Jdi na obsah Jdi na menu

CHAZIA-RIAS

 ...čili Kámen Moci...

 Je silným poutem spojený s ORKAR-RIAS (Kamenem Moudrosti). Tvoří spolu celistvý párový element Síly Ducha Existence – jednou se projevuje jako MOUDROST, jindy jako MOC – záleží na nositeli Inteligence, který s ním zachází a využívá jeho potenciál. Jako všechny ostatní Rias (části mozaiky) Kamenů Nekonečna, je Kámen Moci především koncentrací Hvězdného Vědomí (zde Síria a Orionu) – pojem „Kámen“ znamená „základ“ a v reálu také formát hmoty prvků, skrze které se toto Vědomí projevuje. V původní sadě nástrojů Stavitelů Forem, kteří připravovali planetu Zemi a Sluneční soustavu pro Evoluci Lidstva, se Kameny Síly používaly vždy v kombinacích. V jemnohmotných sférách vyšších dimenzí Existence, kde probíhaly projekce možných vývojových schémat průběhu lidské cesty k Celistvosti a Galaktické komplexnosti (transformační fáze, které teď skutečně prožíváme) se Kameny Síly napojovaly telepaticky – kompatibilitou zdrojového Vědomí. 

 Tento způsob ale ve hmotné dimenzi, kde fyzika částic určuje jejich „nosnost“, nebyl stabilní metodou užití. Proto Hvězdné Vědomí Kamenů používalo jako rozhraní skutečné kameny = minerály a krystaly. V raném atlantském období se prostřednictvím různě broušených a specificky programovaných krystalů dosahovalo optimálního telepatického spojení, které fungovalo na bázi dobrovolné spolupráce. Lidé věděli, že v krystalech sídlící Síla je produktem inteligence konkrétního Hvězdného Vědomí, které je Kolektivním pro obrovské množství bytostí dané hvězdné soustavy. Kombinacemi krystalů, zasazenými do čelenek nebo náramků, lidé vytvářeli optimální mobilní „ovladače“, kterými se napojovali na sadu centrálních velkých krystalů a tak uvolňovali energii pro tisíce věcí denní potřeby. Pokyny předávali mentálně a nikoho nenapadlo sílu zneužít pro ovládání nebo manipulaci se svobodnou vůli spoluobčanů nebo jejich podmanění vlastnímu řízení.

 S invazí parazitických entit, které přes duchovní sféru programování Duší pro inkarnace ovládly strategické přístupy k modifikacím programů Životních Plánů, přišla na Zemi Hierarchie Moci. Tehdy se chování lidí změnilo… O podrobnostech jsem psala v předchozích popisech Kamenů Síly. Chazia-Rias a jeho párový element Orkar-Rias, se staly prioritním terčem zájmů Elity, která se v Atlantidě dostala k moci a začala ovládat obyvatelstvo. Tehdy došlo k naskenování zdrojových energo-informačních schémat Hvězdného Vědomí, uložených v krystalech a k jejich syntetické replikaci. Kameny Síly se sice spontánně deaktivovaly, ale otisk byl skenem zachycen a jako zkreslená kopie původních možností také zpracován. Proto následný projev Síly, uvolňovaný z krystalů, již neodpovídal primárnímu pojetí spolupráce a začal být pro průběh evoluce Lidstva nebezpečný. Parazitická entita promptně vytvořila koncentrát svého skupinového vědomí a tak se projevil Egregor Moci – řídící božstvo a stvořitel, který od té doby – po tisíce let – určuje směr a možnosti vývoje lidstva. Generacemi - přes programování Duší - nalezl do každé molekuly DNA a to nejen lidské, ale i do všech ostatních na Zemi a ve Sluneční soustavě – co je organické, to je infikované touto virovou entitou moci…

 Ihned po získání pozice nadvlády začaly Elity (bohem seslaní jednotliví vládci) systematicky pracovat na „sklizni“. Ta první pozemská (atlantská) byla nejsložitější, protože lidské Kolektivní Vědomí si uchovávalo paměť na původní plány Projektu Člověk a Strážci jeho Ducha (Skupina Devíti Neznámých), ke kterým patřil např. Thovt, toto vědění (moudrost) skryli před zneužitím – a současně šířili mezi lidi dalších generací. Velkou Potopou bylo Sklizně Duší, co neměly „kvalitní“ božský program, dosaženo – uvolněnou životní energii nasál Egregor Moci, to mu dodalo sílu vytvořit schéma matrixu pro další rozvoj a tento zakomponovat do programovací matrice duchovních mistrů, kteří „pomáhají“ při sestavování Plánů Duší pro inkarnace. Tady je mimo jiné původ „karmy“, která je modifikací původního kosmického zákona „akce-RE-akce“ – to vedlo k posunu orientace lidského snažení z pole příčin do pole následků. Příčinu (jakéhokoli charakteru ohledně běhu událostí, co měly přímý vliv na kvalitu Života) nahradil axiom „karmy“. Stejně tak axiom „boha“ odstřihl veškeré vazby na poznatelnost Světa a Vesmíru a tím striktně omezil snahu dopátrat se podstaty Bytí v obecných schématech Existence. Přeživší zlomky Lidstva začaly od nuly – ale lidské Kolektivní Vědomí se nedá zničit, Elity musely umožnit přežití limitovanému množství vybraných jedinců, kteří rozmanitostí svých potomků sami nastartovali proces transformace k původnímu schématu. 

