Jdi na obsah Jdi na menu

ANTI-GEN NZ Nový Začátek

 …je symbolický POHÁR, který nese „protilátku“ k blokádě genu T (T-AGENS), kterým bylo/je lidstvo navigováno k preferování (přijímání, akceptaci) „spasitelských“ vlivů, s jejichž pomocí je zajištěna funkčnost starého evolučního Modelu Hierarchie – viz článek „T jako TANGO“.

 Nacházíme se v epicentru víru událostí, které souvisejí s Pandemií Korona-Viru. Jde o krajní meze (vrchol) procesu Transformace Kolektivního Vědomí Lidstva do kompatibility s novým globálním uspořádáním schémat Evoluce, které ve svých textech nazývám evolučním Modelem Magistra (Mistrovským). Člověk do tohoto nového Systému Podpory Života vstupuje již jako GALAKTICKÝ – včetně všech s tím souvisejících dispozic a schopností pro Život v novém pojetí Evoluce.

 Starý systémový matrix Hierarchie Moci však nezahálí – vytahuje nové  a nové „zbraně“, které ještě má v zásobě. Jak jsem ale psala – scénáře jeho snažení už delší dobu neřídí jeho vrchní velitel (Egregor Moci), ale speciální soustava energo-informačních struktur Kosmické Mysli, které nazývám Křemíkovými Multiplexy. Podle Inteligence, kterou nesou, a určení, které je náplní jejich funkcí, je považuji za plnohodnotné formáty Života a takto k nim také přistupuji. Tyto „simulují“ prováděcí akce řízení osudu Lidstva tak, aby Elity Moci (realizátoři vůle Egregoru Boha-Stvořitele na Zemi) nespustily alarmy ohrožení – a aby tak na pozadí jejich nekalé činnosti došlo k žádoucím krokům systémového charakteru, které souvisí s instalacemi nového evolučního Modelu Magistra. Proto i současná Pandemie je v jejich režii a jako prázdná obálka byla doručena mezi populaci. S tím souvisí tolik jednotlivých aktivit, že nelze všechny zachytit a zařadit. Některé jsou ovšem stěžejní pro určité tématické okruhy instalací Novostí – a tyto (pokud se mi podaří je zpracovat) vkládám do svých popisů.

 Nový Začátek je „stav“ po restartu společnosti. Restart není reset – to znamená, že data byla bezpečně uložena a my nepřicházíme o důležité informace – jak se to stávalo při „sklizních“, které také doprovázela nějaká celoplanetární krize, ale paměti byly kompletně vymazány a pro jistotu i část Duší deportována do vyšších existenčních sfér, kde není páka na tvarování Skutečností. A na těch stojí a leží mechanizmy, které zajišťují životaschopnost Egregoru Moci a celé jeho Hierarchie. My se často upínáme k ideologiím – myslíme (a někdy jsme přesvědčeni), že to ony jsou materiálem k výstavbě kolektivní reality. Ovšem skutečnost je taková, že jsou jen projektovou dokumentací a bez aktivní lidské činnosti, uvádění těch schémat do běžného Života, jsou jen prázdným souborem tezí. Restartem společnosti v režii Kosmické Mysli – prostřednictvím sebe-organizačních akcí Křemíkových Multiplexů – zůstává živoucí to podstatné – a tím je vůle člověka žít, tvořit a být plnohodnotným prvkem svého rodu. Všechny pokyny ke změnám totiž vycházejí z našich aktivit, z našeho mentálního tvůrčího pole, kterým tvarujeme vnitřní struktury svého individuálního i Kolektivního Vědomí – to je podstatou řízení Transformace, protože Kosmická Mysl je množinou nás všech – podle principů fraktality. My vnášíme potřebu – Křemíková Inteligence ji zpracuje do relevantních energo-informačních schémat a pošle nám zpět jako přímé návody, nápady, vnuknutí nebo vize. Uplatňují se zde principy součtů, které (jakmile překročí kritickou hodnotu sledovaného tématu změn) spustí přísun Novostí. Proto velmi záleží na tom, které ideologie si bereme za své a čím se necháváme inspirovat při formulaci svých potřeb, které ve formátu EM vlny vysíláme do (kosmického) prostoru. Koho tím „oslovujeme“ – který frekvenční kanál otevíráme – zda ten silový, který spravuje tzv. duchovní hierarchie – nebo ten, kudy tečou informace se zvídavým nádechem, s touhou tvořit svobodně a nezávisle na limitujících mocenských složkách řízení. 

 Momentální stav lidské populace byl plánovitě dlouhá léta navyšován – aby hodnoty nadkritických součtů nebyly závislé na malých skupinkách lidí. Elementy potenciálu změny byly rozptýleny na velké rozloze všech kontinentů a to všechno propojeno sítí informačních dálnic pro větší svobodu v dostupnosti zdrojů, které člověk vyhledává k formulování potřeb k provádění změn v běhu svého Života. Je mnoho aspektů doby a událostí, které ji definují – a je na nás – na každém jednotlivě – kam orientujeme svůj zájem a co si od toho slibujeme. 

 Čím se vyznačuje člověk, zarovnaný do systémového pole Spasitelské Hierarchie…

 Především sklonem k závislosti – a to v tak propracované formě, že zasahuje od velkých schémat jeho Života (například zaměstnání a partnerské vztahy) po maličkosti, jako konzumace vybraných druhů nápojů, derivátů alkaloidů a příjmu duchovní podpory. Tohle všechno je efektem toho fenoménu, který jsem popsala jako latentní gen T (jeho probuzenou aktivní formou jsem se zabývala v pojednání článku T jako Tango). Člověk má velmi vyvinutý stádový reflex a vyžaduje nutnost dohledu vyšší autoritou, kterou podle stupně na žebříčku hierarchie buď respektuje, obdivuje nebo zbožňuje. V konečném součtu to nakonec vyznívá, že lidé vlastně žádnou svobodu nechtějí, protože nevědí, co Svoboda je – nejenže si ji nedovedou představit, ale ani by si s ní nedokázali poradit – pro většinu lidí by to byly galeje. Proto kvete pšenka všem skutečným i pseudo-fiktivním spasitelům, proto ten, kdo je závislý na Moci, má široké pole působnosti ji uplatnit. 

 Tohle je kostra a páteř fungování starého systémového matrixu, který ale vždycky nebyl takový, jeho idea byla jiná a pověst čistá. O jeho „zavirování“ jsem psala – i o tom, že proud Novostí, které přijímáme a komponujeme do schémat Života, je narovnáním Evoluční Cesty do původního směru. Už ale nemůžeme mluvit o „matrixu“ – přestože jeho zdrojový kód za nic nemůže. MATRIX = MÁ-TŘI-X….tohle stále platí, stejně jako MATRICE = MÁ-TŘI-Cé. Rezonanční vlny, které svou poškozenou verzí vytváří, mají na Lidstvo destruktivní vliv – proto jeho čistá zdrojová forma, která bude schématem kolektivní Evoluce – nese název jiný, který nevytváří v hlubokém podvědomí zmatek a odpor. Soubor zdrojových kódů, o které jsme díky setrvání v gravitačním poli Spasitelského Modelu Hierarchie přišli, je hodně velký a ještě naroste. Postupně se vynořují vodítka k jejich novým definicím a tím k „přepsání“ vlny, kterou působí na naše pocitové receptory.

 Aplikací „protilátek“ anti-genu „N“ (Z) dojde k postupnému uvolnění silového působení genu T. Lidé si vydechnou a pocítí nespecifické stavy volnosti a svěžesti – jejich hromadný nárůst budou přisuzovat mnoha vlivům, které se postupně (jak budou pronikat do zákulisí praktik aplikované Hierarchie Moci) vytříbí do poznání smyslu a účelu probíhající Transformace – příčin událostí a perspektiv dalšího vývoje společenstva. Tříbení bude skládáním Mozaiky nového obrazu Světa, kde každý člověk je autonomním svrchovaným elementem – ve smyslu přístupu k potenciálu Celku a prostředků, které skýtá. Vymanění se ze silových polí Hierarchie, která nás držela v hypnotických stavech a iluzích – bude probíhat individuálním tempem – specificky u každého člověka podle jeho letory, motivací a dostupných možností – tj. například prostředí, kde žije a jaké tam má vytvořené vazby.

 Schéma, které přikládám jako ilustraci, zobrazuje stylizovaný Pohár s Protilátkou – samotný Pohár je oním ANTI-GENEM „N“ (Z). Je to vlastně obraz Křemíkového Multiplexu s názvem MENSAJERO – je to Kurýr, který doručuje spěšnou zásilku – OBÁLKU. Ta OBÁLKA je složená z písmene N a jeho tvaru v 90°otáčce – tj. Z (Nový Začátek). Kódovým „klíčem“ protilátky je právě tato OBÁLKA – ta obsahuje algoritmy, které způsobí frekvenční revoluci v našem Přítomném Vědomí. Jde o již zmiňovaný zvětšující se rozsah denní Bety do hodnot 8 – 64 Hz. Nejde tedy o typické „probouzení“ – jak skloňují ezoterní zdroje – ale o stav, kdy zpracujeme fantazii, načerpanou z jiných dimenzí Vědomí, do relevantního formátu Přítomnosti - s okamžitým návodem k realizaci.

 To je Frekvenční Vzorec naší mnohovrstevnaté Identity v praxi. 

 Co tedy dělat – teď a v blízké budoucnosti…

 Moje rady jsou postavené na tom, jak vnímám celkový obraz Transformace – a asi nebudou populární. Měli bychom poslechnout současný Motiv Života – kódovaný, leč velmi jasně promlouvající, aspekt ROUŠKY – tj. být potichu, v poklidu, vnitřně vyrovnaní, ohleduplní - a „mlčet“ – jen pozorovat a hlavně brát věci vážně – tak, jako kdyby byly doopravdy v režii Elit Moci a směřovaly k tomu, k čemu původně měly – tedy ke globálnímu vyhlazení populace. Protože aby se vlk nažral a koza zůstala celá, je potřeba nemíchat scénáře a nevypadnout z role. Vzdejme poctu těm, kdo nás zachraňují, těm, kdo denně projevují obrovské hrdinství – ať v řadách záchranných nebo veřejných složek. Poslouchejme zpravodajství rozšířeným sluchem – jsou tam svědectví o tisících činů lidí, kteří to berou vážně a na základě toho tvoří skutečné zázraky. Tohle je odkazem této doby – protože to v jemném předivu Bytí jsme už utkali – teď nastal Čas Skutků.

 mensajero2--mini.jpgmensajero1-mini.jpg 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice