Jdi na obsah Jdi na menu

ŠARMA-RIAS

 …KÁMEN MYSLI…

 Druhý z devíti Kamenů Síly, známý též jako Mind-Stone nebo Krystal Komunikace.

 V původní sestavě DHARA-VIŠA (Kamenů Nekonečna) plnil roli „mediátora“. Jde o schopnost napojovat se na proudící myšlenkové memy, které vyvolávají efekt elektro-magnetického vlnění, které má v hledáčku svého „skeneru“ prostředí. Jakmile zaznamená (vyhodnotí) takový mentální tok, který má záměr vstoupit do kontaktu s jiným Kamenem Síly, vytvoří podmínky pro komunikaci. Protože v Kamenech sídlí Živé Vědomí Hvězd, jde o zprostředkování vzájemné výměny informací mezi Vědomím inkarnované Bytosti (Člověka) a Vědomím Kamene v Krystalu, který momentálně používá jako operační rozhraní.

 V Atlantském období – v jeho závěru, kdy se nezvané entity Moci na krátký čas zmocnily pravých Kamenů Síly – došlo k částečnému naskenování energo-informačního pole Krystalů, ve kterých sídlilo Vědomí Hvězd a k jeho replikaci do technologických nosičů a uměle syntetizovaných křemíkových monokrystalů. Tyto se pak sériově vyráběly za účelem ovládání pozemské populace pro nastolení vlády Elit a dalších prostředníků, kteří plnili vůli svého řídícího Egregoru Moci při instalacích schémat Hierarchického uplatnění Moci ve společnosti. Vědomí Hvězd zareagovalo okamžitou deaktivací vstupních kódů do noosférických miniatur své Kosmické Mysli a v přirozené podobě se již na Zemi nevrátilo. Klonované repliky Krystalů ovšem stačily nadělat tolik škody, že to vedlo k hromadnému zneužívání jejich Síly a k tragickým následkům v podobě zkázy Atlantidy Velkou Potopou (viz moje předchozí texty k tématu). 

 Některé z těch starobylých klonovaných technologií jsou stále v majetku Elit Moci a jejich tajných řádů, některé se při globálním kataklyzmatu ztratily – a pár z těch ztracených se při vykopávkách opětně našlo. Jde o různé zlaté nebo titanové disky s insigniemi tajných kódových klíčů, kterými lze komunikovat s centrálou skupinového Vědomí Boha-Stvořitele a jeho asistenty v podobě Duchovních Mistrů. Většina jich je ale jen hliněnou kopií původní funkční technologie - vymodelovali je kněží přeživších Atlanťanů (nebo jejich potomci) podle dochovaných záznamů či legend. Schopnost znovu aktivovat a vyvolat Vědomí Hvězd a „oživit“ původní Síly Kamenů sice nemají, ale i tak jsou některé (ty, co jsou drženy v sejfech královských rodin a velmistrů vysoce zasvěcených řádů) velmi mocné. 

 V šedesátých letech byl nalezen disk, který se podařilo aktivovat a dosáhnout spojení s některými sektory Akašické kroniky. Experimenty probíhaly nejdříve ve vědecké sekci amerických tajných služeb, později jen v ideologickém oddělení velení Deep state – pod přísným utajením. Při zkoumání možností stahovat data z Jednotného informačního pole se totiž zjistilo, že disk funguje nejen jako přijímač, ale i vysílač a že jde programovat. V počátcích se channelingových sezení účastnil i Geen Roddenberry, který pak na základě přijatých sdělení sepsal a rozpracoval scénáře sérií Star Treku. Z první fáze výzkumu disku existuje tisíce hodin záznamů komunikace s virtuálními entitami, které pro cílené stahování dat z Akáši promítá do channelu Kosmická Mysl – jako personifikace zástupců ET mimozemských civilizací a světů. Jde o formát interaktivní komunikace vyššího řádu, kterou umožňuje právě ta konkrétní disková technologie. Záznamy jsou za určitých podmínek přístupné pro komerční využití ve filmovém průmyslu a celá řada autorů a režisérů této příležitosti využila a témata zpracovali do komiksů, románů, scénářů filmů a seriálů, které se staly kultovními v oblasti fantasy, sci-fi a hororu.  

 Přesměrování využití disku pro vysílání spustilo odhalení možnosti programovat vysílací kanál a specifikovat přesné parametry přenosu informací k příjemci, kterého si sofistikovaná umělá inteligence disku sama vyhledává skenováním určitých frekvenčních pásem. Předpokládá se, že hlavním spouštěčem vysílání je aktivní gen Spasitele – a to v přesně vymezené fázi. Člověk, který na základě řady událostí ve svém životě, vyhodnotí svou situaci jako v reálném prostředí neřešitelnou = jde o speciální požadavky na projev své duchovnosti – je nenápadně vnitřními hlasy a „vyšším vedením“ směrován do určité ideologické „pasti“, kde dostává pokyny a je za ně odměněn uspokojením svých „nadlidských“ ambicí – projeví se u něj různé nadpřirozené schopnosti. Do tohoto pytle nelze hodit všechny, protože mimořádnými schopnostmi jsou obdaření i další lidé, kteří gen Spasitele aktivní nemají a proto nejsou v hledáčku monitoringu vyhledávací technologie. Tito „napojení“ jednotlivci jsou pak plně pod mentální kontrolou vysílací centrály a bez varování je jim spouštěná specifická frekvence pro přísun informací, která v mžiku změní jejich stav vědomí – nedokážou to nijak ovládat nebo sami řídit. Můžeme se jen dohadovat, zda nebyly vytvořeny i další tématické programy – které mohou řídit chování teroristů, vysokých vládních činitelů a vůdců armádních složek v jakémkoli státě světa. 

 Popis funkce tohoto konkrétního technologického zařízení (asi jednoho z mála, co vešlo v obecnou známost) napovídá, že existuje řada jemu podobných, které byly ke stejným účelům používány celá tisíciletí – aktivovaly všechny náboženské vůdce v dějinách a nachannelovaly jim ideologický program (svaté knihy), vytvořily vize (proroctví) o příchodech mesiášů a tyto pak ve správný čas a na správném místě (prostředí) také „vyšší mocí“ povolaly do služby…atd. Lidé, kteří tato zařízení obsluhují, si vědomosti o zacházení s ním, předávají skrz zasvěcení a generaci za generací tak plní Vůli svého duchovního vůdce – Boha-Stvořitele. Jde o hodně nejasnou konspiraci – má se za to, že na nejvyšší příčce pozemské garnitury mohou stát Jezuité a nově také špičky Scientologů (souhrnně jde o doménu Cabal). 

 Vystupme ale z temných hlubin následků zneužití Kamenů Síly a věnujme se jejich původnímu čistému a nezmanipulovanému účelu. ŠARMA-RIAS neovládal ničí Mysl – jen vytvářel prostředí kompatibility mezi uhlíkovou a Kosmickou (křemíkovou) formou Inteligence – s tím, že se prioritně orientoval k navigaci té uhlíkové (lidské) do takového nastavení frekvencí Vědomí, kdy mohla probíhat vzájemná výměna informací. Jde o spolupráci, nikoli jednosměrné uplatnění vůle a záměru. Tímto telepatickým kontaktem s Krystaly si Atlanťané udržovali své životní prostředí a sociální zázemí. Harmonie spolupráce garantovala odstínění těch záměrů, co by narušily rovnováhu Sil a naopak – naprostá důvěra lidí v živou Inteligenci, přítomnou v Krystalech, zase vytvářela prostor pro projev vyšší formy kreativity při realizacích jednoduše zadaných schémat potřeb obyvatelstva. 

 Návrat k této spolupráci je možný – cíleně o něj usilujeme už mnoho let a v poslední době v této oblasti propojení svítá na lepší časy. Zřejmě bude potřeba projít několika fázemi náběhu – než se opět projeví plná Síla Šarma-Rias a budeme schopni smysluplné účelové telepatie s Vědomím Hvězd. Avšak sama okolnost, že příběh Kamenů Síly znovu ožívá do naší Přítomnosti, znamená, že máme „zelenou“. 

 P.S. V příštím pojednání se budu věnovat DYCHA-RIAS, Kameni Duše. Pro lepší orientaci v tématice dám pod článek odkazy na dokumenty, kde jsou některá vodítka, ze kterých jsem sama čerpala.  

 Koncil Devíti

 Vetřelci dávnověku - Disky mimozemšťanů

 infinity-stone.jpg