 Byla to dlouhá cesta.

 Kámen Moci, Chazia-Rias (Šazari) poskytoval původně "moc" s něčím pohnout – šlo tedy o sílu, či schopnost něco dokázat – něco, na co není fyzická konstituce člověka stavěná, nebo na co nemá dostatečnou soustředěnost Mysli – proto propojení s Orkar-Rias a dalšími Kameny Síly. Jak jsem psala v úvodu této série článků, Kameny jsou spojené poutem Vědomí a pomáhají si navzájem – každý disponuje nějakou specializací a tyto se kombinacemi vazeb aktivují do použitelného formátu užitku. Proto je nelze ani v popisech oddělit a charakterizovat zvlášť. Funkční párový element Síly Moci a Síly Moudrosti známe pod pojmem ČINTAMÁNI – tak vešel do našich mytologických dějinných záznamů. Ve svých statích jsem se tomuto tématu už dříve věnovala a pravidelně se k tomu vracím, protože „kámen Čintamáni“ má vazbu na naše národní Srdce. Dolů pod článek dám odkazy na zdroje informací, kde případní zájemci najdou další souvislosti. 

 Nevíme, jestli se Chazia-Rias nachází v současnosti ve fyzické podobě na Zemi – jestli ano, pak už jen s implantovanou syntetickou zdrojovou matricí původního Hvězdného Vědomí. Takovým objektem může být kostka KABA, které se chodí „klanět“ zástupy vyznavačů islámských náboženství. Virtuální otisk nějakého zlomku původních programů může obsahovat i distribuce tzv. kamenů čintamani, které se prodávají (s patřičnou legendou) na internetu – viz Cobra a jeho vize Hnutí odporu. Tady existují varovné signály, protože koncepce Vzestupu se vaří v „kuchyních“ ideologů Elit, za přímé asistence Egregoru Moci – viz moje předchozí články. Pointa rozšíření kamenů po celém světě – jejich vložení do země a vytvoření silové mřížky – to zavání snahou modifikovat planetární síť dračí energie, skrze kterou jsme napojeni na jádro Země a přes něj na Slunce a Kosmické Vědomí Jednotného informačního pole. Ty kameny jsou obsidiánové podstaty a jako sopečné sklo mají určitou schopnost přijímat mentální programové šablony. 

 Mytologické kameny Čintamáni mají ale jiný původ – viz odkaz na článek z fondu Ivo Wiesnera. Jde o oblast dálného Východu, a protože je tato lokalita „žhavým“ bodem zájmu světových Elit, tak tady zřejmě existuje s aktivitami na duchovní scéně nějaká vazba. Příkladem je současné hlavní město Kazachstánu Astana (nyní Nursultan). Ponořila jsem se do studia této tématiky a musím říci, že je to hodně zajímavé – překračuje to ale rámec tohoto textu, proto se tomu budu věnovat výhledově v samostatném článku. Prozatím bleskově: ASTANA = SATAN, NUR-SULTAN (jméno bývalého diktátora Kazachstánu, který rozjel výstavbu města podle zednářských principů aplikace symbolů Moci). NUR = záře, světlo – SULTAN = vládce (symbolika Lucifera). Zde je potřeba nadhled a uvědomění, že jde o nepolaritní síly, které až zakomponováním do reality získávají (vloženým záměrem) příslušnou polaritu. Tyto síly mohou v povědomí lidí představovat jak zlo, tak dobro – na to pozor, protože vždy je důležité vnímat příslušné vazby, souvislosti a skryté motivy autorů – teprve pak se pokusit zařadit jaké straně má symbolika sloužit.

 P.S. Ohledně Kamenů Síly mám veliké množství poznámek, které budu dál zpracovávat do popisů dalších elementů Hvězdného Vědomí. Jsou to moje osobní postřehy – odkazované zdroje informací, i zde publikované myšlenky, mohou u čtenářů nabudit jiné asociace, protože co člověk, to jedinečný úhel pohledu. Možná se nám podaří v diskusích seskládat další střípky mozaiky a poodhalit závoj záhady původu fenoménu Kamenů Síly.

 Seriál článků k symbolice kamenů čintamáni, které rozesílá Cobra  

 Astana - hlavní město NWO

chazia.jpg