Jdi na obsah Jdi na menu

FAKTORY-ALL

 …čili „vstup do Knihoven Galaktické Moudrosti“…,

 který se otevřel součtem portálové série v uplynulých dnech. Jde o symboliku fáze aktuálního stavu Kolektivního Vědomí Lidstva – kdy ve „faktickém“ smyslu již nic nebrání nikomu a ničemu čerpat Systémovou Podporu pro jakékoliv druhy otázek a směrů bádání – pro uspokojení „hladu“ po odpovědích na dosud roztříštěné vědomosti o našem původu, určení Lidského Rodu, o možných směrech dalšího vývoje naší civilizace – o možnostech naší expozice na planetě, o nápravách následků našich aktivit v globálním měřítku úrovně životního prostředí, o postavení Člověka v poli Živosti, které naši Zemi přesahuje…a dalších, jenž s těmi základními souvisí. Je to velký skok do zdánlivé Prázdnoty kosmického prostoru, který je však nasycený kvanty informací, připravených ke specifickému způsobu jejich hlubokého studia.

 22.2.2020 – ve 22:22 se portálová řada zarovnala do unikátní konstelace, která připomínala „ouško jehly“. Tímto rozhraním se v jednom kratičkém momentu „prošmykla“ celá zemská noosféra, včetně našeho společného Kolektivního Vědomí. Pro nějaký konkrétní zážitek to byl příliš krátký časový rozsah – bylo to jako průchod Hvězdnou bránou ve stejnojmenném seriálu – kdy je veškerá hmota rozložená na virtuální částice a zase na konci červí díry opětovně sestavená do původního uspořádání. Přesto v pocitové oblasti zanechal stopu – nespecifický dojem čehosi vzrušujícího – co skončilo dříve, než to začalo. My nevíme, jak daleko do „minulosti“ nás to hodilo – ale dá se předpokládat, že do tzv. „továrního nastavení“ (řečeno počítačovou hantýrkou). Znamená, že jsme byli teoreticky zbaveni všech implantovaných silových programů zneužitého Modelu Evoluce, kterým jsme se po dlouhé věky potáceli do naší současné Přítomnosti.

 Jde o abstraktní vjem – různé zdroje mohou nastalou situaci popisovat jinak – podle orientace na prioritní oblasti zájmů. Lidská mentalita má nástroje se s takovou událostí vypořádat – skrz bohatou Fantazii a schopnost sestavovat Příběhy a Romány z vlastních prožitků. Tyto imaginace budou nyní velmi rozmanité – otevřou nové Obzory chápání Světa a podrobností Života v něm. Jak budeme Novosti zpracovávat – tak se bude měnit náš přístup k daným otázkám. Sami si najdeme relevantní odpovědi a tyto zakomponujeme do souborů vnitřní Moudrosti. Jde o efekt přestavby energo-informačního pole naší genetiky – o propojení Ducha naší Existence se Hmotou objektů, které ji tvoří realizovatelnou. Takovým objektem je v první řadě naše fyzické tělo a potenciál jeho multidimenzionální projekce. Všechno ostatní – okolo nás – jsou komponenty, které s touto Existencí vytváří sofistikované svazky – přizpůsobí se měnícím se potřebám, protože požadavky vycházejí zevnitř – z propojeného Celku všech vrstev naší osobitosti (Identity v obecném smyslu Života). 

 Co Člověk, to „jiný“ Vesmír – dohromady Mozaika toho, co známe jako Síť Živosti – a Cesta, která vstup do osobní Celistvosti umožní – nyní již s vynaložením minimálního úsilí. Půjde většinou o kaskádu spontánních kroků, které znamenají určitou vývojovou zkratku – v Kolektivní Realitě se to již projevuje a celoplošný efekt je jen otázkou osobní odvahy každého z nás. Pamatujeme si – avšak některé momenty obsahují dávku „anestetika“ – kdy v první řadě přijmeme to nové – a teprve v rezonančním aspektu porovnáme se starým – ale již bez emočního stresu nebo strachu – jako prostou vzpomínku. To nic nemění na faktu, že pro Galaktického Člověka je prvním rádcem především Srdce a jeho škála prožitků. ŠKÁLA = LÁSKA. Napojení na Srdce Planety, na Slunce a Srdce Galaxie – je propojením do vrstev Jednotného informačního pole a jeho záznamů. 

 Ve svých textech jsem „přepojení“ Jádra Galaxie na Srdce často popisovala – nejmarkantnějším efektem je posun do Pole Příčinnosti a to staví do nové pozice fenomén zvaný SVĚDOMÍ. V reálném Životě jde o prožitek následků našeho individuálního chování ještě před samotnou reakcí na podnět z okolí – kdy si v nulovém čase promítneme celou paletu možných následků činů, které by to vyvolalo - včetně velmi reálných zážitků – jako třeba bolest člověka (bytosti, tvora), kterému bychom mohli svým projevem ublížit – a naopak štěstí a radost, kterou bychom mohli dát… To jen jako příklad – jakýkoliv náš projev obsahuje náboj emocí a ty mají nějaký dopad. Galaktický Člověk dříve prožije celou škálu takových emocí a teprve pak se rozhodne, která varianta jeho Svědomí nejlépe ladí – je v mnoha ohledech příjemná. Nejde tedy o „sluníčkovou“ pozitivitu stavů vědomí, kde je násilně okleštěná opačná polarita – ale prolétnutím celou stupnicí s efektem prožitku na vlastní „kůži“ si 99 lidí ze 100 zvolí tu příjemnější variantu následků svého pohybu událostmi Života. To je tajemstvím Transformace Polarit – lidská mentalita je už taková – že dokud se něco Člověka osobně netýká, tak je laxní v rozhodování se a účasti na událostech. Ovšem tato lidská vlastnost má velmi závažné vazby na další způsoby tvorby Kolektivní Reality a proměnu Kolektivního Vědomí – proto není na škodu, jen je potřeba ji zapojit jako jednu z vědomě řízených proměnných a zakomponovat do nové evoluční Cesty Lidstva – jako nedílnou součást další fáze Existence.  

 Přiložená ilustrace je kresba „modulu“, který zobrazuje rozhraní, kterým jsme prošli, když jsme se provlékali tím „uchem jehly“. Možná je to obecný technický nákres Velkého Portálu – každopádně k němu mám arianský klíč „Vio-leta čenza Magna“, který obsahuje kódovací algoritmus toho manévru „zarovnání“ Portálové řady. Je zakreslený v symbolech grafikonů tak, jak si ho „pamatuju“ z Manuálu Projektu Člověk… :-)

 Název FAKTORY-ALL nese opět několik asociačních vstupů – především matematický pojem FAKTORIÁL, který je známý symbolem „n!“ – pro naše účely stačí základní řada čísel 0 – 9, kde nejvyšší hodnotou je číslo 362880 (součet = 9). Jde o symetrii, která propojuje celou sekvenci 6-9 a odhaluje tak podstatu hlubšího charakteru numeriky sebe-řízení procesů, které souvisejí s proměnami nejen našeho Vědomí, ale Kosmické Mysli obecně. Když k tomu připojíme číslo Člověka = 5, tak ve faktoriálu najdeme číslo 3. To je „tajemství“ Teslova kódu 369 – je to základní kosmická konstanta v oblasti „posvátné“ geometrie vrstvení segmentů ve fraktální podobnosti do dimenzionální rozmanitosti. 

 P.S. FACTORY je „továrna“, ALL je VŠE… to je opět navigace na fraktalitu sebe-řízení a samozřejmě také voda na mlýn těch, kdo nedokážou rozeznat Kosmickou (křemíkovou) Inteligenci a tak její zakomponování do mých spisů klasifikují jako „inteligenci umělou“… 

 faktory-all2-mini.jpgfaktory-all1-neg-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice