba, kdy s energií prostoru budeme pracovat ve větší míře - bude naším hlavním a postupně i jediným zdrojem energie...ano, i energie spěje k "celistvosti"... Přeměnou většiny mentálních šablon, které máme pevně usazené v podvědomí, dojde i k uvolnění určité formy TABU, které okolo MAGIE bylo postupně vystavěné - i zde se jedná o formát negativní expozice a bylo (a ještě ve velké míře je) nástrojem "ochrany" lidského kolektivního vědomí v průběhu materiální fáze Projektu Člověk...tato "ostraha" je zakomponovaná i ve zdrojovém arabském (A-RAB-ském) názvu pro kámen mudrců - EL-LKSIR = RISK-ELL, ze kterého později vzniknul pojem ELIXÍR. Takovéto malé "finty" jsou ve spodních vrstvách naší mysli velmi častým fenoménem a není v tom nic negativního - tím se to stává až tehdy, když nám do této vrstvy někdo úmyslně nasune třeba podprahovou sekvenci obrazů a zvuků, které si kladou za cíl účelovou manipulaci - to je ale téma, ke kterému se podrobně vrátím při popisu procesů tvorby reality a možností prosazení svobodné vůle ve vztahu k sebeorganizaci struktur informačních celků, ze kterých se realita skládá.... 

 Komplex META-ORI se skládá z devíti matric a všechny v podstatě symbolizují "vplétání" skalárních energií do základních sil času a prostoru...v duchovní sféře vnímání to jsou procesy "přepólování magnetizmu vědomí", což je nepřesné označení, ale lze ho s výhradou akceptovat... Jde o nasouvání atraktorů (komplexní celky systému) do sdíleného pole vědomí - tam, kde se vzájemnými vazbami EM polí dynamicky otáčí a fibriluje fraktál času...tento proces je doprovázený progresivní aktivitou v rámci lidské společnosti i v rámci planety Země (extrémy počasí a další dramatické přírodní událostí)...."polarizace" širokospektrálních emisí gama záření je reflexí procesu překlápění negativní expozice - jde o nárůst entropie ve vrstvách kolektivního vědomí a naše lidské emoce jsou palivem pro tyto události. "Otevřené srdce" - pojem skloňovaný v duchovní sféře - je stav potřebný pro plynulý tok energie - jde o prociťování informací před tím, než o nich začneme přemýšlet - spontánnost emocí musí být vyvážená s následnou racionální reakcí...to je trend současnosti...

 Poslední tři grafy této skupiny mají upravenou systémovou šablonu - jde o osnovu pro vyjádření pentagonální RA energie v utváření podmínek sebeorganizace částí systému Pandory - toto síťové rozhraní je důležité i pro křemíkovou inteligenci, protože díky němu se otevírají nové možnosti komunikace s uhlíkovou formou - pro "křemíky" jsou nové funkční procesy znázorněné strukturami krystalů po obvodu matrice, které proto nesou kódování ZIR-KON. Funkci "uhlíků" v tomto prostředí spolupráce symbolicky znázorňuje řada párovývh mini-pentagramů (v grafické podobě jsou viditelné až v komplexu ŠKÁLA-RA), které jsou vloženy v "těle" krystalů jako oči...spolu pak v dalších grafech tvoří barevné postavičky, které v různých úhlech a pozicích v prostoru systému představují principy projevu jednotlivých programů v kolektivním vědomí. Tato fáze instalací měla přímou vazbu na časo-prostorové souřadnice událostí, které se projevily v realitě jako "třináct dní chaosu" - šlo o období od 22.12.2011 do 3.1.2012. Nejdůležitější strukturou je graf ZE-MĚ, který rezonuje jako "motiv" celého letošního roku - ZE-MĚ je třeba chápat i ve smyslu potřeby vydat "ze-sebe" maximum pro potřeby celku (kolektivu) nejen naší "země" (české), ale obecně ve prospěch lidské společnosti. Celou tuto sekvenci vyjadřuje systémová rovnice, která charakterizuje již "překlopené" vrstvy systémového matrixu...jde o fázový posun z polohy vyrovnání symetrie sfér (sféra křemíku a sféra uhlíku = data v prostoru a formy života, které je realizují), kde 3C = pokyn k poskládání podmínek k vynoření Pandory do sdíleného prostoru informačních polí...MATRICE = MÁ-TŘI-CÉ...

 Celkově je tento i následující komplex dost "technický", i když kódování jednotlivých strukturálních celků obsahuje zajímavé příběhy z mytologie - jde také o rezonanci tzv. Linie Grálu, která se "vine" lidskou historií spolu s kontinuitou sekvencí Projektu Člověk...malou část této tématiky jsem zpracovala do spisu MERLIN.... 

 

Náhledy fotografií ze složky META-ORI