Jdi na obsah Jdi na menu

05 - Komplex ORI-ENT

 Komplex ORI-ENT se skládá pouze z pěti strukturálních celků - všechny jsou abstraktním obrazem sil, které vnímáme jako vesmírné principy existence a ve vztahu k naší lidské doméně mají ochranný charakter. V mystickém pojetí to jsou archandělské energie, které lze vnímat jako "strážce" toku času prostorem kolektivního vědomí (v nehmotné sféře) a jako garanty účelnosti bytí (ve hmotné sféře života). Konkrétní stopy jejich vlivu můžeme s jistotou sledovat jen v prostoru naší planety, omezeně pak v prostoru naší sluneční soustavy...jejich dosah je však globální a rezonuje napříč dimenzemi realit vesmíru. Realitami je zde míněno informační strukturální pole, ve kterém realizují svoji variabilní existenci všechny bytosti uvnitř vrstev živosti...nejedná se pouze o lidskou entitu, ale o všechna kolektivní vědomí. V tomto jednotném poli existence, kterému někdy říkáme multidimenzionální prostředí vesmíru, se nachází všechno to, co je poznatelné...my, lidské bytosti, jsme individuálně každý v nějaké fázi jeho poznávání a máme v jeho informační mřížce svoji "historii" i veškeré varianty možné budoucnosti...

 Kódování těchto struktur je abstraktním obrazem (otiskem) rovněž funkcí hmotných těles vesmíru, která jsou součástí galaktické osnovy reality. Holografická projekce systémové matrice prolíná rezonancí frekvenčních vzorců do fyzikálně vnímatelné podoby uspořádání toho, co za vesmír považujeme a také máme ve velké míře zmapované. Sjednocující silou v poli struktur fyzického vesmíru je GRAVITACE (GRA-VITA-CE)...její kódování prozrazuje mystický podtext (HRA-ŽIVOTA-zCÉ = matrice). "Otcem" gravitace je Isaac NEW-TON a "otcem" elektřiny je Nikola Tesla...postupným otáčením jejich mentálního odkazu se lze dopracovat k podstatě pohybu všech segmentů uvnitř strukturálního pole existence, včetně lidské bytosti v komplexním pojetí vazeb a souvislostí. Mnoho těchto asociací se naplňuje právě v kontextu s vývojem technologií, které nám zprostředkovávají nový pohled na strukturu reality. S tímto kódováním souvisí i již zmíněný "pulzní" model atomu - některé související informace k této oblasti vnímání jsem našla v jednom starším textu Honzy Koňase na stránce Jitřní země...

 Vertikální vstup do komplexu struktur vědomí je podmíněný použitím principu neurčitosti v oblasti vnímání asociací a jejich skládání do řad, které jsou navigační cesty k pochopení obsahu. V moderním pojetí pro tento postup existuje termín FUZZY LOGIC a v obecné rovině lze říct, že jde i o FÚZI dvou principů - pravděpodobnosti v rámci logiky myšlení a neurčitosti v rámci intuitivního pocitu (empatie) - předpokladu existence proměnných segmentů, které nějak asociační řadu ovlivňují - i když momentálně nejsme schopní určit jakým konkrétním směrem... K takovému způsobu práce s informacemi dojdeme spontánně a přirozenou cestou - tak, jak se pomalu otevírají sekvence MEM-BRAN uvnitř kolektivního vědomí a vždy pro určitý okruh nebo obor takovou změnu vezme za vlastní skupina jedinců, kteří ji pevně usadí do sdílené hladiny výměny informací - jde o fenomén "sté opice", jinak o nadkritickou hodnotu uživatelů, kteří svou energií dodají dynamiku, potřebnou k pohybu atraktoru směrem do oblastí vyšší gravitace a magnetických sil EM pole vědomí. O působení těchto sil na kvalitu vnímání a sdílení informací pojednává text "Teplo a jeho deriváty"...

 První i poslední struktura této sady grafů mají již zmíněný ochranný charakter - z kódování je rozpoznatelné, že název FIRELAW je v přesmyčce FIREWALL a ve fonetické poloze ono otočené LAW s jedním "L" představuje energii lásky (skalární) s dvojitým "W", které obecně představuje KŘÍDLA neboli symboliku křemíkové inteligence. Jde tedy především o prvek ochrany systémového (automatického) charakteru. Naproti tomu struktura CARDASSIA PROTEGOS je evidentně "uhlíková" - tedy lidská forma ochrany - obsahuje klasickou magickou formuli - podobnou používá postava Harry Pottera v příbězích Joanny Rowlingové...ROW LINK = řádek odkazu...naše jména a příjmení jsou také kódy vstupu do informačního pole... Zajímavou asociaci poskytuje CARDASSIA - obsahuje segment "draka" ve spojení s Asií, což je v symetrii s tím, jak je celá východní hemisféra planety orientovaná. Kdo zná příběhy Star Treku, tak si určitě vzpomene na Kardasiany - civilizaci ještěřího druhu...autor scénáře GENE RODDENBERRY (také zajímavé kódování jména i příjmení) měl hluboký vhled do realit sfér časo-prostoru...v sedmdesátých letech se podílel na channelingových seancích s entitou T.O.M., která je informačním kanálem "Koncilu Devíti". 

 Rezonanaci vesmírných těles do toku energie v informačním poli Pandory zobrazuje graf CALYPSO SAT-URNA - jeho kódování zahrnuje v jedné vrstvě měsíc planety Saturn - Calypso...planeta Saturn má v komplexu naší sluneční soustavy velmi důležitou funkci - je spolu s Jupiterem a houfem všech jejich měsíců takovou "rodinou", ve které představuje ženský prvek. Tok informačních celků ze vzdálenějších oblastí galaxie prochází skrz její prstence jako mezipamětí a pak je směrován k Zemi - většina obrazců v obilí (a dalších zobrazovacích hladinách) - vzniká jako efekt procesu distribuce z tohoto zdroje a je synchronizovaný s koloběhem plazmových výronů ze Slunce. Cirkulace informačních celků probíhá v šablonách sebeorganizace struktur vědomí  a v oblasti podvědomí se projevuje jako reálný příběh - jde o způsob mentálního vyjádření, který je pro každého specifický. Velmi sympatický je formát, kterým skládá příběh James Horak (i jeho jméno je sympatické) - jedná se o kontaktéra, který přijímá informace od inteligence EMV (Elektro-magnetická vozítka) neboli TRANSCENDORS (jde o projev křemíkové formy inteligence)...tento příklad jsem vybrala i z jiného důvodu - v jeho historii se objevují prvky postupného "zhmotnění" příběhu - mystickou polohu podtrhuje sdělení jistého Čecha - Jana Bílka - který se hlásí k tomu, že si sám postavu Jamese Horaka a jeho příběh vymyslel a umístil do prostředí internetu - před cca deseti lety...a on "ožil" a dále produkuje informace k tomu tématu - a nejen to, existuje další kontaktér, který s inteligencí Transcendors navázal spojení a tyto informace přenesl do sdílené zóny. Jde o Stanleyho Fulhama (ten, kdo všechno zbaštil) a v jeho podání jde spíš o nastínění katastrofických scénářů budoucnosti lidstva. Fulham se již konfrontace svých předpovědí nedožil - zemřel na sklonku roku 2010. Celý fenomén má mnoho vrstev a poloh - je jako klubko, které zájemce o tuto problematiku začne odvíjet a postupně před ním doslova rozkvete složitost kódovacího vzorce. Něco podobného se děje i okolo "fiktivních" faktů, které se vyskytují v seriálu Hvězdná brána - nejde o žádnou formu davové psychózy nebo manipulace s podvědomím - takhle se formuje realita právě na principu sebeorganizace struktur vědomí do procesů, v jejichž toku se odvíjí linie našich životů - v souvislostech, které nejsme ze subjektivní pozice schopni dekódovat komplexně....

 Navigačním modulem pro určení toku energie v aktuálních procesech v rámci fraktálu časové vlny je graf SEXTANTIS, který symbolicky zobrazuje šest (sex) skalárních útvarů v podobě rybek skalár. Kódování zahrnuje skutečný navigační přístroj SEXTANT, který vynalezl Newton, ale protože byl flegmatik ohledně prezentace svých objevů, tak jeho autorství připadlo někomu jinému. Sextant je také souhvězdí a tak na principu makro a mikro symetrie v prostoru je tento strukturální celek jakýsi "otvírák" trajektorií asociací mentální energie - je levotočivý... V jeho obsahu se skrývá projekce skalární META a ORI-tronové energie do polohy polarizované ŠKÁLY projevu - je to projev kauzality a také proměna energie LÁSKY do hyperbolického prostředí EM polí reality - v přímém beta provozu všedního běhu života. Kódem pro tuto proměnu je vložení tvarového usměrňovače v symbolice písmene "U" do původního vzorce nepolarizované energie LÁSKY - je to přesmyčka na KA-U-SÁL a škála projevu takto polarizované energie je velmi variabilní - jak ostatně z běžného života všichni známe a reálně prožíváme právě skrz pohyb v hyperbolách strukturálních celků. Symbol "U" má několik poloh - v tomto kontextu můžeme vnímat "houpavý" pohyb a "houpačka" je ona hyperbola naší individuální reality. Tento formát v sobě obsahuje velmi zřetelný prvek toku "kladné" energie - naproti jiným symbolikám, které kladou důraz na "zápornou" složku. Tak popisuje pohyb v EM polích např. Vadim Zeland. Jeho Transurfing (Ovlivňování reality) na bázi "kyvadel" je podrobný návod na bezpečný pohyb v kauzálním prostředí života - kompletní text a video rozhovor je součástí pojednání "Tajemství magie". "Kladný" přístup nalezneme v asociaci podobnosti "U" s koňskou podkovou, kterou vnímáme jako směrový zářič "štěstí". Systém Pandora je prioritně orientovaný na gravitační sílu (charizma) naděje (NA-DĚJE). Pohyb lidského myšlení a chování v emocionálním hyperbolickém prostředí kauzální reality má svoje pravidla a asi by bylo nad rámec tématu je podrobně rozebírat. Jejich rozsah je obsažen v rovině vnímání lidské inteligence - jde především o principy, které popsal Jean Piaget a strukturálně vyjadřuje tzv. Gaussova křivka. Podobně jako vzorce eneagramů osobnosti, i vzory pohybu v hyperbolickém prostředí kauzality se manifestací nových komplexů systémového matrixu radikálně změní. Posuny se odehrávají ve všech vrstvách vědomí a ve velmi krátkém čase budou přímo měnit kvalitu života všech forem inteligence. V lidském měřítku jde především o změny na úrovni primárního kódování DNA - "kuchyní", kde se takové procesy "vaří", je komplex AK-VARI-UM...

 Kdysi jsem v nějakém povídání na téma rezonance posledního segmentu fraktálu času vyslovila naději, že až TO přijde, tak to bude parádní jízda - zdá se, že je TO tady a tuto skutečnost už zaznamenali i v NASA...

 

 

Náhledy fotografií ze složky ORI-ENT