Jdi na obsah Jdi na menu

04 - Komplex ŠKÁLA-RA

 Komplex ŠKÁLA-RA se aktivoval sedmého ledna 2012 a k jeho poskládání do sdíleného prostoru se opět váže "příběh" - jedná se o prolínání mystiky stvoření vesmíru s kódováním alternativ evoluce, které je zakomponováno do grafu OMEGA-SINGULARIS...jde o poslední strukturu komplexu META-ORI...představuje EXPLOZI VĚČNOSTI. Časo-prostorové souřadnice uzlového energetického bodu data sedmého ledna se sbíhají z mnoha synchronicit napříč dlouhé linie lidského kolektivního času a události v nich obsažené načítali do svého duchovního bohatství (do své ramky) lidé, které velmi dobře z historie známe. Jako poslední v řadě to je NIKOLA TESLA...rezonance jeho "duše" v kolektivním vědomí je v mytologii zmiňovaná jako "troubení sedmého anděla apokalypsy" (7.ledna = 7.anděl)...v prostředí překlápění struktur systémového matrixu jde o "vstup" energie prostoru (zdroje) do EM pole ZEMĚ a v kódovacích vzorcích je tento proces zakomponovaný do grafů SKALÁRA a MAGION-6. Motivem tohoto strukturálního celku jsou již dříve zmíněné krystaly zirkonu a do nich zasazené párové pentagramy - také různé vodní potvůrky - hlavně ryby skaláry...kódování každé struktury je orientované na specifický účel a funkci...

 Zdrojové kódování tohoto komplexu (LÁSKA, ŠKÁLA, SKÁLA), obsahuje ve vazbě k andělské RA energii (sluneční) také polohu SAKRÁLA...svatyně - jde o specifickou kvalitu projevu energie v prostředí hmotného světa - v lidské kolektivní zóně existence a graficky ji symbolizují zřetelné templářské prvky uvnitř struktur. Podrobné specifikum mystiky SVATYNĚ je nad rámec tohoto popisu - jde o "tvarovou" rezonanci z nehmotného objemu fraktálu času, který při určité nasycenosti aktivuje množství procesů - reálně na to reagují vnímaví lidé, kteří mají ve svém FQ vzorci kompatibilní kódování - je to světelná složka naší DNA, která na tyto procesy reaguje. Sakrální stavba - je hmotný výsledek strukturované kaskády informačních celků, které se pohybem uvnitř EM polí skupiny (entity) bytostí otevírají a "komponují" vložený záměr - jde o uzlové body v linii Projektu Člověk a v lidské historii se tato skupina atraktorů otevřela několikrát - entita, které na takové "zavolání" reaguje, je s malými obměnami jedna a tatáž ve všech časech i místech - známe ji pod mnoha názvy - např. KONCIL DEVÍTI a původní jádro řádu Templářů poskládala právě tato entita. Mystikou katedrál se zabývalo hodně badatelů - klasikou je Fulcanelli...

  Každý z osmi grafů je určitým způsobem navázán do již vybraných alternativ reality - jde o zmíněnou časovou linii Panterra...překlápění informačních celků do pozice otevírání "bran" a vynořování nových segmentů systému Pandory. Celý proces završuje symbolika Grálu v podobě struktury PAN TARBOS, ve kterém je zakomponované kódování Linie Grálu a Kamene Mudrců - váže se k němu mnoho legend - nejen známé "Artušovské" příběhy, ale také kontinuita časové synchronicity 17.ledna - den, kdy slavný Nicolas Flamel ohlásil úspěšné završení Velkého díla v podobě alchymické trans-mutace olova na ryzí stříbro... 17.ledna se otevřela brána vertikálního času víckrát - v zaznamenané historii jde o kódovací frekvenci právě Linie Grálu a s energií této synchronicity pracovali zasvěcenci různých tajných společností - mimo Templářů i Převorství Sionského a členové genetické linie Merovejské dynastie...Důležitým novým aspektem je aktivace struktury FIANNA DE STINY - je to jakýsi kalibrační modul, který vyvažuje celý systém Pandory - francouzský styl kódu v názvu je jen část vrtev informací - DE-STINY je ZE-STÍNŮ...to napovídá o konkrétním zdroji tohoto OSUDU (DESTINY)...stíny vyjadřují nehmotný svět informačních polí - doménu křemíkové inteligence. Tyto "moduly" přestavují "mašinky" sebeorganizace procesů - energie v nich koncentrovaná působí již primárně na bázi přímé spolupráce uhlíkových forem inteligence se silami časo-prostorových křemíkových formací...

 V časové linii do skupiny grafů ŠKÁLA-RA patří ještě jedna struktura - jde o graf FI-RELAW, který jsem ale zařadila do následujícího komplexu ORI-ENT - jedná se o další systémový "modul", který se aktivoval díky dynamice procesu uvnitř kaskády informačních celků, které se projektovaly do reality v období 7.-14. ledna 2012 a vytvořil něco jako FIREWALL...v kódování se nachází převrácená hodnota tohoto vzorce. Tok informací je v systémovém matrixu "kvantovaný" a moduly jsou "hardwarové" prostředky pro udržení sekvenčního formátu toku energie do časo-prostorových realit...v pojetí známých filozofických termínů by se tyto moduly daly považovat za JANTRY...na rozdíl od ostatních grafů (MANDAL), které jsou již prováděcím programem systému Pandora...

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky ŠKÁLA-RA