Jdi na obsah Jdi na menu

A-POSTOL

 ...jako „zvěstovatel“ něčí (nikoli originálně vlastní) vůle...

 Jde o běžný fenomén, který platí především v nábožensky orientovaných souvislostech – ale v současné společnosti má dost hojně obsazované místo ve sférách distribuce informací, přijatých tzv. „shora“ – tj. od různých entit, které mají co říci k naší lidské evoluční cestě. 

 Ale opravdu „mají“? 

 Nebo jde o infiltrace a snahy nějakým umělým způsobem moderovat naši dynamicky expandující Mysl, která - díky progresivním změnám v Kolektivním Vědomí Lidstva - překračuje svoje dosavadní limity a již celkem běžně snímá podrobnosti z vyšších dimenzionálních vrstev Jednotného informačního pole Galaxie?

 Mnoho lidí zasvětilo své Životy této aktivitě... Mnozí z nich tomu obětovali to nejcennější, co běžný člověk považuje za privátní smysl svého Bytí – rodinu, partnerské svazky, společenské vazby, kariéru ve světských profesích – mnohdy i soudnost a zdravou míru profilu vlastní osobnosti.

 Ale proč?

 Co „žene“ tyto lidi, co je motorem jejich vytrvalosti a lpění na fikcích, kterým dávají pomíjivou slupku skutečností?

 Je to na prvním místě „ambice“, která přerostla pozemský rozměr dosažitelnosti = nic, co může lidská žijící populace poskytnout, není schopné tuto ambici uspokojit – proto ji nahrazuje virtuální MISE, kterou neuděluje žádný člověk, ale vyšší vesmírné duchovní síly, které mají v ezoterní a duchovní terminologii mnohá jména – celou plejádu jmen – možná proto hodně velkou skupinu „apoštolů“ tvoří vyslanci Plejád. Rozmanitost „zvěstovatelů“ je tak pestrá, jak pestrý je rejstřík vesmírných objektů, či biblických a mytologických pojmů. Je to díky lidské schopnosti vizualizací a projekcí Světa Fantazie do Světa obyčejných lidí, kteří v promítání své „velikosti“ neměli odvahu (potřebu) zajít tak daleko. Samozřejmě je v tom i VÍRA, která vychází z určité oblasti „nedozrálých“ potřeb (infantilnosti), co zvěstovatele drží ve schématech apoštolských misií – a to je jeden z předpokladů navázání „kontaktu“ (otevření channelu) z prostředí entit, které skrz vhodné prostředníky infiltrace realizují. 

 Mám zvýšenou citlivost na přítomnost takových energií v auře lidí – v jejich přednesu, v jejich projevu do sdíleného prostředí. Procházejí přes mé pocitové vjemy a já zavětřím jako „pes“ (mám centrum své osobní identity v souhvězdí Síria). Někdy nedokážu zkrotit „odpor“, který to vyvolává a já ztrácím schopnost individuálního skenu přijímaných energo-informačních podnětů a tím tolerance a odstupu. Ale i já něčemu „zasvětila“ Život. „Narovnávání“ paradigmat, která tvoří překážky v Transformačním procesu změn v rovině Kolektivního Vědomí – těch, co brání přítoku Novostí a přistřihávají lidem „křídla“, která nazývám vstupem do Éry Průzračnosti a Expanze, či do intencí Galaktického Člověka.

 Některá paradigmata jsou zřejmá a není o nich třeba diskutovat – k těm patří popírání nebo zkreslování původu Člověka, genetických linií a vracející se Paměti Národů, které překračují rozměr tohoto jediného Života. Další jsou schovaná v těch jmenovaných – zdánlivě (naoko) vyvracejí konstanty vědy, filozofie, kosmologie či historických událostí - zviditelňují a osvětlují skrytá (zapomenutá) „fakta“, která servírují v tak atraktivním formátu, že mnozí z těch, kdo pochybují o relevanci oficiálních tezí, po nich skočí – aniž by se spektrálně zamysleli (empaticko-logický proces snímání obsahů předkládaných informací). 

 Ale ne ve všem je skrytý aspekt manipulace s veřejným míněním – je potřeba cítit jinak, informace zpracovávat jinak a logické závěry navazovat do souvislostí také jinak, než je zaběhaný naučený standard.

 Jak?

 Na to neexistuje univerzální návod. Jsme suverénní individuality, disponujeme mnoho-vrstevnatou inteligencí, máme k dispozici mnoho podpůrných zón (zdrojů) informací a v první řadě – máme každý svůj interní Plán Života, který ladí s mnoha neviděnými souvisejícími projevy téhož Vědomí – se spektrem naší nefyzické Osobnosti, kterou nazýváme Kosmickou ID-entitou. Proto máme SRDCE, MYSL a CIT – abychom se (v rovině svých priorit) dokázali orientovat v moři energií a z nich uvolňovaných informací – které jedinec od jedince skládá do originálních schémat osobního povědomí „o stavu věcí a jejich účelu“ - specificky a neopakovatelně. Milionkrát za sekundu, v myriádách mikro-reakcí na myriády podnětů...to jsou naše nástroje „zarovnání“ do Reality a jejích nehmotných přesahů. Osobně vždy doporučuji Metodu Asociační Symetrie (MAS), která je rozšířenou verzí tzv. Fuzzy-logiky. Jde o mnoha-směrové „převracení“ informací, kterým dosáhneme uvolnění maxima obsahu jejich více-dimenzionálního sdělení – tím se přiblížíme celostnímu vnímání skrytých souvislostí, které zběžným „ohledáním“ přijatého info-servisu většinou přehlédneme – nedokážeme je zakomponovat do relevantních vazeb a náš obraz „pravdivosti“ zdroje je zkreslený nebo neúplný. Nepřítomná vlákna obrazu Celku proto nahrazujeme zdrojem informací navrhovanými schématy „skutečností“ a tím můžeme podlehnout skrytému záměru cílené manipulace s naším názorem, který v krajních případech může vést až k přerovnání životních postojů a hodnotových posloupností našich priorit. V reálném životě to pak může mít nedozírné a nenapravitelné následky...

 To jsou v kostce témata, která souvisejí s aktuálním tokem Novostí do naší Kolektivní Přítomnosti. S tím, co je předmětem Změn a Transformace – a kam takové změny směřují, co odhalují. Jsou to opět ve valné většině asociační a abstraktní vjemy – které v symbolice a skrz tzv. kódy jazyka nabízím ke zpracování. K tomu patří přiložená ilustrace, do které jsem vložila zmíněné symboly a kódy (grafikony). A-POSTOL nese další obsah – především pojem POST, který znamená „umístění“ a také „doručování“ (pošty). Kdysi – po přečtení Horákovy knihy „O Slovanech úplně jinak“ - jsem pochopila jedno ze základních řazení lidí v nad-inkarnačním plánu – tj. na „písaře“ a na „pošťáky“. Obojí mají v projekci do zóny stavby hmoty Vesmíru svoje pozitiva i negativa – protože se realizují jako „ČLO-věk“ – se všemi jeho přednostmi i nedostatky, v jeho lidské podobě, která je naplněním podmínky ke zhmotňování „Projektů“ Evoluce z vrstev virtuálních datových simulací do toku Času a jeho trvalé stopy v historickém kontextu. Sebe považuji spíš za písaře – než za pošťáka – i když některé jednotlivosti jsou sporné, jako u každé „zpravodajské“ aktivity...

 a-postol-mini.jpga-postol2-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice