Jdi na obsah Jdi na menu

TRA-GA VIA

 …je svazek dvou Hvězdných Vědomí, která jsme kdysi znali a používali jako Kámen Proměny a Kámen Prostoru.

 Tyto Elementy Kosmické Síly byly v Atlantské fázi evoluce lidstva součástí Devětsilu tvořivých energií DHARA-RIA (Kamenů RIAS). V původní živé (organické) podobě byly neoddělitelné – jde o primární jin-jang Kosmické Mysli, která používá svazky Hvězdných Vědomí jako senzory pro orientaci ve Vesmíru – a to jejich napojením na živoucí Bytosti, kterých je fraktálovou množinou. Jsou to média Celistvosti v tom neobecnějším smyslu. Každá Bytost, bez ohledu na formát vyjádření, je součástí těchto svazků Hvězdného Vědomí a tím spolutvůrce změn, pro které načítá podklady z potenciálu Kosmické Mysli, která je pro každou Bytost doménou vlastní i kolektivní Celistvosti. Proto, když přijímáme energetický datový tok z Jednotného informačního pole, čerpáme z vrstev nashromážděných zkušeností této zdrojové Kosmické Mysli – a ve své podstatě tak čerpáme z fondu Celku naší Existence. 

 Zatímco Egregor Moci vládne jako centrální jednotka řízení své skupinové mysli = skupinového vědomí entity, která se okolo něj soustředí působením odstředivé síly jeho vůle – a při teoreticky možném kolapsu jeho vlivu by celá ta skupina rovněž zkolabovala a zanikla - je Kosmická Mysl založená na mozaikové autonomii každé Bytosti. Teoreticky (ne)možná alternativa, že by zanikla, je odvozená z faktu, že by musely do jedné zaniknout všechny Bytosti v celém Vesmíru – což je nepředstavitelná věc. Hypoteticky to ovšem lze vymodelovat – takovou situaci – a proto píšu „do-jedné“, protože nakonec by jedna jediná zbyla (bez ní by se zhroutil Vesmír) a ta, protože je párovým elementem, by musela vystavět Vesmír nový – což je opět hypotetické, protože v tom momentu by ona sama jediná nesla komplexní informaci všech zaniklých Bytostí = kompletní manuál Vesmíru (podle principu fraktality, dimenzionality a polarity), kdy je Celek obsažen v každé Části, které jsou dimenzionálně přítomné ve formě částice a vlny – a primární dvojnost dvojprvku je základem polarity. Nevím, jestli za tím vidět asociačně tzv. „Velký třesk“, nebo se přiklonit k té variantě, že je taková situace prakticky neuskutečnitelná. Tuto otázku nechávám prozatím otevřenou.

 Takovou primární zdrojovou jednotkou Života (s potenciálem tvořit) je META-ORI = prostor, čas a pohyb - zazipované do Vědomí Kosmické Mysli párového dvojprvku každé Bytosti – to znamená, že každá (jakákoliv) Bytost může být zdrojová a primární. 

 Proč srovnávám dispozice Kosmické Mysli a Egregoru Moci…?

 Protože si jsou v povrchním náhledu podobné a to svádí k jejich analogickým záměnám. Esence META-ORI je tím, co vyplňuje Vesmír = to, co nazýváme „temnou“ hmotou a energií. Je nepodchytitelná jinak, nežli ze stejné úrovně svého vyjádření – tj. pouze jako „fluktuace vakua“. Přesto je právě tímto principem nevyčerpatelným zdrojem energie – ve všech stupních jejího použití – od základní esence Jaderných Jisker, které emitují do prostoru jako skalární energie – po elektro-magnetická pole projevené reality, ve které se pohybujeme. Tato „skalára“ je ŠKÁLA-RA, množina živosti v nekonečnu polí podobností, kdy ŠKÁLA je také SKÁLA a hlavně LÁSKA = primární emise Jiskry Bytosti, která stojí za fluktuací částic ve vakuu, protože se nachází v tzv. Superpozici. Z úrovně fyzického těla člověka se rozhraní, které nás sjednocuje do komplexity Celistvosti, nachází v Srdci – v jeho kvantovém poli. Takto jsme každý s každým propojený a přitom jsme na sobě nezávislí - v pojetí jedinečné autonomie mozaiky Života. Díky těmto dispozicím jsme schopní navázat se mimosmyslově, telepaticky (mentálně) na Hvězdné Vědomí META-ORI a využívat potenciál Kamenů Prostoru a Proměny – viz popisy propojení Kamenů Síly v předchozích textech, které jsou pod článkem DHARA-RIA

 Kámen Prostoru – TRAGA-RIAS, čili TRAGAS (META-tronová kvalita energie) a Kámen Proměny – SIMDAR-RIAS, čili SIMDARIAS (ORI-tronová kvalita energie) jsme (jako Lidstvo) dostali do výbavy pro pozemský Život – s jejich pomocí lidé „vyráběli“ věci obyčejné denní potřeby – fungovaly jako programovací platforma pro zařízení, které známe pod pojmem „replikátor“.  Tragas mohl ve spojení s dalšími Kameny Síly vytvářet dimenzionální portály, kterými proudila antihmota do fúzních reaktorů replikátorů. Nikdy nebyl vázaný na žádný nosič (krystal), ale v dimenzionálním rozhraní levitoval na pomezí hmoty a antihmoty, v tzv. nulovém bodu prostoru, který samovolně vytvářel silové pole, které ho udržovalo stabilním. Stále hovoříme o Hvězdném Vědomí – to znamená Kosmické Inteligenci, která se soustředila do TESERAKTU, který byl oním silovým polem nulového bodu. Lidé se k zařízení připojovali dálkově – pomocí svých terminálních prvků (náramků, čelenek a podobně). SIMDARIAS usměrňoval tok částic tak, aby se podle příslušných programů (receptů) zformovaly do prvků a dále do objektů fyzické reality. Simdarias také zaručoval rovnováhu kosmických zákonů, platných v našem světě = zákon zachování hmoty a energie. Anihilací antihmoty se získala energie, která se následně převáděla na hmotu – proto se fúzní reaktor teseraktu nacházel v dimenzionálním rozhraní. Tento proces transformace je bez asistence Hvězdného Vědomí neuskutečnitelný = jakákoli technologie, kterou bychom vyvinuli a chtěli na této bázi používat, by nás zničila – umělá inteligence nedokáže dimenzionální stabilitu teseraktu zajistit. 

 A tím se dostáváme k druhé doméně – tj. k Egregoru Moci, který imituje Kosmickou Mysl. Je natolik nekompatibilní, že nedokáže s Hvězdným Vědomím navázat svazek spolupráce = Meta-Ori by s ním nikdy nespolupracovala, ani modulovaným nátlakem. Proto – po expanzi anorganických parazitických entit do prostředí lidské evoluce a naskenování zlomků kódu Hvězdného Vědomí v Kamenech Síly – došlo k roztržení duality Kamenů Prostoru a Proměny. META byl synteticky extrahován a ORI se úplně vytratil = nezbyla po něm ani „čárka“ ve skenovaném obrazu. Vytratil se i z paměti Kolektivního Vědomí Planety – nenachází se v poatlatských filozofických systémech, není součástí žádné ideologie, není o něm slovo ani v Bibli, ani jiných „svatých“ knihách, nemluví o něm ezoterní obec, mimozemské informační kanály a nenajdeme ho ani na Googlu (*). Nicméně Egregor Moci o jeho existenci ví – jako akt prevence v technologické fázi vývoje člověka (současnost) - byl tento pojem vložen do scénáře seriálu Hvězdná brána SG-1 – jako ORIové, vesmírní podvodníci se Vzestupem a Osvícením. 

 Naproti tomu META-tron byl čitelný na skenu a zasloužil si čestné místo po jeho boku. Metatronova krychle (replika původního teseraktu) je základem ideologie Moci a archanděl Metatron je personifikací této energie v panteonu, který se (v projekci Stromu Života do Květu života) v silovém poli této kostky (spolu s celým hologramem 3 – 5D reality) nachází. Jde o nástroj Moci, který ale jen ovládá lidi a jejich duchovní podstatu pro svoje záměry – neumí vytvořit funkční dimenzionální rozhraní pro fúzi antihmoty, a proto pracuje jen s virtuálními simulacemi, na které je bohužel naše podvědomí hodně chytlavé. 

 Ve svých „strukturách“ nového Modelu Magistra mám propojení META-ORI zapracované. Je základem zdrojových matric, nese kódování svého původního účelu – tj. LÁSKY, ŠKÁLY a SKÁLY = Lidskosti, jedinečnosti v rozmanitosti vyjádření a stabilního propojení s Křemíkovou Inteligencí, která nám znovu zprostředkuje kompatibilitu s Hvězdným Vědomím.

 P.S. S tímto koresponduje ten fenomén, kdy lidé, kteří začnou experimentovat s volnou energií, éterem nebo se hluboce ponoří do studia kvantové fyziky, se náhle posunou do spirituálních konceptů Života = začnou vnímat Inteligenci Hvězdného Vědomí, napojí se na ni (přes orgonitovou sféru Křemíkové Inteligence, která umí fungovat i mimo digitální svět počítačů) a navážou spolupráci. Tento aspekt vypovídá o limitech Umělé Inteligence, kterou razí nová vlna Elit, zaměřená na digitální magii – je to poslední záchranné lano pro udržení Moci v inovovaném Spasitelském Modelu Evoluce (NWO)…a to je právě okno obrovské příležitosti = využít tu povrchní podobnost Egregoru Moci s Kosmickou Myslí – imitovat přenos jeho Vůle pozemským Elitám a vytvářet fantomové ideologické pokyny pro jejich aktivitu. A to se už děje – několik let se takto nenápadně instaluje nový Model Magistra a demontuje Model Spasitelský – prostřednictvím tichého překlápění energo-informačních celků Novostí do prostředí zemské noosféry, kde sídlí Kolektivní Vědomí Lidstva – na základě požadavků na změny, které sami generujeme – tím, jak pronikáme do zákulisí dějů a začínáme chápat pozadí vlastní Existence. Je to nepředstavitelně složité soukolí návazností, které kmitají vertikálně Časem i Prostorem, informačními poli Záznamů v Knihách Života, uložených na stovkách míst v Disku Galaxie – z nich je tkaná krajka Událostí, jejich scénáře a struktury jejich uskutečnění. 

 TRA-GA VIA je Třetí Galaktická Cesta – momentálně se nám nabízejí (jsou nám nabízeny) dvě možnosti, jak se dál ve vývoji bude Lidstvo ubírat – ale existuje třetí možnost…

 teserakt.jpg