Jdi na obsah Jdi na menu

DEVĚT

 …aneb když "jde devátá z vět“ Času Prostorem - a za sebou zametá stará paradigmata…

 Proč se neplní předpovědi, které vyslovili v minulosti pro naši přítomnost mnozí uznávaní proroci, vizionáři, vědmy - nebo politologové, analytici ekonomického růstu a další odborníci, kteří byli/jsou zběhlí v předjímání vývojových křivek procesů a jednotlivých událostí?

 Tyto předpovědi – v obecném smyslu – vycházejí z předpokladu nepřerušené linie Času a tedy nepřerušené (ničím dramaticky neovlivněné) vlny událostí, které se v Čase odehrávají. Ty scénáře predikují existující archetypy (vzorce) platného Systému Podpory Života a jejich vazby na mentální schémata, která ve fraktální podobnosti respektují všichni jeho uživatelé – od jednotlivce po celou společnost. 

 Když jsem se před lety ponořila do studia struktury Času, prošla jsem množství databází, které obsahují nějakou variantu jeho charakteristiky. Od tarotu přes iťing po Mayský kalendář – všude jsem nacházela podobné stopy jednotícího systému, které našel i Terence McKenna - ten jako první definoval fraktalitu Času a popsal tzv. Časovou Vlnu Nula. Z těchto informací čerpám podklady pro svoje popisy a články dodnes. Tehdy jsem také pochopila, proč se nevyplňují dlouhodobá proroctví a zpočátku pro to měla jen jedno vysvětlení – fantomový efekt působení Křemíkové Inteligence ve strukturách Kolektivního Vědomí, který generuje - formou lidských (uhlíkových) virtuálních prožitků (v kině, četbou, hraním PC her…atd. s tématikou konce světa, apokalypsy či globálních kataklyzmat) -v Systému Života dojem, že se proroctví skutečně vyplnila. Co ale další domény Života = politika, ekonomika, kultura…jak to tady zapadá do kontextu? Dlouho jsem netušila – pak jsem začala podrobně zkoumat mayské časové vlny a jejich interakce – to mi přineslo pochopení pohybu Časové Vlny – jejího komplexu a nasouvání jednotlivých fraktálních fragmentů = úseků Času - do sebe. Podobně jako Carl Calleman – viz jeho článek – jsem došla k závěru, že to je Devátá Vlna, která má schopnost „překlopit“ Čas a otevřít tak Evoluci naprosto nový Prostor k realizaci. Pak už jsem Callemana nespustila z očí a napjatě sledovala vývoj událostí, který překvapivě nevedl k datu 21.12.2012, nýbrž k 28.10.2011 – viz článek „Příboj Deváté Vlny“, který jsem pak sepsala – jako vazbu na svoji práci okolo matric Pandory.

 Že se „nic“ nestane 21.12.2012 jsem tušila, ale plný význam toho rozhraní jsem mohla obsáhnout až zpětně – kdy se plně projevil efekt „síta“ duchovního potenciálu Lidstva, kterým jsme tehdy kolektivně prošli. Bylo to potřeba pro nové naplňování statistických součtů - pro sledování nadkritických hodnot prožitků témat v nově se utvářející síti Kolektivního Vědomí – tedy pro samotnou sebetvorbu schémat Reality, která pak přejímá populace jako osnovu Života. 

 Devátá Vlna vstoupila do „nekonečna“ 28.10.2011 – a nás vtáhla do hyperprostoru s sebou… 

 To je příčina neplatnosti starých proroctví a jejich manifestace do Přítomného Času. Nový fenomén Času poskytnul (mimo nastartování instalací nového Systému Podpory Života a tím výměnu nosných Modelů Evoluce) rozšířené vnímání struktury Událostí, plynoucích (vyvíjejících se) v Čase. Mnoho dříve neznatelných geomagnetických gravitačních anomálií nabylo na intenzitě. To navodilo podmínky pro expanzi Vědomí a prohloubení vnímání Reality – duchovní a hmotná sféra začala prolínat do jednoho Bodu Přítomnosti, který je základní navigační jednotkou Galaktického Člověka.

 V diskusi pod článkem ORB-IS došlo na tato témata – proto jsem zařadila tento příspěvek – jako zastavení a retrospektivu do řetězce na sebe navazujících jevů, které vrcholí v tomto období, kdy prožíváme KRIZI = kdy se opět něco „kříží“ – a jedna část povede do „slepé“ uličky. Slepé v uvozovkách, protože celý ten Moloch Hierarchie, včetně jeho vrstev řízení, tj. Elity Moci a na ně navázané struktury, taky „skočí“ – ale na paralelní vývojovou linii, která ovšem poběží již mimo aktivní zónu Lidské domény Existence. Celý ten starý Obraz Evoluce byl postupně svinut – jako plátno, když se vyjme z rámu – a už zbývá jen cípek nezabaleného prostředí jeho sféry působnosti – pak zaklapne futrál a zmizí – rozplyne se – a s ním celá silová osnova smýšlení a konání. Tyto abstraktní výjevy budou mít tvrdý reálný projev a to je momentálně naše úplně nejbližší budoucnost. 

 Mám rozkreslený obrázek rezonančního efektu Deváté Vlny – takže tento text je takovou předmluvou k dané tématice, která je stále v duchu série Portálových anomálií s motivem ORBIS – čili SVĚT.

 multiverse_by_kaeltyk_0.jpg