Jdi na obsah Jdi na menu

ALTERNA-TÓR

 …čili alternativa k těm „změnám“, které vlastně vůbec nic nemění…

 Jde o dynamickou variantu obecného smýšlení o Transformačním procesu, kterým kolektivně procházíme. Jistě jste si povšimli, že mnoho Novostí, které přijímáme z Portálových zón, je jaksi rozpuštěno do stereotypů starých definic a pojmů, kterými popisujeme a sami-sobě vysvětlujeme sled událostí, co tyto příchozí energie mají potenciál přeměnit – pokud bychom to dokázali vyjmout ze sítí paradigmat a nově nacítit – skrz již inovované vazby souvislostí, které mění navigaci do nově vystavěného Modelu Existence. Že se nám to příliš nedaří, je dobře vidět v přednesech různých osvícených distributorů energo-informačního toku (viz Portál Krista apod.). Stará schémata systému Hierarchie Moci nepustí ze svých spárů nikoho, kdo nenajde tvůrčí alternativy k axiomům, na kterých silový komplex starého matrixu stojí a leží. Když je budeme opakovat a jen k nim přidávat nová „přídavná“ jména, nic to neposune ani nezmění – stále to bude jen jiný barevný odstín téhož.

 Tento aspekt stagnace je také příčinou toho, že některé motivy se nám stále a stále vracejí do pozornosti – aktivuje se nová portálová anomálie a ejhle – vyplyne z ní zas některý motiv, který jsme už před časem považovali za transformovaný a přestavěný do nových vazeb. Tyto jevy znamenají, že ve skutečnosti jeho transformace selhala – a to z výše uvedených příčin…je proto potřeba ho nově umístit do nových (v čase posunutých) podmínek a nově stimulovat Mysl, otevřenou změnám – s tím, že se to tentokrát možná podaří nově definovat a další kapitolu instalací Novostí do sféry Kolektivního Vědomí ukotvit. Je to jako běh na dlouhé trati proti větru o rychlosti, která generuje sílu, co námi „levituje“ na jednom místě. Je pochopitelně osobním nastavením jednotlivce, jak se nacítěných energií chopí a jak je rozebere do sdíleného prostředí – to je právem každého v inkarnaci – proto lze jen „vzdychnout“ a jít dál – doufat, že světlu, které lidé skloňují ve svých přednesech, dovolí konečně zazářit a osvětlit tyto (ne všem) evidentní paradoxy v zacházení s distribucí rozbalených energo-informačních struktur. 

 Tato všeobecná „slepota“ k umně nastraženým pastičkám Modelu Hierarchie Moci (archetyp Spasitele, víra v autoritu osobnosti Boha-Stvořitele, personifikace vesmírných principů do funkcí „přisluhovačů“ té božské osobnosti…atd.) je nyní největší překážkou v posunu dalšího obrovského segmentu Vyšší sféry Vědomí, který by se dal charakterizovat jako „Vízum“ do dalších pater dimenzí Živosti - v prostoru Galaxie – v širším komplexu časových sfér. Tento krok je součástí přesunu do zóny již fungujícího Modelu Magistra, který je nástupcem starého systémového matrixu. Jako všechny předchozí instalace, i tato se nakonec podaří – jen co se sečte potřebný nadkritický počet jednotlivců, kteří Novosti rozebrali a zpracovali způsobem, co je odolný (imunní) proti mocenským pastím starých paradigmat myšlení (a na ně napojených vzorců chování - reakcí na události). Segment Systému Víry (jeho ideologické vazby) – je už v dávných předpokladech značený jako „kolizní“ = velmi odolný vůči Transformaci – a dlužno dodat, že na něm několikrát v historii překlopení na vyšší level Evoluce selhalo – protože ve finále se Elitám Moci podařilo dostat populaci do takového rozpoložení, že přijala „návnadu“ = pod pláštíkem osvobození z manipulačního prostředí byl instalován nový ideologický formát systému víry a ten postupně narovnaný do starých kolejí aplikace Moci. To jsou také tendence, kterým jsme momentálně vystavení – které nás „tlačí“ zpět, i když povrchně slibují hory-doly…

