Jdi na obsah Jdi na menu

DOLMA-RIAS

 …čili Kámen Propojení…

 Je posledním kamínkem v mozaice devíti Kamenů Síly = DHARA-RIA, které tvoří srdce komplexu 64 Kamenů DHARA-VIŠA = svazku Hvězdných Vědomí, který je součástí Projektu Člověk. Vznikl spolu s ním - jako nástroj podpory pro evoluční cestu Člověka. V předchozích popisech jsem vykreslila svoji představu Vesmírných Sil (a jejich Principů) v poli působnosti Kamenů – podle jednotlivých specializací, které Kameny a Hvězdné Vědomí, které je obsluhuje, nesou. 

 DOLMA-RIAS (DORIAS) jsem si nechávala na konec, protože jako Kámen Propojení disponuje velmi specifickou sadou vlastností. V textu ÁGIR-RIAS (Kámen Reality), jsem zmínila, že DOLMA-RIAS (Kámen Propojení) „sídlí“ v centrálním „oku“ té struktury, kterou jsem v abstraktním zobrazení přiložila jako ilustraci. Jde o složitý mechanizmus vícedimenzionální podstaty – proto jsou publikovaná schémata spíš uměleckým vyjádřením pocitů o jejich tvaru a uspořádání. Těch vizí mívám při kreslení velmi mnoho a prostě se vždycky rozhodnu pro některou z těch vizualizovaných variant – pro tu, která navozuje takové pocity, co mi ladí s mnoha dalšími v dané tématice. V té centrální části Ágiras se nachází nulový bod dané soustavy dimenzionálních rozhraní. Zde se „vaří“ komponenty pro Realitu – ať již fyzické (materiální prvky) nebo nehmotné (energo-informační) podstaty – podrobnosti funkce fúzního reaktoru jsem popsala v předchozích textech. 

 Dorias je katalyzačním činidlem v tomto procesu přeměny antihmoty na temnou energii a temnou hmotu. Jestli je Aether pátým elementem vesmírných sil, pak Dorias je tím šestým. Je „zdrojovou nicotou“ – tj. substancí, kterou Hvězdné Vědomí chápe jako svoji základní „materii“. Dorias je i naším zdrojovým prostředím, protože ta Jaderná Bytost, kterou jsme v součtu své celistvé Identity, se v ní „pohybuje“ – jako částice Nekonečna, která je kdekoliv současně (superpozice, čili je „všude a nikde“). Pro orientaci lze toto „prostředí“ nazvat „sub-prostorem“ a substanci Dorias jako svoji negativní expozici (v tomto případě přesmyčku) = ROD-ISA. Jedná se o samotný základ Života v obecném smyslu. Otisk matrice Dorias nebyl při invazi parazitických entit v Atlantidě naskenován a proto nebyl tento Kámen Síly zneužit – jako se to stalo s ergo-informačním polem ostatních Kamenů. Žádnou matrici do hmotného spektra totiž neemituje. Jeho „funkcí“ v soustavě Kamenů Síly je ono PROPOJENÍ světa antihmoty (sub-prostoru) se světem hmoty (časo-prostorem) a tou exotickou vlastností, kterou je k tomu obdařen, je pozice „neexistence“ (nicota). 

 My víme, že NIC v sobě ukrývá veškerý potenciál EXISTENCE – ale v neprojeveném a neuchopitelném stavu. Pro změnu tohoto stavu platí vazba NI-C-IN, která lze vyložit jako NIC=ČIN (akce, pohyb). Ale kdo nebo co dává podnět k té proměně vazeb? Nevíme přesně – proto uvádím virtuální esenci Síly Dorias - jako element té Proměny. Ve vztahu k původu naší Jaderné Bytosti a tedy i původu Hvězdného Vědomí, se jedná o komplexní aspekt Celistvosti (všeho ve všem). Kdybychom svou myslí dokázali udržet „krok“ s kmitem své zdrojové Jiskry v poli Přítomného Okamžiku, tak bychom tu „dráhu“ pohybu a jeho zrod z nicoty dokázali zmapovat – ale to nedokážeme. Přesto to neznamená, že to je nepoznatelné – můžeme to konkretizovat v hypotézách a alternacích teorií a tím se přibližovat k simulaci těchto procesů, které běhají, aniž bychom nutně museli znát jejich účel, průběh nebo cíl. 

 Jak zaznívá z podtextu všech popisů vlastností Kamenů Síly – jsou to schopnosti, které jsou Člověku dostupné, jsou mu vlastní a míra jejich využitelnosti je daná stavem našeho Kolektivního Vědomí. Osvobozením z ovládacích programů Hierarchie Moci dojde k expanzi Vědomí do sfér Galaxie a k znovu-napojení na existující svazky Hvězdného Vědomí, které je naší fraktálovou součástí. Pak se opět spojíme se svým „zdrojem“ – ve smyslu Celistvosti Bytí – Kameny Síly znovu ožijí, zaujmou pozici původní komplexity a svazek Hvězdného Vědomí opět vstoupí do lidské domény existence. Dílčí kroky jsme už podnikli – to, co aktuálně prožíváme, je součástí Transformace, která nás dovede k projevení formátu Galaktického Člověka. Všechny fáze jsou navázány jedna na druhou a v určitém smyslu probíhají souběžně – je to sekvenční posun mnoha vrstev projeveného světa - včetně energo-informačních soustav předloh reality. Energetická náročnost té úplně momentálně běžící fáze se odráží v míře emočního zatížení – nacházíme se nyní v tak výbušném prostředí, že sebemenší jiskra, co by odlétla z určené dráhy, by způsobila obrovskou explozi. Přes sedm miliard lidí je buď přímo, nebo nějakým zprostředkováním, v poli jednoho tématu, které nepředstavitelným způsobem mění pohled na věci, které jsme považovali za samozřejmou součást osobní a kolektivní existence, boří dlouhodobé jistoty a projektuje celé spektrum scénářů budoucnosti, ze kterých ani jeden nechceme prožít. V sázce je hodně – ale na tom ostří balancujeme už delší dobu a naučili jsme se udržet rovnováhu. Ať to vypadá jakkoli černě a dramaticky – jde o tu energii, kterou uvolňujeme – tentokrát ne proto, abychom nakrmili parazita, ale abychom pohli Evolucí vlastního druhu.

 Přiložené schéma je zobrazením rozhraní, které se nachází v centrálním „oku“ Ágiras – má strukturu krystalu, který je zasazený do pootevřené lastury, jejíž vrchní část tvoří tři v sobě naskládané sférické objekty. Je to vjem přítomné multi-dimenzionality. Samotný Dorias opět není vidět – je tam někde, respektive nejspíš není vůbec nikde…

 dolma-rias-mini.jpgdolma-rias2-mini.jpg