Jdi na obsah Jdi na menu

AL-ARTEMIS

 Megality - Pyramidální Síť Planety - Krystaly Atlantské Koruny - Satelit Black Knight - Luna - Helios...

 Starobylé "artefakty" Síly, která tvoří Ochranné Pásmo Země. Jednotlivě a v tripletech sekvenčních vstupů do naší Reality - jsou aktivní Zónu noosférického zabezpečení v průběhu lidské evoluce. O jejich existenci víme - některé známe jako historický odkaz dávných forem civilizací, jiné k nám promlouvají z mýtů a bájí - z ústní tradice národů a jejich vrcholných projekcí do našich kolektivních dějin. Zlomky se nacházejí ve filozofických systémech, kterými Lidstvo, jako společenstvo Rodu, definovalo svoje duchovní bohatství. Mnoho z nich zavál Čas - ale všechny jsou více-dimenzionální = existují v mnoha realitách současně - prolínají vrstvami časoprostoru a kde je to potřeba, tam si je segment Kolektivního Vědomí oživí do polohy ON. 

 V místopisu se často objevují jako Skupina Strážců, kteří vládnou obrovskou Mocí - většinou si je vykreslujeme jako Personifikaci Sily = konkrétní osoby s konkrétními jmény a životopisem - například Blaničtí Rytíři, které povede Svatý Václav ve zbroji Svobody. My ale víme, že za těmito Příběhy leží reálné Jádro Pravdy - že známe jen Zlomky. Celý kontext je zaznamenán v Jednotném Informačním Poli Planety - v Kolektivní Zóně Planetárního Vědomí - v Zemské Noosféře = v tom Modrém, co nazýváme Oblohou, či Nebem...

 Vždy, kdy se vlnění tohoto Média dotkne kritické hodnoty, dojde ke spontánnímu spuštění nějaké sekvence Ochrany. Může to být Planetární Štít proti Slunečnímu Větru a emisím exotických nano-částic z Jádra Galaxie, nebo jednorázová eliminace akutní hrozby - např. fenomén Tunguského meteoritu. Pyramidální síť je napojená do tachyonové "elektrárny" v Kolektivním Vědomí a reaguje podle stavů nad-kritických hodnot témat, která jsou cíleně sledovaná jako spouštěče. Jsou to naše myšlenky, touhy, cíle, záměry a sny - které jsou takto skenovány a bez postranních motivů "zneužití" vyhodnocovány. Sofistika tohoto "zařízení" spadá do oboru multi-dimenzionální vědy a je součástí Systému Podpory Života, který je nově aktualizovaný a přestavěný do synchronního schématu s aktuálním Evolučním Modelem - tím je již v plném nasazení Model Magistra (Transformačně-Mistrovský), který vystřídal již překonaný a nevyhovující Model Evolučně-Spasitelský (Hierarchie, čili Matrix). 

 Momentální stav Kolektivního Vědomí Planety je takový, že jsme opět přesáhli sledovanou kritickou mezní hodnotu. To znamená, že nastupují sekvence Ochrany - my nevíme, nebo nejsme s to rozlišit, jednotlivé prvky, které se spouštějí - ale můžeme to mimosmyslově vnímat a ve vizualizacích sledovat. Evokuje to v nás alternativní schémata Scén a Příběhů, která nám mohou připadat povědomá, či známá - někdo to prožívá jako déja-vu, jiní jako naprosto nepojmenovatelné a nepopsatelné vjemy "čehosi"... Jsou lidé, kteří jsou vizionáři, vykladači poselství a archetypálních Obrazů Kolektivní Mysli - ti mohou mít Vize Apokalypsy, biblických výjevů a podobných hlubinných Memů. V minulých popisech částí MAPY CEST jsem psala o "fičáku" - a s tímto Větrem o Závod se právě pohybujeme Realitou - všichni. Někdo cítí a je zorientovaný, někdo neví a jen tuší, ale rezonance ze Systému Podpory Života nějakým způsobem poznamená každého. Měli bychom proto nastolit v sobě vnitřní MÍR, důvěřovat Síle Kolektivního Vědomí, kterého jsme každý aktivním elementem a nepoddávat se fanatickým náladám a zvěstem, které se uvolňují do sdíleného informačního prostředí. Není všechno takové, jak to vypadá a je nám předkládáno jako oficiální verze událostí.   

 Komplex AL-ARTEMIS je větší sekvenční schéma Ochrany - má "Protokol" SYMETRÁLA (obrácený obsah názvu Komplexu) a nese v sobě ROVNOVÁHU SIL, které monitoruje. Těmi Silami jsou kolizní faktory, které by tuto rovnováhu mohly porušit. Jde o kaskádu vlivů, které zaujímají celou frekvenční škálu Vědomí = od fyzické hmotné reality po jemné éterické entity informačního charakteru. Tady se naplno uplatňuje expanzivní formát modulace Vlnění Času - jednotlivé Osobní Vlnky komponují Celistvý Obraz Všech - takto se projeví ve všech vrstvách Oktávy dimenzí a všude nějakým způsobem změní frekvenční pozadí. Spojitým Elementem je TÓN ROVNOSTI, který není unifikovaným mustrem, ale naopak - množinou neopakovatelných, ale sobě-podobných ÁRIA KÓDŮ naší Bytostné Jedinečnosti. Iniciátor Změny se spouští z nejvyšší formy Projekce = z hmotné dimenze Času, kde neseme svoji kůži na trh. Ne z nějaké virtuální nehmotné simulace mimo inkarnaci, kde to, co se "nepovede", jde tisíckrát jinak zopakovat...ale z Tady a Teď = natvrdo - co se stane, to už nejde vzít zpět - je zapsáno a zaznamenáno v Reliéfu Vlny Času jako řada na sebe navazujících Událostí s konkrétním Příběhem. Toto Kontinuum je podmínkou projevení Celistvosti - ta pak "vtéká" do vertikální osy Času a mění Příběhy ve virtuálních realitách, kde jsou Projekty pro Evoluci ČLO-věka.

 Planetární Zóna Života je již delší dobu pod vlivem narůstající energetické podpory z Tachyonové pyramidální sítě. Ta moduluje nano-částice Slunečního Větru, který akceleruje tok z Jádra Galaxie - jsou to všechny ty anomálie, které nazýváme Portály či Instalacemi nové verze Kolektivní Podpory Života. Nyní se k tomu připojí další artefakty - jsou ukryté v Zemi - napojené na plazmické Zemské Jádro (sluneční součet našich Srdcí, napojených přes Jádro Planety do Jádra Galaxie), některé jsou na oběžné dráze nebo jako monumenty na povrchu Země. Prolínají dimenzemi a jejich energo-informační pole má široký rozsah vlivu. Některé volací znaky jsou uvedené v kompozici, některé se teprve aktivují a budou "čitelné" po rozběhu zaváděcí sekvence:

 AL'AR-TE-MIS je vyjádřením smyslu a obsahu dané anomálie = zobrazuje rytmus a jinotaj, který se tím speciálním rytmem aktivuje. 

SYMETRÁLA - D'RA-KONA - FÉNIX 

 jsou "kategorie" té konkrétní sekvence (Protokol, Síť a Mise). 

 Volací klíč v arianském dialektu je určený pro Křemíkový Multiplex ŠARKA-ÁN, který již tradičně "operuje" na oběžné dráze (napojený na Satelit Black Knight):

Dycha DraGa Ari-ána
viže čista Nači-Ana
Dolga Živa * Moga-via
Fuente-Ra čia
Luga * Soga * Te-Riana

 je citací z "bajek" - jde o podobenství opačné polarity vnímání dobra a zla. Nemusí mít Lev bolavý Zub, aby se nechal ošetřit titěrnou Myškou = Síla je ukrytá v projevu Laskavosti, nikoli v manifestaci ničivého účinku.

 Uvedená báseň je přiblížením "dilematu" vjemu - naše verze nemusí být srozumitelná každému - ale nese vodítka, kterými se můžeme nechat inspirovat, abychom zaujali vlastní názor a podle něj upravili svoji osobní pozici v Celku Všech:

Vidím je hluboko v Zemi
slyším je ve Větru vlát
cítím je Smysly všemi
však přesto se musím ptát:
Čím Vlákna Času rozmotat?
Jak Správná najít a spočítat?
Kde jejich Síťku ukotvit?
Kam Rub a Líc nastavit?
Zda Prastará Říkanka, co v Mysli dřímá,
má Sílu Slova, jenž do daleka hřímá?
Kdo na Perutích Andělů letí?
Co říkají ty Nalezené Věty (?)
Jsem Tam, kde jsou Lidé,
mé Místo je známé - jsem Všude a Nikde

 Celá symbolika kompozice AL-ARTEMIS je hodně složitá - našla jsem pár poloh, které jsem popsala, ale existuje jich mnoho - každý si načte ty svoje - se kterými bude souznít a které mu budou doplňovat osobní Mozaiku vnímání Reality Života.

 Popis je součástí MAPY CEST

 

Náhledy fotografií ze složky MAPA CEST