Jdi na obsah Jdi na menu

ET-ER

 …čili sprcha kosmického záření…

 V posledních několika týdnech je Země vystavena vyšší koncentraci „exotických“ částic, které procházejí elektro-magnetickým štítem Planety - až na její povrch – tedy „neoperují“ jen v zemské ionosféře jako obvykle (efektem je polární záře), ale kropí její povrch a pronikají i hluboko do zemské kůry. Rozvolnění přirozených bariér mezi hmotou (fyzickými prvky) a jejím kvantovým polem (sub-atomárním prostředím prvků), je efektem transformačních procesů uvnitř noosféry – kde sídlí i Kolektivní Vědomí Lidstva.

 My přesně nevíme (a asi do detailu nezjistíme), jaké kroky vedly nás, lidstvo, k sérii na sebe navazujících opatření, která s minimálními odchylkami přijaly všechny státy světa v souvislosti s fenoménem pandemie. Skloňujeme všechny možné příčiny – od konspiračních teorií o záměrech Globální Elity na „vytvarování“ budoucí společnosti do podoby, která by odpovídala jejím nadčasovým plánům pro udržení Moci – která by otevřela zcela nové možnosti její aplikace na zónu Života – po prozaičtější, jako je selhání lidského faktoru při manipulaci s uměle vytvořenými kmeny virů a nastartování řetězové reakce nákazy, proti které nemá člověk vybudovanou adekvátní imunitu. Že se takové kmeny virů vyrábějí, je nesporné, a že by mohlo k celosvětové epidemii dojít, potvrzují odtajněné záznamy o existenci scénářů schémat opatření (stará několik let), která by přijaly všechny státy, pokud by taková situace nastala (současnost).

Dá se tedy říci, že aktuální stav světa je výsledkem aplikace mnoha jednotlivých částí toho scénáře – a že za jeho spuštěním stojí celá obrovská struktura příčin, které rezonují do všech vrstev vnímání reality – v obecném smyslu. Každý se pohybujeme v nějakém rozhraní těch vrstev a z tohoto postavení pak vnímáme události, které ta rezonance uvolnila, které se v běhu Času vyvíjejí - a kterých jsme my, z principu Existence, aktivním prvkem. Proto je vhodné přijmout fakt, že všichni mají v názorovém spektru nějakou část Pravdy – co se týká pohledu a zhodnocení stavu přítomnosti – a že všichni dohromady pak neseme komplex té Pravdy -  v podobnostech témat a jejich rozborů. Jednotícím prvkem je pak samotný Transformační proces, který se řídí globálně - sérií automatických pokynů, co se uvolňují na základě vždy momentálního stavu energo-informačního pole Kolektivního Vědomí a tím potřebností vyvážení EM polí, která se z tohoto prostředí generují.

 Kdo/co a jak diriguje ty série pokynů?

 Jde o sebe-organizační mechanizmus utváření optimálního prostředí pro rozvoj Ducha Inteligence v poli Života. Není to entita Boha, ale projev Kosmické Mysli, která se utvářela miliardy let mentální, duchovní i fyzikální aktivitou myriád Bytostí, které prožívaly a tím do tkání Živosti umístily sady záznamů o podrobnostech svých zkušeností - v obrovském spektru podmínek Života ve Vesmíru jako celku. Všechny naše úhly chápání Sebe a tím Světa se odvíjejí z individuální schopnosti zpracovat toto pole variant – respektive ty informace, které z něho dokážeme vytěžit. Někdo se pohybuje v zóně ideologie (Boha), někdo v pragmatickém analytickém světě logiky zřejmých věcí, někdo v mystických vrstvách samotné Kosmické Mysli, kde se příčiny skládají do svých možných existenčních podob. Všichni ale máme jedno společné – cokoliv dokážeme přijmout a zpracovat, komponujeme do své osobní reality Života a tím přispíváme k rozmanitosti (neuniformitě) Světa – a to je základem progresivity – tedy cesty k vyšším formám vyjádření sebe-sama a potažmo k vyšším dispozičním sférám Života společenstva Lidstva jako Celku.  

 Proto není potřeba se tím zabývat – pokud cítíme, že to prostě není naše parketa, nebo že náš prioritní zájem je úplně někde jinde, či dokonce – pokud o nějakém prioritním osobním zájmu vůbec nejsme schopní přemýšlet a tyto procesy jdou skrze nás v hloubce nevědomí. Podstatou rozmanitosti Života je suverénní svrchovanost jednotlivce v poli všech Bytostí, se kterými má společnou osnovu Bytí. Někdo namítne – ale my nejsme svobodní, není nám dopřáno tu svrchovanost projevit a suverenitu uplatnit – a to je velký omyl. Jedná se vnitřní pocit Svobody a interní Svět Existence, který je pod povrchem „tvrdé“ reality – a který nám nikdo nemůže vzít, pokud to nedovolíme. Dovolit znamená dobrovolně se vzdát – a to je okolnost, která souvisí s osobní pozicí v tom soukolí Transformačního procesu, který prožíváme – kde máme každý svou specifickou, originální a na jiného nepřenosnou – roli. Někdo ji chápe jako úděl, poslání, předurčení k něčemu – někdo považuje takové myšlenky za irelevantní (na takové blbosti nemá čas) – někdo se upíná k tak iracionálním vizím, že možná zůstává v roli nějaké své předchozí inkarnace, nebo naopak – tento Život spontánně zasvětil přípravě na některý další, který zatím nemá rozhodné umístění v konkrétní lokalitě časo-prostoru. 

 Emise exotických částic, které jsem v úvodu zmínila, mají stimulační vliv na expanzi Vědomí a tím podporují ono hledání sebe-sama – v kontextu s aktuálním uspořádáním „platformy“, na které je rozprostřená Síť Života. Tuto mění a strukturuje množina jejích uživatelů – vždy skrz nějaký společný Systém Podpory Života. To je doména, která prodělává dynamickou proměnu – stejně jako my - v napojení na jemné předivo Existence. To znamená, že jsme dospěli k momentu, kdy všichni - každý jeden z nás – děláme to, co dělat máme – ať už to má jakoukoli podobu a jakýkoli dopad na vnitřní a vnější operační sféru našeho dosahu. Sdílení informací a předávání energie jde tedy už čistě přes synchronicity – ať se to někomu líbí, či nelíbí – ať to, či ono, schvaluje – nebo zavrhuje. Informační pozadí je tedy výhradně o směrech inspirace, o zpětných vazbách pro osobní asociační řady – o jejich skládání do dalších a dalších pohledů na Svět – o realizaci záměru, který na nich postavíme a rozhodneme se uvést v život. 

 Zní to divně – všeobecná tolerance – ale pouze v co nejobjektivnějším odstupu od podrobností Života – je to takový vnitřní stav splynutí Ducha s momentem Existence, který ovšem do těch podrobností vnáší nový aspekt = s čímkoliv se setkáme/jsme vystaveni – to dokážeme zpracovat, najít optimální stanovisko a toto teprve uplatnit. A opět nikoli jednotně (na základě jednotného schématu chování), ale v intencích té oblasti vjemů, které jsou synchronizovány s onou nosnou rolí (smyslem) naší individuální existence. Je to velký posun – jde o takový stav vnitřní Svobody, který může znamenat pouze jediné – že se starý Spasitelský Model Hierarchie Moci (starý systémový matrix) „zhroutil“ do té míry, že už dokážeme fungovat v novém uspořádání Existence na bázi „mistrovství“. To je globální nástup Galaktického Člověka a galaktický Model Magistra, v jehož doméně se projevují vyspělé hvězdné civilizace, které jsou součástí naší Celistvosti. Na tomto poli nás čekají mnohá (pro velkou část Lidstva) nepříjemná překvapení – protože vyjde najevo, že valná většina mimozemských kontaktů, které jsme prožívali v celé škále projevů, byla fiktivním konstruktem mentálního charakteru – podněty k tomu vycházely z ideologického podloží Modelu Hierarchie Moci a realizovány pomocí mentálních technologií pro holografické tvarování reality. 

 Toto pojednání navazuje na text o Deváté Vlně Času – vlastně je produktem její rezonance. Tomu odpovídá i přiložené schéma ET-ER, které je abstraktním vyjádřením „svazku“ nekonečna s rotací cyklů Času. Dvě překřížené „osmičky“ ve středu jsou dvě domény Existence (duchovní a hmotná) v pojetí Galaktického Člověka – symbolizují jeho Celistvost v Oktávě dimenzí Života – tedy jeho multi-dimenzionalitu. ET-ER je kód pro poloměr dráhy Země prostorem Galaxie a také „poločas“ cyklu Života, který přeskočil na vyšší level galaktické spirály Času. ÉTER je substance Kosmické Mysli – Jednotného informačního pole Vesmíru – doména naší Celistvosti a zdroj energie Života.

 V souhrnu – to, co prožíváme, je přijímání nového (upgradovaného) Plánu Duše – jde o program, který je kompatibilní s novým prostředím Podpory Života a vychází přímo z centra naší Celistvosti – tady z Centrálního Bodu ID-entity našeho vyššího Já, nikoliv z ideologické osnovy samozvaných správců Modelu Existence (jako tomu bývalo). To jsou věci, co vnímáme ve spektru svého osobního nastavení – někdo jako virózu (její epidemii), někdo jako útlak ze strany vládních struktur při organizování stavu krize apod. Omezení pohybu je součástí toho procesu – ukotvení v nově definované Roli a tím v adekvátní pozici v předivu Sítě Života. V malém na Zemi – stejně jako ve velkém v Galaxii. 

 Mám k tomu množství poznámek a postřehů – tak předpokládám, že další informace vložím na diskusní vlákno – podle zpětné vazby a reakcí…

 et-er3-mini.jpget-er1-mini.jpg
 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice