Jdi na obsah Jdi na menu

06 - Komplex AKVARIUM

 Tou "kuchyní", kde se vaří "pra-polévka" života, je systémová matrice kolektivního vědomí a ta KA - duše není jen jedna, ale jde o entitu projektantů, jejichž návrhy my lidské bytosti akceptujeme a pohybem v realitě formujeme. Celý proces probíhá výhradně pro nás a naše potřeby existence - to je jediný motiv evoluční linie, kterou známe jako Projekt Člověk...

 Jednotlivé systémy Pandory nejsou pod vlivem "živlů"....tak, jak je známe z ezoterní tradice - principy struktury reality jsou rovnovážně obsažené vždy všechny, ale zde lze říct, že VODA je dominantním prvkem - tedy v symbolice a v souvislostech kódování - také v kontinuitě logiky, protože "akvárium" je vodní prostředí a kuchyň zde je spíš "polní" - takže jednotlivé segmenty mohou být variabilně promíchány do formátu zdánlivé improvizace. Voda má také svoji specifickou variabilitu, kterou známe jako skupenství - ta jsou tři, ale dají se dělit dále - já vnímám formáty H2O v šesti variantách - voda, led, pára, sníh, kroupy a ledové květy - přitom pára může být i mlha - jde o to, že všechny tyto formáty lze vymezit v rozsahu "nulové" teploty. Jde o fenomén známý z meteorologie - nula plus a nula mínus - všechna skupenství vody lze v tomto teplotním limitu najít...

 Voda je médium, bez kterého se neobejdeme ani my lidé, ani život obecně - proto je většina strukturálních celků tohoto systému právě takto kódována - najdeme zde různé mořské živočichy - jde o obrazy prvků sebeorganizace procesů uvnitř vědomí...

  Asociativní kódovací metodou je možné z podstaty komplexu Akvarium vytěžit hodně důležitých informací. Jde především o základní funkce systémových struktur, které k tomuto komplexu patří. Symbolika skalár(ní-energie) je jeho nedílnou součástí - zde již ve vyšším vyjádření oproti grafickým obrazům v komplexu ŠKÁLA-RA.

  Obrázky grafických modulů jsou seřazené podle vzniku - to znamená podle času (číselného kódu souhrnné synchronicity), kdy se kontura struktury "vynořila" z prostoru informačního pole sem - do sdílené reality reálného toku času - toto jsou vždy velmi důležité a svým způsobem i rozhodující údaje pro zařazení struktury do celku komplexu a navázání potřebných asociačních vazeb. Popisy jsou také více abstraktní - nežli technicky přesné nebo fyzikálně zařaditelné...je to formát vnímání, který je u každého trochu jinak nastavený - co já "vidím" tímto abstraktním způsobem, někdo druhý vnímá úplně jiným smyslovým portálem - lze pouze "ohmatat" společné jmenovatele a na nich postavit vhled do té které konkrétní části systémového komplexu. K tomu upřesnění slouží název grafu, který je také souhrnnou informací - navigační cestou do modelu procesu, který tato sebe-organizační jednotka uvnitř našeho kolektivního vědomí "obsluhuje"...

 

Náhledy fotografií ze složky AKVARIUM