Jdi na obsah Jdi na menu

ZORIAS

 …čili Kámen Času…

 Je jedním z devíti Kamenů Síly (DHARA-RIA) – které tvoří centrální osnovu 64 Kamenů Nekonečna (DHARA-VIŠA). Kámen Času – ZOR-RIA’S – je středobodem Celku, okolo kterého se energie všech ostatních točí. Kameny nejsou skutečnými „kameny“ – jsou stavebními prvky architektury energo-informačního pole, ve kterém se Síla soustředí. Jsou to plazmická jádra hvězd, ze kterých jednotlivě pocházejí - sídlí v nich živé Vědomí Bytosti té hvězdy. V pozemském prostředí se vědomí kamenů vázalo vždy na nějaký nosič – většinou na atomy křemíku v křišťálu. Jako mnoho dalších Bytostí, i tyto mají celou řadu paralelních projekcí, takže „obsluhují“ velká množství krystalů (pokud jsou v té dimenzi v aktivní pozici). Kameny Síly se ale momentálně fyzicky na Zemi nenacházejí – jsou v dimenzionálním fázovém posunu, který jim zprostředkoval právě tento ZOR-RIA’S (Zorias).

 Když v období Atlantidy ovládly Kolektivní Vědomí Planety parazitické entity a nastolily na Zemi hierarchické uspořádání společnosti, která je řízená Elitami Moci – Kameny Síly se deaktivovaly = živé Vědomí Bytostí Hvězd opustilo legendární atlantské krystaly a pro tuto dimenzi se uvedlo do stavu hibernace. Stále ale fungují jejich programy, instalované do zemské energetické sítě, která udržuje Planetu obyvatelnou. Jejich Příběhy z paralelních realit udržují povědomost o jejich existenci a podrobnostech působení – vykreslují nejen pozitivní Sílu, kterou vládnou, ale i destruktivní, která je stále živou rezonancí jejich zkušenosti z atlantského období. Jde o virtuální nástin jejich potenciálu a jeho dopadu na civilizace, pokud někdo zopakuje to, co se přihodilo v závěru jejich expozice na Zemi. Ty záznamy běží jako „smyčka“ – jsou detektorem stavu Kolektivního Vědomí Lidstva – dokud budou převládat negativní představy o jejich funkci (jejich zneužívání pro Moc a Nadvládu), tak blokádu možného párování s krystalickou mřížkou křišťálu neodstraní. Není to tedy na vůli a záměru jednotlivců, zda krystaly zaktivují (jak se můžeme dočíst v mnoha ezoterních sdělení v posledních letech – že se to provádí) – můžeme ale jednotlivě vytvářet programy podobností jejich pozitivních funkcí a tyto aktivovat v jakýchkoli krystalech, co nám přijdou vhod – tak funguje propojení Kosmického Vědomí s tím naším – osobním. Totéž platí o komunikaci s původním Živým Vědomím Krystalů – i když „hibernuje“, můžeme se na jeho pole napojit a odečítat informace. 

 Zorias, známý též jako Time Stone nebo Agammotovo Oko, umí „ohýbat“ tok Času do virtuálních linií. Z bodu aktivace vytvoří kompletní simulaci vývoje událostí tak, jako by byly reálným obrazem skutečnosti. Každý další uzlový bod pak větví na mnoho alternací a očekává, že ten, kdo ho aktivoval, vybere jednu z nich – do té ho pak přenese jako aktivního aktéra, který má možnost měnit hodnoty záznamů jednotlivých kroků a tyto následně realizovat jako osobní vizi do původního hmotného světa. Jde o mocný nástroj, který „přepisuje“ Akašickou kroniku – může při zneužití poskytnout naprosto přesný scénář, při jehož dodržení by se vývoj situací ubíral takovým směrem, jaký by si zadavatel přál a to do nejmenších podrobností. Tohle je zkušenost, kterou má Zoras ve své paměti – stalo se to v Atlantidě. Opakováním podobných scén – jejich promítáním do mysli autorů sci-fi a fantasy příběhů – probíhá ten monitoring stavu Kolektivního Vědomí Lidstva – vyhodnocují se vize, které to motivuje k rozvedení děje a podle toho hodnotí momentální úroveň nebezpečí zneužití. My všechny ty evokované příběhy neznáme, protože ne všichni autoři je publikují nebo předají k dalšímu zpracování do formátu, kdy by se nám představily k prožitku ve sdíleném prostředí. 

 Tyto okolnosti úzce souvisejí s fenoménem, který v naší historii zanechal stopu coby tzv. Devět Neznámých. Je to varianta expozice oněch Hvězdných Bytostí, které vložily své Vědomí do souboru Krystalů, které se kdysi staly součástí komplexu „technologií“, které připravily planetu Zemi k přijetí genofondu Člověka. Ve formě Vědomí Kamenů Síly spravují (udržují integritu) Vesmírných Principů sebeorganizace polí Života tak, aby jejich jednotlivé vlivy byly v rovnováze s jednotnou sítí Života v této Galaxii. Přisuzovat jim „lidské“ vlastnosti by bylo zřejmě zavádějící, protože veškeré snahy to udělat končí jejich naprosto negativním hodnocením. Když si vyhledáme dostupné informace o tomto fenoménu, tak zjistíme, že mohou přijmout lidskou podobu, ale s největší pravděpodobností se nejedná o klasickou inkarnaci – jde o jednorázové účelové projekce do konkrétního prostředí a za konkrétních podmínek. Jejich „stopa“ se táhne dějinami Planety a každá jejich identifikace selhala – proto přízvisko „Neznámý“. Pro nás je asi nejstarším záznamem popis ze Smaragdových desek – kde jsou zmínění jako devět Pánů Světla a devět Pánů Temnoty (je to dva v jednom) – s upozorněním, že pro Lidstvo se ale zarovnávají do „operačních“ dimenzí, kde se s Vesmírnými Principy setkáme, takže jich je jen sedm = vynechávají první a druhou (bod a jeho přímou linii toku Času), začínají na trojce, kde se linie začíná „vlnit“ vlivem přítomnosti inteligentního Vědomí inkarnovaných Bytostí. Asi to fyzikálně neumím úplně přesně popsat – ale jde o faktor propojení, kdy všechno se vším souvisí a my vždy konkretizujeme, definujeme a zpracováváme dílčí „zastavení“ (naši souřadnici pozorování) v těchto procesech. 

 Ty „síly“ nejde pro popisy zcela oddělit – protože jsou navzájem provázané – proto také tvoří ten centrální komplex devíti kamenů. Příště se pokusím nahlédnout do tajů Kamene Mysli, který v Atlantidě plnil roli „mediátora“ (prostředníka) mezi myslí Člověka a Vědomím hvězdné Bytosti v krystalech… 

 8508.jpg