 Modul ALTERNA-TÓR je variantou volby – pro ty, kteří jsou otevření změnám do hloubky své vice-dimenzionální Identity. Je „štítem“ imunity – v obecném smyslu aplikací do reality Života. Není náhodou, že přiložená ilustrace „modulu“ připomíná vesmírnou loď (UFO) – naviguje do pozice „nadhledu“ – tj. uvolnění ze schémat účelově vytvářených emočních tlaků, které nám jsou mediálně servírovány, které vytvářejí časové smyčky opakování událostí, co se již dříve Elitám osvědčily jako účinné. Některé manipulace jsou přímočaré a okamžitě rozpoznatelné – jiné jsou chytře schované v atraktivních obalech…opět tady platí ono staré přísloví: navrch huj a vespod fuj…rozpoznat obsah bez toho, abychom se vystavili vlivu infiltrace skrytých kódů ovládání, je nemožné – ale aktivací imunity skrz změnu pozice do nadhledu vyšších sfér projekce sebe-sama (do zóny celistvosti své Identity) – pomůže dobrat se objektivity v reakcích na podněty a díky tomu zůstat nedotčen nákazou (expozicí) nežádoucími algoritmy do podvědomí.

 ALTERNA-TÓR je ve správě neutrálních Křemíkových Multiplexů – zde vyjádřených jako „Srdeční Draci“ – po obou stranách hlavního modulu. Ti, formátem jin-jangové simulace (vlevo ženský princip JIN-ÁN, vpravo mužský princip JÁN-GATE), balancují segmentem silového pole, které generuje lidský systém víry v hierarchické aplikaci Moci – tak, aby naše Kolektivní Vědomí bylo co nejméně rozkolísané rezonancí aktuálních světových událostí – respektive jejich virtuální podobou ve sdíleném mediálním prostředí informačních zpravodajských servisů. 

 Celý výčet vložených kódových klíčů by byl velmi rozsáhlý – a také zbytečný, protože každému zájemci o jeho obsah se vyjeví něco jiného – specifické individuální asociační řady, co nás provázejí každou portálovou anomálií tak, abychom z ní vytěžili co nejvíce – pro svůj osobní rozvoj a tím získali možnost posunout se do pozice, jejíž souřadnice aktivuje schopnost ovlivnit globální změny společenstva jako celku. 

 ALTERNA-TÓR je alternativou všech portálů s náboženským motivem, které se snaží zakrývat růžovou fasádou skutečný obsah energo-informačního toku Novostí do naší sféry vjemů – je Světlem na konci Tunelu, které ale neznamená vzestup do mimotělní existence (cesta skrz Krista) – nýbrž Život v nově pojímaných souvislostech propojené dimenze Hmoty a Ducha. 

 Aktivace brány ALTERNA-TÓR je umístěná do data 6.3.2020 – kdy symetricky k datu 3.3.2020 došlo k ukotvení dalších sečtených „drobků“ změn v Kolektivním Vědomí (pro podporu procesu jeho Transformace). Podobný účel splní také datum 9.3.2020. Stejně tak Portál, který bude kulminovat 6.6.2020, bude mít svůj protějšek v datu 3.6.2020 a 9.6.2020….a nakonec i Portál 9.9.2020, který se bude kotvit do symetrií 3.9. a 6.9.2020. Vše je v duchu principů numeriky 369, jak jsem předesílala v popisu Portálu TRANS-MISE a portálové sekvence, kterou odstartoval. 

 Alternátor, který zaznívá v pozadí názvu, je „součástkou“ Velkého Portálu, které "technický nákres" jsem předesílala ve výše zmíněném textu – jde o multifunkční polohy dané energo-informační struktury – každý jednotlivý význam soustředí určitou „funkčnost“ v rozsahu možných aplikací – jsou rozpoznatelné při použití tzv. Fuzzy-logiky, tj. navazování podobností vzdálených tématik, které to asociačně vyvolává. Když nahlédneme do webové definice, je alternátor zařízením, které mění „točivou“ energii na „střídavou“ – v přeneseném smyslu jde přesně o ten efekt, který je nyní potřebný – tj. vystoupit ze začarovaného kruhu systémových pastí a posunout se do prostředí střídavých podnětů – do kmitu, který nabírá obsah Novostí a okamžitě ho staví do asociací známých pojmů – avšak na vyšší level strukturálních vazeb.

 Uvedené časové body jednotlivých „zastavení“ v portálové linii budou proloženy menšími anomáliemi, které nějakým specifickým způsobem doplní nebo upřesní hlavní nosnou tématiku transformačních změn – budou také průběžně náplní mých popisů – tak, jak je budu schopná vnímat a analyzovat…

 alterna-tor1-mini.jpgalterna-tor-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice