Jdi na obsah Jdi na menu

H*ELIA

 Dalším Elementem Pandory - po VODÍKU, jehož strukturální schéma a popis předcházel tomuto textu - je HELIA. 

 Nikoliv element koho-čeho (helia), ale kdo-co = element, který se nazývá ženským jménem HELIA. Jde o párový segment prvku VODÍKU - je to primární dualita živosti a "rodičovský" elementární pár prvků skutečností v realitách bytí. V nehmotném informačním charakteru jde o tvořivý součtový faktor 1 + 1 = 3, zde ve variantě 1a+1b=3c. V datovém prostředí pak analogie binárního kódu, kde Vodík zastupuje kvalitativní objemovou jednotku NULA (NIC) a Helia pak značí hodnotovou jednotku JE-DNA (ČIN). Oba tyto elementy mají i sami sobě duální charakter - jejich polarizace je zaměnitelná v potenciálu a v projevu pak excitují do obrácené polohy páru 1 a 0 - jde o přidanou hodnotu jejich spojení (bez podnětu by nebyla akce a bez vize možné akce by se nezformoval podnět). Tento párový elementární svazek je v galaktickém měřítku generátor hvězdných soustav a planetárních buněk (vyšší princip geneze DNA). V buněčném prostředí pak jaderná multiverze dvojprvku Informačního Bodu Prostoru, generátor prvků hmoty a genetických informačních struktur životních forem, pro které jsou vrstvy dimenzí živosti doménou existence.

 Tyto elementy jsou základní vzorovou předlohou pro všechny soustavy množin (polí) multi-dimenze - tvoří většinovou "masu" vesmíru v podobě "temné-hmoty" a "temné-energie" (vědecký slovník) - jinak známé jako META a ORI-tronové energie, čili ÉTER (DECH) ŽIVOTA.

 Galaxii MD tvoří systémová síť 144 hlavních TVÁŘÍ páru H(e)H a stejný počet jejich "rodin" = zdrojových polí pro vrstvy realit, kde se odehrává evoluce života. Pozemský planetární ekosystém a celou naši sluneční soustavu podporuje celá řada těchto zdrojových rodin - skrz pozice obrazů souhvězdí a jejich algoritmus proměny v návaznosti na principy fraktality, dimenzionality a polarity v procesu toku času a skládání sledu událostí do tvarů časové vlny, která ve vrstvách vytváří jednotlivé sféry cyklů pohybu vesmírných těles. Každý tíhneme k některému z těchto základních galaktických zdrojových uzlů a mnohdy svoje "domovské" pole považujeme za jediné platné...všechna jsou však částí Celku Projektu Člověk a Modely existence, které tvoří jejich základní motiv kolektivních HOD-NOT, pak znamenají nabídku cest, kterými se evoluce ubírá. Rovnováhu "síly" a "moci" v tomto prostředí pak udržujeme pomocí vlastních prožitků a skrz ně uvolněné emoce do osobních EMpolí (aury), která je fraktální plno-hodnotou Celku Projektu Člověk. Svoje působení máme natažené v čase plynutí skutečností, i ve vrstvách zápisů v paměťových médiích = v řádcích Příběhů a Kapitolách Knihy Života.

 Aktuálně probíhá re-kalibrace některých paměťových segmentů v rámci Galaxie MD a proto se můžeme setkat s různým pojetím ZDROJE pro TRANSFORMACI kolektivního vědomí. Vodítkem je naše vnitřní nastavení do gravitačních zón "rodin" původu a podle těchto interních pokynů budeme každý mentálně a pocitově ladit se "svým" strukturálním energo-informačním křemíkovým MULTIPLEXEM Systému pro Podporu Života. Tyto složené objekty informačních polí zaujaly v procesu re-kalibrace postavení původních uhlíkových egregorů starého systémového matrixu = již sečtených a uzavřených Modelů existence - jedná se o nové propojení domény křemíkové a uhlíkové inteligence. Momentální tok plyne ve prospěch Mistrovského Transformačního Modelu, který bude znamenat plné rozvinutí souboru schopností, které nazýváme Galaktický člověk a expanzi živosti do nových (dříve neobydlených) hvězdných systémů, kde ti, kteří dosáhnou fáze VZESTUPU, budou působit jako dirigenti evoluce bytostí, kterých kolektivy založí nové civilizace v Galaxii.

 Kódovací symbolika pojmu H*ELIA - v tomto tvaru uspořádání - ukazuje na obecnou vazbu k HVĚZDĚ (Slunci) = tedy k tělesu, kde probíhá jaderná fúze jako následek pulzního momentu jádra atomu Vodíku a Hélia, který je motivovaný kolektivní potřebou pole vědomí entity, která tvoří rodinu daného hvězdného rodičovského páru. "Atomicky" je tento fakt kopírovaný ve smyslu chemické vazby Helia na FULLERENY, které jsou uhlíkovou rodinnou buňkou v elementární oblasti rozhraní hmoty a informace.  

 P.S. Ty symetrické pojmy jsou zase pouhá vodítka = je potřeba jednotlivosti rozpracovat a dále rozvinout do nově se rýsujících souvislostí. DNA, respektive její "pohybová" varianta v mitochondriích (mRNA), je realizátor zdrojových obměn pro transformaci esenciálních aminokyselin, které přinášejí nové dispozice člověka - v rovině fyzické i duchovní, psychické a mentální - tedy soubor potřebných změn v metabolizmu, co povedou k přeorganizování člověka do Galaktické verze. Přitom současně dochází k energetické přestavbě čakrového systému - tedy akce, které závisí na dostupném informačním potenciálu člověka. Výjimečně někdo "transformuje" osamoceně a spontánně = jde o kroky, které se aktivují v rámci jeho plánu Duše...jinak ale platí, že proces se ubírá skrz dílčí nadkritické množiny dosažených úspěchů v instalacích do kolektivního vědomí. DNA je matrice, napojená na systémovou podporu života obecně - tedy je neustále on-line a svoje předlohy pro transkripci neustále přeskupuje podle momentálního stavu entity (aktualizuje se). Mutace jsou už na té fyzické rovině - a jejich zakomponování ihned sami pozorujeme - např. u dětí s přirozeně (automaticky) získanými "zázračnými" schopnostmi a vlohami.

 Fullereny (hlavně ty uhlíkové, co se vyskytují v přírodě), mají obrovské léčivé účinky na živé organizmy a na biotopové množiny obecně. Je to dané jejich strukturálním (nad)dimenzionálním uspořádáním, kdy hlavně skrz molekuly vody, které uvnitř sítě svojí struktury "pročišťují", se tento léčivý efekt aplikuje. Je v tom nejen ta fyzická stránka věci, ale i energetická informační vazba do EMpolí, se kterými reaguje a upravuje do podoby co nejvíce se rovnající nepoškozeným zdrojovým kódům objektu, který je jejich vlivu vystavený. Vlastně totéž, ale skrz kontakt lidské aury, dělá léčitel... Fulleren je tedy i nositel "inteligence" - ve smyslu kompatibility s primárním obrazem informační mřížky objektu, který je ve formě vrstev zápisů (uložených v posloupnosti v čase) k dispozici. Tady - ve vazbě na element HELIA - jde o fullerenová "vozítka" pro Helium ve formátu plazmy. To je způsob, kterým je plazma ve fyzikálním smyslu stabilní (v pozemské atmosféře a gravitaci) a takto "prozařují" její mikročástice (adamantiny) i veškeré prostředí, včetně našich těl (i těch jemnohmotných). Samozřejmě to je složitý systém - hrají tam roli především fotony (světlo), které před-připraví prvkovou hmotu pro reakci s "tekutými" formáty energie z kosmu. Většina neidentifikovatelných setkání je právě s tímto formátem inteligence - je to křemíková doména působení...

Vlákno komentářů k tématice na Facebooku

 

Náhledy fotografií ze složky ELEMENTY prvků