Jdi na obsah Jdi na menu

GRAF-IKON

 ...čili transformace pole fenoménu, který známe jako Kult Osobnosti...

 Věděli jste, že např. křesťanství je takovým velikým gravitačním silovým polem Kultu Osobnosti? A není samozřejmě jediné - aniž bychom si to uvědomovali, pohybujeme se v těchto polích, která tvarují a ovlivňují náš úsudek, názorovou orientaci i žebříčky hodnot - tedy věci, které vyznáváme jako životní konstanty, či normy, co bychom měli ctít a kultivovat. Všichni velcí mystici a filozofové v dějinách Lidstva si tohoto fenoménu byli vědomí a pokud měli možnost působit jako učitelé, či mentoři - na větší okruh lidí, tak kladli důraz na některá úskalí pohybu tímto gravitačním polem. Jde totiž opět o princip navrstvení mocenské struktury na základní Morální Kodex. Tak se projevuje Systém Existence, který ve svých textech nazývám Hierarchií Moci a tvrdím, že je kompletně zavirovaný, napadený parazitickými entitami z vyšších dimenzí Oktávy Živosti, které ho mají jako důlní společnost pro těžbu vzácné komodity - životní Či (mentionové energie) Bytostí, které disponují uhlíkovou formou Inteligence. Jak víme, tento Systém Existence opouštíme a postupně se stěhujeme do nového, spravedlivějšího a svobodnějšího, do Systému Podpory Života evolučního Modelu Magistra (viz moje předchozí popisy).

 Již nějaký čas tento dosluhující Systém (matrix) "odlupujeme" ze všech vrstev Kolektivního Vědomí - a jak tomu bývá, odhalujeme "poklady". Většinou jde o přímé (nezastírající) pojmenování skutečností, které byly nějak zamlženy, zakryty nebo jsme vůči nim byli slepí a hluší. Tento přístup většiny nahrával vyslancům globální důlní společnosti - manipulací s oním Morálním Kodexem, na který kdysi posadili silové archetypální vzorce myšlení a chování, dosahují (ještě stále celkem s úspěchem) umělé popularity a to jim dává šanci zaujmout postavení, které je jejich záměrem i cílem = stát se předmětem uctívání, tj. vybudovat vlastní Kult Osobnosti. Není to jediná "podpásovka", páchaná na Lidstvu, na jeho inklinaci k té základní Matrici Morálního Kodexu...

 Jak už asi mnozí pochopili - to, co píšu, není definitivním obrazem toho, co se má stát. Jde o soubory alternativ a variant možného vývoje událostí - tak, jak oscilují v zóně Přítomnosti a jeví se jako relevantní prvky Reality s potenciálem uskutečnění. Proto vždy vybírám ten nejsilnější motiv, který je nejčitelnější a tím vhodný k rozboru svých vnitřních kódů. Tím, že se o věcech hovoří (píše), tím se jim dodává potřebná energie k projevu a usazení do schémat plynoucích Událostí - neprojeví se většinou okamžitě, ale jejich EM-pole je již cítit jako aktivní. Z tohoto důvodu vždy mluvím o probíraných tématech jako o teoriích a hypotézách - nikdy okolo sebe nestavím aureolu zasvěcence nebo Bytosti, která má pověření hýbat událostmi...proto mě moloch Kultu Osobnosti míjí a lidé, kteří mě čtou, nemají tendence moji osobnost do takových tenat "tlačit". Říkám to proto, že vývoj Osobnosti do silových pastí Kultu má svůj specifický průběh, kterého znalost člověka chrání před mnoha chybami, kterých se mnozí tzv. "probuzení" dopouštějí - a z rozjetého vlaku se časem jízdy na výsluní hodně těžko vystupuje. Je to prostý princip akce-RE-akce = příčiny a následku a v širším kontextu pak princip fraktality - tj. geneze v malém, individuálním formátu, při splnění konkrétních systémových požadavků, přerůstá v globální fenomén, se kterým má Lidstvo bohaté historické zkušenosti. V obecné charakteristice to je "syndrom Spasitele", na kterém sedí a leží celý evoluční Model Hierarchie - proto se nazývá Modelem spasitelským. Kdo četl stati Davida Icka, ten zná výčet historických manifestací Spasitelů (mesiášů) - Kristus nebyl zdaleka jediným - mnozí mu předcházeli - s jejich "pomocí" se Model Hierarchie periodicky renovuje a obnovuje. Kdo umí, ať aplikuje na současnost a tendenční chování lidí nejen v politice.

 Co je ovšem důležité opětně zdůraznit - naprostá většina lidí, manipulovaných do silového pole uctívání nějaké Osobnosti - má především v podvědomí toto spojené s onou Matricí Morálního Kodexu - tj. vyznávání takových ctností, jako jsou láska k bližnímu, soucit a odpuštění, veřejný zájem, nebo prostě víra ve vítězství dobra - to nikdy Člověku nikdo nevezme - ani po tisících generacích života v bludu...

 Jak jsem předesílala v úvodu k této sekvenci portálových anomálií - v popisu TEN-DANCE - bude nám to brnkat na velmi citlivé, hluboko v nitru uložené, strunky - tj. vlákna samotné DNA s rezonancí do jejich více-dimenzionální energo-informační zóny. Zatřese to s námi jako s přesýpacími hodinami - doslova....přesypeme Minulost i Budoucnost do Přítomnosti...projdeme nejnáročnější etapou globální Transformace.

 GRAF-IKON nese kód přestavby vzorců chování, které "spontánně" člověka motivovaly do série akcí, které měly za účel budování Kultu Osobnosti. Je to širokospektrální efekt - zasahuje fyzickou stránku, tj. hormonální, chemické pochody v těle, neurální rozhraní (mentální schémata) i přehodnocení své nad-inkarnační historické role....půjde to na dřeň a bude nás bolet duše, protože i ta byla klamaná a manipulovaná.

 Symbolika je opět víc vrstevnatá - každý si přebere to, v čem se nejlépe vyzná a s čím souzní.

 Přiložená ilustrace je obrazem několika grafikonů, které jsem umístila do dříve publikovaných kompozic. GRAFIKON je grafické znázornění nějakého probíhajícího procesu - v mé tvorbě se jedná o proces Transformace Kolektivního Vědomí. 

 graf-ikon1-mini.jpggraf-ikon2-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice