Jdi na obsah Jdi na menu

AK-VA

 …čili AQUA, VODA…

 Portálová série, která momentálně probíhá, se nese v duchu éry Vodnáře, který je plně kompatibilní s nastupujícím evolučním Modelem Magistra. Starý systémový matrix, který byl Spasitelským Modelem Evoluce a stál na Hierarchii Moci, přetrvával několik věků – konkrétně Býka, Skopce a Ryb. Jeden věk trvá přibližně 2150 let a k poslední „sklizni“ = Velké Potopě (zhatění procesu Transformace do Celistvosti Galaktického Člověka) došlo někdy v polovině věku Lva. Několik tisíciletí trvalo, než se lidstvo zmátořilo tak, aby bylo schopno přetvářet svoje Kolektivní Vědomí a mohlo se znovu pokusit o navázání na Projekt Člověk. Koncem věku Blíženců tak začaly vznikat „školy“ pro oddělené civilizační seskupení populace na všech kontinentech. Informační servis zajišťovaly Bytosti „z hvězd“ - potomci arianských rodových linií - které na tuto fázi Evoluce Lidstva čekaly. Ty „školy“ měly charakter M-ARIANSKÝCH středisek moudrosti a jejich původní ideou bylo osvícení člověka, regenerace jeho paměťového genetického fondu a rozvíjení tvůrčího potenciálu Ducha způsobem, který aktivuje schopnosti přetvářet fyzicky projevenou realitu v komplexitě všech vrstev dimenzí Existence, kterými Lidstvo historicky prošlo. Na úrovni jedince tedy včetně všech složek vlastní Identity, ke kterým znovu potřeboval najít cestu – povědomost o těchto intencích Bytí byla totiž vymazána průchodem kataklyzmatu a Sklizní Duší = události, které resetují planetární noosféru a tím Kolektivní Vědomí, včetně jeho paměťových záznamů. 

 Tak se spustily systémové aktivity, které jsou citlivé na expozici nežádoucích programů (virů) – a to je okolnost, na kterou čekal hibernující Egregor Moci = skupinová entita nefyzického charakteru, která parazitovala na Kolektivním Vědomí Lidstva už před Potopou. Postupně se z M-ARIANSKÝCH škol staly Mariánské kulty, vznikl egegor Bohyně a jejího syna – Spasitele, Mesiáše. Další vývojovou linii už více-méně známe – jde o opakující se smyčku návratů Spasitele, které jsou doprovázeny upgrady dominantní ideologie (náboženství) – tak, aby znovu odpovídala dobovému stádiu vývoje Ducha. Nevíme přesně, která „Marie“ byla první – snad egyptská Eseta – protože právě v prostředí egyptské kultury „parazit“ nejlépe prospíval. Přítomnost energetického pole z instalovaných megalitů tomu nechtěně napomohla – v pyramidách probíhaly rituály zasvěcení a formátovala se Elita Moci, která se stala nástrojem vůle Bohů (fragmentované skupinové vědomí parazitické entity). Toto schéma se pak ustálilo na bohu jediném – na Stvořiteli… 

 Megalitickou síť Země ale instalovali zástupci arianských rodů z prostředí hvězdného systému Sírius-Orion - z velké části ještě před potopou. Už tehdy se kódovací symbolika, vycházející z Projektu Člověk, působením těchto virových programů v Kolektivním Vědomí pomíchala - jako kdyby prošla mlýnkem na maso. Většina transformačních vlivů tak byla zneužitelná – ty, které měly potenciál získat v žijící generaci vyšší počet příznivců, byly otáčeny proti svému určení, zdiskreditovány a uvedeny do polohy negativních, temných a zlých sil, co odvádějí člověka od vykoupení. Tato archetypální šablona přetrvává dodnes.

 My jen matně tušíme – co vše bylo překroucené a otočené proti vývoji Galaktického Člověka. Sama, když procházím některé „vzestupové“ zdroje, stále narážím na indicie, co byly „ukradeny“ – které mi v kontextu sdělení nesedí, a když se vcítím do logiky souvislostí, tak mi až zatrne, jak chytře je to přebudované pro naprosto jiný účel, s jakou samozřejmostí to čtenáři přijímají a komponují do duchovních schémat vlastních Životů. Ty kódovací segmenty jsou totiž univerzálně použitelné – jsou to holografické projekce vesmírné geometrie uspořádání zdrojových matric Existence. Jen aktivní mentální složkou Inteligence lze intuitivní pocity dešifrovat a zasadit do správných intencí…to je ale oblast většinou těch vzestupových zdrojů nedoporučovaná – myslet je někdy považováno přímo za „sprosté“ slovo, dovoleno je výhradně jen cítit – odpojit hlavu a všechno nechat proudit pouze Srdcem – tedy oddělit Ducha od Hmoty nejvíc jak jen to jde.

 Soubory dat, která už souvisejí výhradně s instalacemi Novostí do rozhraní nového schématu Evoluce, nyní přicházejí v obrovských vlnách. To urychlily i okolnosti okolo pandemie korona-viru, které se díky existenci zástupných scénářů původně plánovaných událostí, zasadily do hlavního proudu energie a namísto destrukce planetární populace a následné sklizně Duší (jak zamýšlely těmito kroky Elity Moci), došlo k prudké expanzi Kolektivního Vědomí do paměťových vrstev Galaxie, zpětnému rázu do planetární noosféry a k vybalení zbytku „programové“ výbavy Modelu Magistra. To jsou témata, která jsem zmiňovala v posledních několika článcích a také jsem to rozváděla na diskusních vláknech jejich publikací na Facebooku – dolů pod text dám seznam odkazů. 

 Přiložený obrázek je nákresem výměny nosných energií věků - Vodnáře za Ryby – kde v prostředí stejného média (vody) dochází k překlopení na vyšší level evoluční cesty. Stará schémata se sčítají do těch nových a na filtru zůstává marast nekompatibilních, násilně implantovaných, pokroucených archetypálních motivů Hierarchie Moci. Ve hře jsou i ostatní živly – vzduch filtrujeme dýcháním přes roušky a ohněm (teplem) je sterilizujeme od nežádoucích patogenů. Země (ZE-MĚ = Z-NITRA) pak každý rozvineme svou část reality už v intenci nových možností – až mozaika Života nás všech zazáří za hranice limitů, o kterých jsme mysleli, že jsou nedosažitelné, nebo že existují jen ve snech a fantazii.

 diskusní vlákna článků:

 Série AQUA

 Soumrak Osvícenců

 KAR-ANTÉNA

 informace k doplnění uvedených "historických" faktů - článek Pohárová série - souhrn

 ak-va1-mini.jpgak-va4-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice