Jdi na obsah Jdi na menu

TEN-DANCE

...čili TEN-TANEC...

Motto:

Dorže vista Dacha-Jima
Longa * Dolga * Bycha-mia

První bod přístupu k poznání smyslu existence se nachází na NOSE - někdo si s ním vystačí po celý svůj život...
(volně přeloženo z arianského přísloví)

* * *

 Jde o asociační soubory vjemů, které stimulují aktuální události v energo-informačním prostředí kolektivní reality. Je to široký vstup do Pole Poznání základních atributů Života, který se otevřel sérií aktivací ve specifických sekvencích naší DNA - v jejich informačním potenciálu. V pojetí mých tématických textů jde o tři kódové klíče, které jsem vložila postupně do tří portálových kompozic.

 Jsou to:

PRO-PORCE
MIS-SION
AL'AR-TE-MIS

 Poslední z trojice zahájila aktivační proces před pár dny - viz článek MISE-ARTEMIS ze 30.7.2019. Jde o rozbalování komprimovaných koncentrátů datové podpory pro transformační procesy, kterými procházíme. Je to klubko navigačních vláken, která oscilují dimenzemi našeho vnímání - jsou všechna se vším spojená a prolínají prostorem i jeho časovými sférami způsobem, který nelze popsat naráz = je potřeba je vybalovat a postupně navazovat do již známých vzorů nového Modelu Existence, do kterého jsme se posunuli a jenž začínáme mapovat a zapisovat do osobního i kolektivní podvědomí. Tam utvoří schématické struktury, které v kvantové rovině komunikují s již aktivovanými sekvencemi (dříve spící) DNA. Globálně jde o expanzi Sítě Života do oblastí, které byly buď nedostupné, nebo skrytě využívané pouze elitními zasvěcenci, kteří nebyli ochotní se o tyto informace dělit. Ostatně tento trend stále přetrvává a to je také podtextem mého popisu = TENDANCE je totiž (francouzsky) TENDENCE a "tendenční" chování je něco, na co jsem těžce alergická. Dnes od rána jsem na něj narážela ve statusech informačních zdrojů, které často monitoruji za účelem orientace v aktuálním poli energií - dokreslují mi celkový dojem z nacítěných podnětů a upřesňují tématické okruhy, kterých se aktivace týkají. 

 Co je "tendenční chování"?

 V oblasti, kterou mám na mysli, to jsou účelové výroky, které mají posluchači (čtenáři) nenápadně podsunout nějaký názor - například v politice jde o lobování pro nějaký konkrétní krok, který ale nemá být zveřejněný jasně a zřetelně, nýbrž veřejnost má být k němu tlačena nenápadně, jaksi mimochodem - efekt se dostaví dřív, než si lidé uvědomí, že se stali předmětem manipulace. V ezoterní sféře duchovně "probuzených" je takové chování rovněž hojně aplikováno - a to jsou ony "výroky", co mě zvedají ze židle. Původ takových ego-centrických projevů je obsažený v pointě úvodního motta článku. Vstupujeme do éry "otevřených" informačních struktur. To znamená, že začínáme být zcela zřetelně čitelní a cokoliv řekneme (napíšeme) obsahuje jednoznačná vodítka k našim původním záměrům (tendencím). Jeden můj přítel tento fenomén nazval trefně "svlékání císařových nových šatů"... Jako je pohled na nahého císaře spíš pro bohy, než pro lidi, je to stejné s obnaženými záměry lidí, které tendenčním chováním aplikují do sdílené sféry výměny informací...i oni jsou niterně přesvědčení, že jejich záměry jsou bohem požehnané a lidmi proto nutně bez podmínek přijímané. Tyto TEN-DANCE jsou momentálně předmětem dynamické reformy a proto nabývají na abnormálních rozměrech - aby virtualita tendenčních záměrů byla očividně zřetelná a tyto mohly projít transformací. Děje se to skrz "hodnocení" vnímavých jedinců, co dokážou informační struktury, co se již otevřely, přečíst a odhalit jejich podstatu...zařadit je do souvislostí a najít jim místo ve svém názorovém okruhu. Jde opět o dosahování součtových hodnot nadkritického množství těch, co daný vzorec chování umí změnit a tím zviditelnit absurditu reakcí na virtuální existenci císařových nových šatů (najít kořen manipulací s podvědomím veřejnosti). 

 Jak budeme "tančit" tímto labyrintem dosud úplně nevybalených informací a vnímat proudění energie, co se tím uvolňuje do našeho aurického pole, budeme "tuhnout" úžasem - nad vlastní naivitou, nad tím, čemu všemu jsme také byli ochotní uvěřit a vzít si za své - co všechno jsme zbaštili, aniž by se nám udělalo šoufl... Je to o statečnosti - postavit se čelem vlastním "démonům", závislostem a postojům, které už dlouho volají: "jsi tady špatně!" Nemyslím místo v životě, ale názorovou pozici a vyznávání stereotypů, co nemají (mimo tendenčního přínosu těm, co je uvolňují) nic, s čím bychom mohli zapracovat na svém růstu - na posunu k Celistvosti v evolučním smyslu. 

 V odkazech na vyjmenované Kompozice jsou viditelné grafikony jednotlivých kódů z dané trojice - jsou to geometrické kresby v tématických obrazech. Ty momentálně zpracovávám do aktuálního formátu - mám rozkreslené tři skici v jejich duchu...budu je přikládat v následujících dnech k popisům dění - tak, jak budu schopná příchozí energie "dešifrovat" do sdělitelné podoby.

 csame-owgaasxms.jpg

 

Náhledy fotografií ze složky MAPA CEST