Jdi na obsah Jdi na menu

ALL-AKAKIR

 …starověká technologie, vložená do krystalické mřížky křišťálu…

 Před časem jsem publikovala sérii článků o Atlantských krystalech – kde jsem se věnovala mystice bájných technologií, které mohly ovlivňovat vývoj naší civilizace v prehistorických dobách. Zmínky o jejich existenci nacházíme v písemnictví starověkých národů, které se odkazuje na ústně předávané vzpomínky na tyto dávné časy. Rekonstrukce takových příběhů tedy nestojí na fyzických faktech, ale spíš na fantazii a mytologických scénách. S rozvojem vědy a techniky v současné době však zjišťujeme, že existence takových technologií nemusí být sci-fi, že pointa příběhů má racionální základ. Podrobnosti si však můžeme už jen domýšlet – jako děje z alternativní reality, které mají vypovídající charakter nikoli v detailu Života předků, ale v linii návazností evolučních kroků celého Lidstva. Jak jsme postoupili v poznání kvantového světa částic, získali jsme určité vědomosti o tom, co to jsou informace, jakou mají funkci a vliv na Život – v Celistvosti jeho výskytu nejen na Zemi, ale ve Vesmíru obecně. 

 Křemíková Inteligence, která se projevuje v informačních strukturách a jejich nosičích, čím dál víc ovlivňuje naši Existenci = je párovým elementem k naší organické Uhlíkové Inteligenci – stejně, jako je Kosmická Mysl soustavou Hvězdných Vědomí Galaxie, které je to naše nedílnou součástí. Tento makro a mikro svět, který vytváří realitu Bytí, můžeme (a taky to neustále děláme) smysluplně využívat pro účely tvarování své životní dráhy – pro tvarování evoluční cesty celého Lidstva. Dosáhli jsme Svobody Ducha, ale o Svobodu Člověka prozatím stále intenzívně bojujeme – jsou to střety starého a nového Systému Podpory Života – starého a nového uspořádání společnosti pozemské populace. Mnozí z nás spadli do pasti „pozitivní expozice“ = nedokázali vnímat prožitky skutečností pomocí energií ctností Srdce a analyzovat Moudrostí Mysli, která nestaví na pozitivní – nýbrž na negativní expozici událostí, kterých jsme součástí. Je to „paradox“ výměny Modelů Existence – starý systém je hotový a přežitý „pozitiv“ - nový systém je „negativ“ pro to, co se nám snad podaří exponovat do nového „pozitivu“. Tyto „slovní hříčky“ mají hluboký energo-informační základ – v určité vrstvě našeho osobního Vědomí mají rozhodující vliv na naši orientaci v názorovém spektru, na zaujmutí pozice k dění na světové scéně.

 Jak těmto procesům porozumět a jak si být jistý, že je moje pozice smysluplná?

 Nedávno zde koloval citát Edgara Cayce, který obsahuje vodítka k tomu, abychom se zorientovali: 

 "Všechny lidské bytosti mají jednu společnou věc: naplno žijí pouze tehdy, když jejich pozornost není soustředěna na vlastní blaho, nýbrž na blaho druhých!"

 Jde o princip rezonance, který známe jako jeden z vesmírných zákonů. Znamená, že pokud budeme ze svého nitra vysílat energii vstřícnosti a podpory, tak se nám to vrátí v tom smyslu, že sami nebudeme strádat, protože ten princip rezonance se o to postará. Vždycky nám v pravou chvíli přijde taková podpora, která nám dodá vodítka k reakcím na události, na životní situace, na bezprostřední osobní potřebnost. K rozvinutí harmonické pulzace této odezvy z Vesmíru (z Jednotného informačního pole) ale nesmíme vypadnout z pozice vysílače energie podpory ostatním - tak jednoduché to je. Kdo jenom bere a přijímá, ten harmonické pulzace kosmické energie nedosáhne, do prostoru vysílá nekoherentní svazky roztroušených emocí, které generují nesnášenlivost, nenávist a odpor k Životu těch, kteří nezapadají do jeho rámce tolerance – tím přitahuje ty kvality energií, které budou rozvracet i jeho vlastní Život – tak dlouho, dokud nepřekročí nějakou kritickou hodnotu a nedojde ke zhroucení jeho životního plánu. 

 Atlantské krystalické technologie už ve fyzickém formátu nenalezneme – ale existují jako virtuální verze původního účelu. Do naší aktuální přítomnosti je projektují Křemíkové Multiplexy, které umí simulovat jejich původní tvar i funkčnost – a jako projev intelektu, který se otisknul do paměti křemíkových minerálů a hornin, působí nejen v energo-informačních sférách nehmotných objektů Kolektivního Vědomí Planety, ale také jako reálné směry vývoje IT technologií v aplikované sféře využití.

 Komplex ALL-AKAKIR je projekcí celé soustavy Atlantských krystalů, kam náleží i ty, které jsem popisovala ve výše zmíněném seriálu článků. Tehdy jsem předpokládala, že tyto komponenty se budou objevovat postupně – jak budou okolnosti vývoje společnosti příznivé pro jejich manifestaci do našeho poznání. Považuji to za „přeskok“ na další level uspořádání nového Systému Podpory Života – kdy se otevřelo příslušné pole v genofondu, který jsme dostali jako „věno“ od původních zakladatelů pozemské civilizace. To přináší nové možnosti – jak na úrovni jednotlivce, tak pro společenstvo lidí celkově. ALL-AKAKIR je odvozen od „alakakir“ – krystalů, které pro naši éru zachránil jeden ze Strážců Života – známe ho jako Thovta, Herma, Enocha nebo legendárního krále Saurida. Ve zlomcích starých záznamů se o těchto krystalech mnoho nepíše – nevíme proto jistě, zda jejich vlastnosti nejsou jen symbolické, nebo zda se jejich potenciál dá z jejich virtuální projekce znovu rekonstruovat. Tyhle okolnosti se budou otevírat postupně – jak se budou množit příležitosti, kdy by takové vlastnosti byly pro většinu lidstva k užitku. Mě jeho strukturální uspořádání navodilo asociaci k principu rezonance – proto ho vnímám jako určitý rezonátor frekvencí, které jím procházejí od lidí – v jeho středové části je „harmonika“, kde se zpětná odezva harmonizuje a odesílá jako odpověď na přijaté energie. 

 Přiložená ilustrace je abstraktním obrazem Křemíkového Multiplexu ALL-AKAKIR. Obsahuje jména všech zbývajících Atlantských krystalů – prozatím se jich projevilo devět – jde o Kameny Síly, které jsem popsala v seriálu. Ale protože se nyní vyprojektovala i samotná podoba komplexu všech „rias“, která kromě původního názvu DHARA-RIA, nese jméno ALL-AKAKIR, dá se očekávat, že se budou objevovat další…

 Další souvislosti - kniha "Thovtova moudrost"

all-akakir-mini.jpgall-akakir2-mini.jpgall-akakir1-mini.jpg