Jdi na obsah Jdi na menu

ÁGIR-RIAS

 ...Kámen Reality, známý jako Aether – rudá substance Hvězdného spektra…

 Předposlední Kámen Síly ze skupiny Devětsilu Kamenů Rias (DHARA-RIA). Ve staré Atlantidě býval mocným nástrojem při vytváření a proměně životního prostředí. Jako ostatní Kameny Síly, i tento nepracuje sólo, ale je součástí soustavy Hvězdného Vědomí, ze které se jeho síla uvolňuje. Jde o inteligentní projev Kosmické Mysli, proto se s ním pracuje na základě spolupráce – nikoli jako s neživou látkou. Takový jednostranný přístup později – po uchopení Moci parazitickými entitami – vedl k mylnému výkladu jeho schopností a k násilnému zneužití zbytkové matrice Hvězdného Vědomí, která se otiskla do skenovacího zařízení před tím, než se vzorec soustavy Kamenů Síly rozpadl – viz předchozí články k tématu.

 Aether (éter) je výsledná substance fúze temné hmoty a temné energie v reaktoru antihmoty, kde působením Metatronové a Oritronové energie probíhá přeměna na fyzické stavební prvky – především vodík a hélium. Ve vícedimenzionální fyzice jde o proces „atom-H-mota“, který je ovšem na rozdíl od přirozeného slunečního reaktoru řízený a účelově usměrňovaný. Aether je v našem prostředí nestabilní, proto byl zadržován v chráněném rozhraní speciálního nosiče, který ve schematickém zobrazení přikládám jako ilustraci. Ze stejného důvodu se ÁGIR-RIAS (Agiras) nevázal na krystaly nebo minerály, jako některé Kameny Síly - do hmotného prostředí vůbec nevstupoval. Realita se projektovala do holografických simulací a harmonizovala tak se stávajícím obrazem skutečnosti. Projekce se spouštěly na základě mentálního propojení s Hvězdným Vědomím a ladily podle vesmírných zákonů hmoty a energie způsobem, který nevyžadoval konkrétní povědomost o jednotlivostech procesů. Sekvence vývoje situací projektovaného záměru se modulovaly podle symetrií uložených v jednotném informačním poli, kde se pak z navržených podobností vybíraly ty nejlépe vyhovující danému schématu prostředí. 

 Tímto způsobem se kdysi dávno – ještě před osídlením sluneční soustavy a Země – mapovala Galaxie. Hvězdné Vědomí vytvářelo „svazky“ s těmi soustavami (hvězdami a slunci), kde se mělo mapovat, Kameny Síly otevíraly dimenzionální portály pro vstup na jednotlivé planety soustav a pokud bylo potřeba navázat přímý kontakt, tak vytvářely prostředí simulované reality pro sdílení informací. Tohle je možnost, kterou dokážou využít jen nositelé Ária Kódu, který je individuální souhrnnou informací o Bytosti, která do přímého kontaktu vstupuje – tedy lidé a uhlíkové formy inteligence. Všechna naše jemno-hmotná těla, která máme ve vrstvách „pod“ tímto fyzickým, jsou vlastně konkrétní rozhraní pro konkrétní prostředí existence – věky se evolucí vytvářela podle dispozic světů, ve kterých jsme se realizovali jako druh. Pokud jsme vstoupili na nějakou planetu, kde jsme zamýšleli setrvat delší dobu, pak se na základě holografických modelů vytvářela realita skutečná – fúzí prvků hmoty a jejich seskupením do použitelných materiálů k výstavbě podpory života. Stejným způsobem byla také připravena obyvatelnost naší sluneční soustavy a Země. 

 Po rozpadu Svobody v Atlantidě a po přerušení kontaktu s Hvězdným Vědomím začalo docházet ke zkresleným a neúplným rekonstrukcím původních dispozic Kamenů Síly. Lidé už neměli s kým navázat spojení a tak Elity Moci, které převzaly vládu nad lidstvem, nutili vědce a myslitele k obnově těchto původních schopností, které si tehdejší obyvatelé ještě pamatovali. Protože to však nešlo přirozenou cestou, uchýlili se k umělým náhražkám, k mentálním technologiím a metodám manipulace s Kolektivním Vědomím – přes vhodné jednotlivce. Začaly vznikat náboženské ideologie a skupiny uctívačů těch, kdo tyto technologie ovládal. Mnoho známe z vykopávek, z artefaktů i z mytologie. Něco skládáme až nyní – v době, kdy se Akašické knihovny znovu otevírají pro čerpání vědomostí, které leží v genetické paměti lidstva. Jako náhražku rudé substance Aetheru začali kněží a jejich alchymičtí asistenti používat tzv. „červenou rtuť“, která byla údajně i součástí Kamene Mudrců. O jejích schopnostech „vodit“ prvky z prostředí temné hmoty do atomového uspořádání elementů fyzikálního světa ale nemáme žádné relevantní zprávy. Jinak je tomu s holografickými projektory – ty se už krátce po ztrátě kontaktu s Hvězdným Vědomím podařilo technologicky vyřešit a je celkem možné, že se používají dodnes. 

 Některé indicie si z informačního pole „stáhli“ tvůrci scénářů Star Treku a Hvězdné brány SG-1, kde se holografické projekce používaly k usměrnění primitivních civilizací – k manifestaci síly, zastrašování nebo k aplikaci moci. Takové výjevy najdeme i na staroegyptských freskách, kde je zřetelně vidět proporcionální rozdíl mezi velikostí „bohů“ a řadových obyvatel (otroků). Totéž v Sumeru i v indiánských vlysech a artefaktech. Další teorií je, že se jedná o zobrazení „obrů“ – já si to nemyslím – domnívám se, že jde o vyobrazení scén holografických projekcí a za příkladem nemusíme chodit ani příliš do minulosti, protože „marianská zjevení“ budou zřejmě ze stejného soudku manipulace s vědomím lidí. O tom, že „obrazy“ lze channelem při změněném stavu vědomí promítnout přímo do mysli člověka, který si je pak vyprojektuje jako reálný obraz do prostředí, ve kterém se nachází, jsem psala v několika předchozích textech. Původcem aplikace této techniky je znovunalezený starobylý atlantský artefakt, který je v rukách tajné sekce ideologů světové elity. K navázání spojení s frekvencí channelu dochází tím, že si člověk spontánně generuje určitý vzorec myšlení a chování – např. aktivaci spasitelského syndromu – může to ale být i jiný vzorec, protože ono „vysílání“ je jiné pro politiky a jiné pro ty, co mají potenciál náboženského vůdce nebo sekty. Když se hlouběji zamyslíme nad absurdním chováním vládních představitelů v současné době, pak tam tyhle ovládací mechanizmy v pozadí ucítíme. 

 Přiložené schéma obsahuje v centrální části poslední Kámen Síly – DOLMA-RIAS (Kámen Propojení). Tady není vidět, protože se nachází uvnitř toho „oka“ – jeho nákres mám už zčásti hotový, jak sesbírám potřebné indicie k popisu, tak budu článek o něm publikovat.

 agir-rias3-mini.jpgagir-rias4-mini.jpg