Jdi na obsah Jdi na menu

EN-TROPI-E

 …aneb míra (ne)uspořádanosti momentální fáze Transformačního procesu, kterým se „překlápí“ Kolektivní Vědomí Lidstva do již instalovaných podmínek nového Evolučního Modelu Magistra (nahrazuje starý Spasitelský Model Hierarchie Moci).

 Jak napovídá motiv přiložené ilustrace – jsme stále v gravitační zóně série Portálových anomálií, která se vyznačuje symbolikou „pohárů“. Pohár – ve spojení s pojmem ENTROPIE – znamená „přetékání“ – v kódovém „jazyku“ Projektu Člověk to znamená „přesah“, kterým se přelévají soubory sledovaných součtů v jednotlivých tématech Transformace do nad-kritických hodnot a tím k uvolňování „pojistek“ pro spouštění dalších a dalších Portálů, kterými teče proud Novostí pro dílčí instalace Podpory Života. Poháry – v tarotových výkladech – představují pole Emocí, které se projevují jako dynamická forma energie. Jde především o ty emoce, které vnímáme jako konstruktivní, žádoucí a povyšující lidské pocitové stavy do intencí nesobeckosti všeobjímající Lásky, soucítění se všemi Bytostmi - bez ohledu na existující osobní vazbu – evokující projev těch ušlechtilých vlastností, které souhrnně nazýváme Lidskostí. Že se jedná o skutečné projevy, nikoli o virtuální a hypotetické možnosti – hovoří samotné označení té kvality – LIDSKOSTÍ máme totiž na mysli LID-S-KOSTÍ (lid-z-kostí) – to znamená hmatatelného, reálně žijícího Člověka, který tady a teď – v dané Přítomnosti – reaguje na aktuální podněty a koná - aktivně se zapojuje do běhu věcí. Kdo sleduje dění, které bez výjimky nyní ovlivňuje fenomén Pandemie, ten projev těchto vlastností vnímá a čerpá z toho poznatku velmi pozitivní energii. 

 EN-TROPI-E obsahuje zprávu o rezonančním efektu uvolněného ANTI-GENU N(Z), o kterém jsem psala. EN = N = NOVÝ (Z = Začátek), TROPI = tropy = přenesený význam v asociačním kontextu (mnohoznačnost a soubory podobností v intencích Fuzzy-logiky), „trop“ (ve smyslu Hop nebo Trop) ukazuje na aspekt „negativní expozice“, která je pro zmíněný logický komplex (mimo)smyslového zpracování informací velmi důležitým prvkem a naznačuje, že proces „nevypadl“ z kosmických zákonitostí, jako je Princip Polarity a samozřejmě české TROPÍ = cosi „vyvádí“ – něco, co je mimo normu, předpoklad nebo hranice společenských (systémových) zvyklostí (paradigmat). TROPY je "tropické pásmo" - vedro, ve smyslu "varu" událostí. E = Energie – v obecném smyslu – jako „pohon“ průběhu daného procesu. 

 ENTROPIE v intencích chaotických struktur, které jsou pro aplikace systémových komponentů určující, naviguje do oblasti skládání těch souborů Novostí, co tématicky sedí momentu doby a stavu uspořádání energo-informačních polí v zemské noosféře – tedy v poli Kolektivního Vědomí Planety. V praxi to znamená skutečný „chaos“ – jak jsme všichni (globálně) svědky. Rozsah a rozlohu manévru prozrazuje škála zpravodajských „teorií“, které od těch oficiálních, po ty konspirační, nějak klasifikují a předjímají vývoj celoplanetární krize. KRIZE = KŘÍŽE a to je BŘEMENO, ÚDĚL nebo TRÁPENÍ – „křížení“ jsou KŘIŽOVATKY životních drah a cest – přestože jsme byli zafixovaní na malinkém teritoriu možného pohybu – tyto dráhy jsou předmětem obrovských změn. Promítá se to ve formátu otázek: „co bude, až tohle skončí“ – co budu dělat jako jedinec, co bude s rodinou, národem, státem a jeho příslušností k velkým geopolitickým celkům, jaký bude Svět – protože všichni už víme s jistotou, že nebude stejný, jako byl před vyhlášením Pandemie. V tomto éteru informačního ruchu se ty dráhy skládají a navrhují jejich směry. Na pozadí toho bychom předpokládali, že Entropie bude ještě narůstat – ale tento „vrchol“ už máme dávno za sebou – míra neurčitosti nabývá jasných kontur a my je všechny postupně „zvážíme“a nasytíme energií záměru. 

 Tohle všechno tématicky souvisí s „odpojováním“ starých struktur řízení. V nefyzických vazbách na gen-T, který je také starobylým symbolem kříže (a Spasitelského archetypu, který je nezbytný pro aplikaci Hierarchie Moci) - po tisíce let byl generátorem skutečných útrap Lidstva. Pohár je rovněž symbolikou „vítězství“ (pohárová umístění v aktivitách „soutěžního“ charakteru). Naše Pohárová série ale ještě nekončí – ještě ze sebe nevydala všechen naakumulovaný potenciál. EN-TRO-PIJE říká, že "třikrát pije". Symbolika se bude dál rozvíjet a asociační vhledy přinesou další „podrobnosti“ o probíhajících událostech – ve všech vrstvách Času, Prostoru a Dimenzích jejich sfér. Mám rozkreslený ještě jeden Pohár – dál zatím „nevidím“, ale předpokládám, že současná tématika Portálových anomálií nám má ještě hodně co říci.

 P.S. Tento popis je takovou „mezi-informační“ stopou – navazuje na již vyslovené souvislosti a nabízí soubor dalších, které se začínají rýsovat na obzoru. Nevlastním žádný „patent“ na vhled do událostí – ale sleduji mnoho informačních zdrojů, ze kterých se vždy „vystříbří“ něco konkrétního, co vlastními slovy a svojí optikou poskládám do relevantního obrazu. Každý máme specifické úhly vnímání, kterými někdy stejné věci vidíme naprosto rozdílně. Tuto „disproporci“ nyní hodně naléhavě cítím z přednesů některých ezoterních zdrojů – a zase nechci předjímat, ale možná to taky cítíte, jak je mnoho tzv. „osvícených“ – v konfrontaci s globálním děním – zřejmě naprosto mimo mísu (Pohár)…

 img_8459-3-mini.jpgimg_8459-1-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice