Jdi na obsah Jdi na menu

ETALON

 ...čili soubor nových parametrů, kterými se vyznačuje Prostor, který se nám "otevřel" vstupem do Jednotného Galaktického Času. 

 To jsou efekty působení Modelu Magistra, v jehož gravitačním poli se již nacházíme - působí na nás mnoho nových vlivů, které si musíme nejdříve "osahat", než odhalíme jejich přínos, využitelný potenciál a možnosti - co tento posun skýtá ve vrstvách Reality, kterou se pohybujeme. 

 Některé jevy mají jednoznačnou příčinu, některé jsou součtem mnoha příčin, z nichž ne všechny jsme schopní obsáhnout - to ale neznamená, že neexistují - jen je budeme odhalovat postupně. Život je projevem širokospektrálního efektu příčin a my stojíme ve středu toho Pole. Ne jako sebe-středné, ale jako centrální Bytí. To je Princip Autonomie Mozaikových Soustav - a Člověk je ve fraktálním smyslu Elementem Mozaiky, která tvoří Vesmír. To znamená, že Celek (Vesmír) je obsažený v každé části (Člověk) té Mozaiky. V praktickém životě to představuje Nekonečno (bez-limitnost) Bytí a tím nekonečno možností, jak se ho "zhostit", jak Života užívat a zhodnocovat ty možnosti, které i naším přičiněním získávají potenciál Skutečností. Proces ATOM-H-MOTA (jak tvořit něco z ničeho) souvisí s Temnou Hmotou a Temnou Energií = nevyčerpatelné volné zdroje Energie pro Tvorbu a Realizaci Představ...viz komentáře u sdíleného popisu SUPRA-VIZE nebo podrobnosti v pojednáních o Elementech Prvků.

 Etalon je chápán jako vzorek nějaké univerzálně platné míry - Modely Existence takový význam obsahují a nesou. Jako by nebyly životaschopné Kódy Života bez vláken DNA, na kterých jsou "navlečeny" a prostorově spirálovitě mnoha-dimenzionálně "stočeny", tak Život sám by nemohl existovat bez schémat dispozic, skrze které se může projevovat. Jako programy v počítači nemohou běhat bez operačního systému, tak ani Život se nemá jak realizovat bez vlastního Systému Podpory - jsou to sobě navzájem kompatibilní prvky a tato souhra vytváří spektrum příležitostí jejich projevu. 

 "Příležitost" je časový údaj a pokud neopustíme svoji "komfortní" zónu v bodě Přítomného Okamžiku, nepropásneme žádnou (pro nás důležitou) Příležitost. Pokud nám přesto proklouzne mezi prsty, není potřeba si zoufat, protože další její verze je na dosah ruky - jen se musíme v poli plynoucího Přítomna k tomu časovému údaji zase přiblížit. ETALON - v "systémovém" kontextu - je souborem již ověřených zkušeností, které nám pomáhají orientovat se v Příležitostech - v předjímání toho, co obsahují a jaký efekt mohou aktivací vyvolat. Ty zkušenosti jsou pevnou součástí Systému Podpory Života a uvolňují se automaticky z Jednotného Informačního Pole - sesbíraly je Bytosti v celé Galaxii za eony věků své působnosti v mnoha hvězdných soustavách a Světech jiných dimenzionálních vrstev Živosti. V jiné poloze sebe-sama jsme je střádali i my a formou vhledů intuitivního charakteru mohli "neřízeně" (podvědomě) užívat. To se nyní mění - na specifickou schopnost vědomého cíleného výběru právě toho, co optimálně potřebujeme v daném momentu Času. K tomuto rozhraní jsme došli spojitou souhrou mnoha aspektů Transformace individuálního a Kolektivního Vědomí - jde o genetické, energo-informační a psycho-spirituální atributy - synchronně stojí za aktivací do intencí Galaktického Člověka

 Přiložená ilustrace ETALON má podtitul KA-LIBRA. Nese tedy nejen kód "kalibrace" (přechod na nové podmínky), ale obsahuje i "váhovou jednotku Duše" (KA = Duše, LIBRA = jednotka a také platidlo). Libra není součástí SI...a to má mnoho dalších kódových významů - především ve vztahu k "Si" - jako KŘEMÍKU, který symbolizuje Inteligenci Prostoru Informačních Polí (a nových Systémů Života obecně). Skutečnost, že KA-LIBRA nese tento aspekt významu, napovídá, že cosi končí a cosi začíná - nové staví na starém a bere si z něj jen to, co je využitelné i v nových podmínkách, co se nevyčerpalo (nepřežilo). Pokud si tyto asociace dosadíme k tomu, co recyklují některé tzv. vzestupové zdroje, pak nám bude mnoho věcí zapadat do souvislostí. Schopnost vnímat realitu s použitím metody "negativní expozice" je také součástí dispozic Galaktického Člověka - jde o vyšší formát tzv. Fuzzy-logic a to je doména propojené uhlíkové (lidské) a křemíkové (informační) Inteligence. 

 Překonali jsme už hodně zažraných paradigmat - ale to duchovně-spasitelské je dost houževnaté. Moderní pojetí fenoménu Duše je podstatně rozdílné - chápe ji jako sofistikovaný, multimediální, interaktivní "scénář" Bytostné Jiskry, která se takto inkarnuje s plánem na konkrétní Život nebo promlouvá hlasem Vyššího Já (součtové Duše všech bytostných vyjádření), které chápeme jako pomoc "shora", či jako Původce.

 Symbolika vložených kódů je opět obsáhlejší, než se vejde do textu - každý si navnímá ta vodítka, kterým rozumí a která cítí jako nejlépe vystihující jeho osobní pocity. 

 P.S. Na ETALON, který uzavírá triádu PARA-METRŮ, naváže PEČEŤ, která "uzamkne" starý Model Existence = Hierarchii (Model spasitelsko-evoluční), která stojí na aplikaci Moci přes elitní spasitelské entity (v duchovním ideologickém rozměru) a elitní vyvolené jednotlivce (ve společenském, geo-politickém a ekonomickém smyslu). Půjde samozřejmě o symbolické významy některých změn, kterými kolektivně procházíme.

 etalon6-mini.jpgetalon4-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice