Jdi na obsah Jdi na menu

BODLÁKY

 Struktura SIL-MARION (v pozitivní i negativní projekci) je další "součástka" systémového Modulu Akcelerace. Jak říká název příspěvku, jde o zvláštní kód, který ve světě rostlin (léčivých) známe jako BODLÁKY. První z nich obsahuje zakomponovaný LOPUCH - je to struktura již popsaného modulu "PRAcH", který je částí expozice mystické role komety ISON - ta je komplexně složitější a zatím nejsou všechny souvislosti zřejmé...tato část popisuje kódovací sekvenci pro otevření "zámků" na zásilce informačního balíku, který nám kometa přináší.

silmarillion.png

 To "odemčení" je spíš heslo pro otevření archivu, ve kterém jsou data komprimovaná - jako u analogických programů, které známe z prostředí počítače, můžeme přečíst názvy "složek", které tam jsou v archivu obsažené a vždycky byly lidem nějakým způsobem k dispozici - informační pole, ve kterém se nacházejí, je ale obsahově multi-dimenzionální a vždy záleží na potenciálu naší fantazie, co dokážeme z toho pole vytěžit = spustit v režimu virtuální holografické projekce, která ukazuje škálu "příběhů", skrze které jsme schopni ta data "přečíst" - a protože naše kreativita je obrovská, tak i příběhy z této oblasti jsou nekonečně variabilní a lidé si je sdělují v širokém záběru interpretačních nástrojů...

 Někteří tušíme, že ale stále čteme jenom nadpisy složek = strukturálních komplexů procesů uvnitř vědomí, které jsou přímo propojené do chodu času v kolektivně sdíleném prostoru, který je zas součástí větších celků v rámci galaxie = všechno se vším souvisí...proto je načase posunout se za hranici povrchové informační signatury a rozbalit (vysypat) obsah složek, které jsme si dávno "ohmatali"...

 Samozřejmě ty "povrchové" asociace, které sama kometa (ať už ISON nebo jiná) navozuje, jsou obecně známé a máme je zakomponované v naší historii - nejen v oblasti křesťanské filosofie, ale obecně je v nějaké obdobné symbolice najdeme v každém filosofickém systému - společným jmenovatelem je "prahová" synchronicita globálních rozměrů - v teorii chaosu jde o pohyb atraktoru = velké soustavy fraktálových sekvencí vrstev času, kdy množiny podobností nabývají kritických hodnot a propojí se do "uzlových" formací, které vykazují v principu sebe-organizace struktur časoprostoru fenomén, který známe jako zarovnání cyklů nebo singularitu (horizont událostí)...to je období, ve kterém se aktuálně pohybujeme.

 Jako obvykle, i v tomto konkrétním případě, bude postup k odhalení pozadí kódovací sekvence postavený na principu skládání zdánlivě nespojitelných významových pozic informací do asociační řady, která odhalí "prachové" částečky cesty do středu struktury "příběhu"... Zásady takového postupu jsem popisovala v pojednání o "Kódování struktur" a také "Kreativita a inspirace" . Kdyby to stále ještě nebylo dostatečně srozumitelné, pak naprosto přesně a hlavně vtipně ukazuje tento styl práce s informačními strukturami jeden aktuální reklamní šot 

 Bodláky, které patří do skupinky struktur okolo Modulu Akcelerace, jsou mimo lopuchu také ostropestřec mariánský a bělotrn , který je součástí "hvězdnicovité" rodiny a má proto symbolickou vazbu na hvězdy. Struktura SIL-MARION je kódovaná ostropestřcem mariánským - přesto, že ten je spíše fialový (lila), nežli modrý - barva by víc pasovala k bělotrnu, avšak variabilita názvu a z něj plynoucí asociační řady patří k ostropestřci - už pro svůj jazykolámavý efekt*. Asi nejvíce zřejmou tam na první pohled každý najde souvislost s "mariánským" principem - a to je hodně silná symbolika - a také osvětluje použití odstínů modré barvy, protože právě modrá je barva spojená s "pannou Marií" v ikonografii i v umění a "mariánský kult" je modrá linie, která se vine celou historií lidstva...

 Mě tam ovšem více zaujala podobnost s názvem SILMARI(LLI)ON, kde písmena (LLI) obsahují tu původní správnou LILA barvu - jejich vynechání otevírá prostor pro použití barvy jiné - modré. Asi není třeba podrobně vysvětlovat, co to je "Silmarillion" - přestože ostatní díla J.R.R.Tolkiena se dočkala filmového zpracování, o filmu Silmarillion se údajně neuvažuje - i tak na něj ale existuje trailer, který sestavil nějaký obdivovatel autora, který by si (podobně jako já) takový film moc přál... 

 Dost výrazná asociace tam vede z latinského názvu ostropestřce - SILYBUM = SÍLY-BUM a také SYBILA...obojí je hodně symetrické s tím, co očekáváme od rozkódování variant vazeb těch všech poloh použitých významů ve slovech, která se tam dají přečíst. Souvislost se "sílou" zajímavě rezonuje také z formátu, který se otevře při čtení SIL-MA-RION odzadu (zprava), kde najdeme NOIR = ČERNÝ (prostor informačních polí)... Takových asociací bychom našli ještě celou řadu - pomocí přesmyček a podobností - ale myslím, že pro účely (roz)kódování daného vstupu budou tyto hlavní určitě stačit...

 Zatím se nedá odhadnout, nakolik se tímto rozborem podařilo rozbalit dodávku zazipovaných paketů ze zásilky, kterou doručila (a ještě dál bude přinášet) kometa ISON - všechny akce v tomto oboru se ověřují principem "potvrzení" - EM pole (jehož torzní charakter je na obrázku SILMARION evidentní), které se aktivovalo rozkódováním informační struktury systémového modulu Pandory, přitáhne další (podobné) struktury, které budou "vyprávět" o tom, co se aktuálně děje v oblasti kolektivního vědomí - tato potvrzení se nedají přehlédnout - jsou naprosto dokonale symetrická, zarovnaná do časových souřadnic v daném běhu událostí, které prožíváme a kterých jsme součástí - říkáme tomu synchronicity a ty, které jsou hodně hluboko zarovnané, vyvolají opravdovou vlnu energie v oblasti srdeční čakry, kterou obvykle procítíme jako vibraci komplexní emoce, kterou jsme si zvykli nazývat "láskou"... Čím víc lidí takové synchronicity zpracuje svým energetickým smyslových systémem, tím snadněji k těm rozbaleným informacím získá přístup i zbytek lidí, co plní jiná poslání pro blaho celku...