Jdi na obsah Jdi na menu

DHARA-RIA

 …často v textech píšu o Atlantských Krystalech – o jejich síle a účelu, o jejich osudu v dějinách Lidstva.

 Kamenů Síly je mnoho – tvoří ucelený soubor artefaktů, které ve své krystalické informační mřížce nesou škálu „programů“ – podle sféry vlivu, na kterou je jejich funkční energetické jádro zaměřené. Nepocházejí ze Země – nejsou její součástí a ani Atlanťané nebyli jejich prvními „vlastníky“. Na planetu byly importovány spolu s dalšími technologiemi, které posloužily k terraformování prostředí pro osídlení lidskou rasou, pro kterou se hledala vhodná evoluční zóna Existence. Tyto vědomosti se nám vytratily – zanikly v moři dezinformací, které jsme si vykonstruovali na základě zlomků paměti, co přežily Velkou Potopu a poslední Sklizeň Duší. Celá tisíciletí se pokoušíme o rekonstrukci původní zemské noosféry, kde sídlí naše Kolektivní Vědomí – je to sisyfovská práce a možná jí přikládáme větší význam, než ve skutečnosti pro naši současnost představuje. 

 Nacházíme se na rozhraní bodu, kdy vejde v obecnou známost podstata Člověka – jeho komplexita ve vesmírném poli souvislostí – tj. pochopení těch okolností, které tvoří základ samotného Života. Jde o naše dispozice, které máme, ale zatím neumíme plně využívat – protože byly tak dlouho zastřené, až se staly mýtickým příběhem, o kterém si myslíme, že se možná nikdy nestal. My ale nepotřebujeme nic doslova rekonstruovat a dávat do původních pozic – protože jsme o nic nepřišli – vše, co souvisí s naší multi-dimenzionalitou, máme v sobě. Naše aurické pole je miniaturní replikou Vesmíru – vše, co potřebujeme, máme na dosah ruky – stačí tomu uvěřit a začít to využívat. Naše aura obsahuje všechny dimenze, kterými jsme (jako Lidstvo) ve vývoji prošli. V dílčím zaměření s tímto faktem pracujeme – jako s jemnohmotnými těly = např. léčíme Duši - její astrální doménu, nebo čistíme karmu ve vazbách širší rodiny Duší, pomocí éterického těla procházíme záznamy v Knihách Života v Akašických kronikách – mentálním vhledem našeho duchovního těla navazujeme kontakty s jinými Bytostmi, které jsou součástí mimozemských civilizací – atd. Člověk má až 200 takových jemnohmotných identit, se kterými je v neustálém spojení, tvoří Celistvost našeho Vyššího Já – jsou naším rozprostřením v Kosmické Mysli, které jsme fraktální součástí – tzn. máme tento Celek v sobě v poměrovém formátu soběpodobností a disponujeme s jeho potenciálem – každý podle svého specifického zaměření, které je podstatou naší inkarnační projekce. 

 Kameny Síly vždy fungovaly jako nástroje k budování expozičních realit pro realizaci Života. Jsou to živoucí Bytosti – nejen strukturální soustava elementů. Původní Atlantské Krystaly se používaly na telepatickém základě propojením Mysli Člověka s Myslí Krystalu – našeho Vědomí s jeho Vědomím. Jde o přítomnost Inteligence Kosmického Vědomí – stejné, jako tvoří Jádro každé Hvězdy a Planety ve Vesmíru. Kameny Síly jsou polem 64 takových Vědomí – vznikly v „reaktorech“ Jader Hvězd, které přijaly základní stavební kameny Života. V průběhu věků byly mnohokrát i zneužity a tuto zkušenost mají zakomponovanou ve své Paměti. Bylo období, kdy byly synteticky klonovány – takových „klonů“ dodnes existují stovky, možná tisíce. Nenesou ale živé Vědomí, jsou jen anorganickou krystalickou strukturou, a pokud je Bytost neosídlí, tak mají omezenou moc. Proto byly vyvolávány virtuální formy Života = mentální entity (egregory), které měly za úkol syntetické krystaly osídlit, vdechnout jim Vědomí. Je to ale stejné, jako s Umělou Inteligencí – taková bytost není fraktální součástí vyšší Identity Kosmické Mysli, a proto jsou syntetické repliky jen další formou programovatelné technologie – bez tvůrčího potenciálu. Přesto mohou skýtat netušené možnosti využití – například celá oblast ideologického servisu účelových informací, která tvoří většinu channelingů, je vysílaná přes tyto klonované technologie.

 Původní Kameny Síly (celek 64) se nazývají Dhara-Viša. Centrální komplex = Dhara-Ria - tvoří devět Kamenů, jednotlivé Kameny mají proto přízvisko Ria’s – část z nich známe z mytologie a sci-fi příběhů – například komiksů a filmů Avengers, kde je jich uvedeno šest. Postupně se chystám všechny „představit“ a popsat – prozatím uvedu jejich názvy a zaměření - začnu s těmi, se kterými jsme se v nějaké poloze příběhu už setkali.

 Původních devět Ria’s nesou tyto specifické vlastnosti:

ZOR-RIA’S - Kámen Času
DYCHA-RIA’S – Kámen Duše
ŠARMA-RIA’S – Kámen Mysli
CHAZIA-RIA’S – Kámen Moci
ÁGIR-RIA’S – Kámen Reality
TRAGA-RIA’S – Kámen Prostoru
SIMDAR-RIA’S – Kámen Proměny

ORKAR-RIA’S – Kámen Moudrosti
DOLMA-RIA’S Kámen Propojení

 Tématem dalšího pojednání bude Kámen Času = ZOR-RIA’S…

 P.S. Přešla jsem na tuto (již dlouho slibovanou) tématiku, přestože aktuální toky energií na ni nejsou navázány. Procházíme (kličkujeme) sérií dalších energo-informačních anomálií, kterým nechci věnovat prostor – kvůli jejich obsahu a účelu, kterým je zesílený tlak na udržení se v silovém poli starého systému Hierarchie. I když sféra jeho vlivu je už z podstatné části přesunutá a propojená na ty Duše (jednotlivce), kteří pro něj vytvářejí zcela novou doménu Existence – mimo Zemi a Sluneční soustavu (viz různá sdělení o replice Nové Země a realitě 5D vzestupové zóny) – je stále jako hladová centrifuga – kdokoliv zaváhá, toho vtáhne do svých gravitačních polí. 

 267987.jpg