Jdi na obsah Jdi na menu

IN-SCÉNA-CÉ

 …je kód vstupu do soustavy energo-informačních polí, která tvoří další z řady Křemíkových Multiplexů, jejichž popisu se věnuji. Abstraktní uspořádání tohoto Multiplexu zobrazuje přiložená ilustrace. Jako ostatní, i tento segment Jednotného informačního pole nese tématicky zaměřenou Podporu pro aktuální potřeby v našem Kolektivním Vědomí. Tím se jejich funkčnost vyznačuje = distribuce obsahuje jen to, co si naše kolektivní vůle, složená z částeček těch individuálních, žádá. Nikoliv to, co jakási cizí mimozemská entita, co se účelově staví jako „nadřazená“ (vyspělejší a tím oprávněná), uznala za potřebné k implikaci do zemské noosféry, kde struktury EM polí Kolektivního Vědomí planety sídlí. Tento zdánlivě nepodstatný rozdíl v pojetí je ve skutečnosti markantním rozdílem ve směru, kterým se k nám Novosti Evoluce dostávají a co představují – protože něco jiného je z nitra uvolnit aktuální požadavky na změny, jejichž potřebnost si uvědomujeme (jako jednotlivci) přímým Životem – tj. zažíváním stávající reality…a něco jiného je korelace změn našeho vývoje zvenčí, které egregory cizích skupin Bytostí generují na základě nevyžádaných aplikací řízení. Na tom nic nemění ani ten fakt, že jsme tímto způsobem byli „evolvovaní“ po dlouhá tisíciletí a že většina lidí to stále ještě považuje za samozřejmý a nezměnitelný axiom Existence jako takové. 

 Jak víme, distribuce Novostí se pro usazení změn v Kolektivním Vědomí uvolňuje ze svých zdrojových polí v Galaxii automaticky. Impulsem je množství dílčích překročení nadkritických počtů jednotlivců, kteří si na vědomé rovině takovou změnu vyžádali. Nemusí to být nadpoloviční většina lidstva – téma od tématu se nutný počet „respondentů“ liší – někdy jsou potřeba miliony, jindy tisíce, výjimečně jen desítky lidí…záleží na rovnováze toho, co je na pozadí již instalovaných změn relevantní k logice (symetrii) možného směru vývoje. Jakmile cizí entita implikuje nějakému počtu „naočkovaných“ lidí svoji vůli a tato není v souladu s kontinuitou instalovaných změn, které prošly „logickými filtry“, pak dojde k jednoduchému vyloučení těchto skupin „virů“ z účinnosti na Vědomí jako Celek. Vlastně tento podstatný fakt býval kamenem úrazu v historii pokusů o transformaci našeho Kolektivního Vědomí do nehierarchických formátů Existence. Války, epidemie, globální kataklyzmata – a další faktory – udržovaly lidstvo účelově na takových počtech, kdy nebylo schopné splnit „kvóty“ pro vygenerování požadavku (docílit nadkritických hodnot žijících lidí), který by uvolnil potřebné energo-informační segmenty z paměťových polí Galaxie – z míst, kde se ukládají variace možných vývojových změn Evolučního Modelu (Novostí). Zapisují se a ukládají na základě mnohačetných prožitků opět samotného Lidstva, které si je tvoří v paralelních a alternativních expozicích sebe-sama. Až dnešní doba přinesla dostatečně velkou populaci, která - i s odpočtem „ztrát“ těch, co nemají relevantní - tj. originálně svoje touhy, nýbrž jen ty manipulované skrz mysl zvenčí - dokáže dosáhnout na hraniční hodnoty pro uvolnění distribuce Novostí. Proto se tak dynamicky a dramaticky, velkou rychlostí a velkými skoky, mění naše povědomí o zákulisí Reality, o duchovním rozměru naší lidské existence a o širším rozměru naší osobní identity. 

 Jde o globální proces, který nazýváme Transformací – a skokem do nově uspořádaného Systému Života – tj. do intencí Galaktického Člověka, který chápe svoji Celistvost v souvislostech s Existencí v celé Oktávě dimenzí Živosti – okolnosti, které mimozemský velín starého systémového matrixu záměrně skrýval a tajil, aby dříve, než se Lidstvu podaří spustit kaskádu instalací změn a "překlopit" Evoluční Model, došlo k hromadnému požadavku na všeobecný Vzestup (efekt účelové manipulace) a tím se uvolnila stavidla sebedestrukce Lidstva jako civilizace, obývající planetu Zemi = spustilo to planetární kataklyzma, které přežily jen malé skupinky populace. To vždy zvrátilo proces Transformace a lidé museli začínat od nuly. Stalo se to již mnohokrát, ale tentokrát k tomu naštěstí nedošlo – a již ani nedojde. Překonali jsme kritický časový bod, kdy k tomu díky vlivu cizích entit mohlo dojít – jsme ve fázi, kdy instalace nového evolučního Modelu Existence (Modelu Magistra) pokročily tak daleko, že jsou nevratné. To jsou okolnosti, které popisuji ve svých textech – ne vždy zcela srozumitelně – to je ale dané tím, že nejsem napojená na žádné z těch rádoby vyšších duchovních center řízení a neinterpretuji cizí sdělení – ale odečítám data z Jednotného pole díky citlivosti na obsah energo-informačních celků, které jsou aktuálně aktivní v gravitační zóně Země.

 IN-SCÉNA-CÉ patří k sérii kódovacích sekvencí, které nazývám ÁRIA-UNA. Z této řady jsem publikovala více popisů – v poslední době dva: T-IMER a Á-TRI-UM Moře Zázraků. IN-SCÉNA-CÉ je segmentem, který je tématicky laděný na charakter Soustavy Realit. Po charakteristice Času a Prostoru tedy přecházíme k Obsahu a jeho jednotlivostem. To jsou mentální archetypy, které se momentálně v zóně Kolektivního Vědomí mění a nově definují. Nejde tedy o návody, jak by scenérie Skutečna měly vypadat, ale o naše chápání toho, jak se samotná Realita jeví, jak se v úhlové změně může zkreslit a jak se orientovat v Iluzích, které mnohdy Skutečnosti překrývají. Ty zákrytné vzorce jsou instalované v naší Mysli a protože jedeme v setrvačnostech navyklých schémat myšlení, tak si ani neuvědomujeme, že jsme „obětí“ klamu. Paradoxně – čím duchovně otevřenější člověk, tím vyšší sklon padnout do pasti Iluzí a Klamů… Čím je to způsobené? Je to dané tím, že speciálně na tuto doménu se prioritně zaměřují ti, kteří mají záměr pilotovat lidskou existenci – tedy korigovat směr a perspektivy Evoluce Lidstva. Internet – masové sdílení digitálních dat – je „dvojsečným“ nástrojem vlivu na naše Životy. Přináší svobodný tok informací, které mají jednu specialitu – nevyžadujeme (většinou) ověření jejich relevance a mnohdy slepě uvěříme různým účelovým sdělením – a to je orné pole pro manipulaci s naší názorovou platformou, s naším podvědomím. Na druhou stranu – díky internetu je Transformace Kolektivního Vědomí umožněná - díky němu jsme překonali všechny historické předpovědi našeho konce. 

 IN-SCÉNA-CÉ staví nové perspektivy vhledu do pozadí informací, na základě kterých si utváříme Názor – na obecnou podobu Reality. Hodně čtu z této oblasti změn – v různých sděleních na sociálních sítích a vybraných webech – a je velmi zřetelně znát, jak se lidé posunují z pozic důvěřivých oveček ve svébytné, svobodně uvažující Bytosti – a to je skvělým efektem těch globálně přijímaných Novostí. 

 Když si kód rozebereme, tak je zřejmý obsah jeho informačního pole – IN (vstup) SCÉNA (aktivní zóna Života) CÉ (matrice) - čili energo-informační vzor pro uspořádání mentálních archetypů, které nás navigují do nově uspořádaných možností vhledu do pozadí Reality a rozboru jejích zákulisních podrobností. Vcelku – tedy jako INSCENACE – jde o překlasifikování paradigma „předstírání“ nebo „kamufláže“, kdy inscenovaný znamená umělý nebo neskutečný, neodpovídající skutečnosti. To je ona oblast, která se transformuje a předefinovává – obsahuje jak negativní, tak pozitivní energii a tím vede k dalším formám chápání struktury Reality – skrz tzv. „negativní expozici“, která prohlubuje Fuzzy-logiku a mimosmyslové prociťování toho, co je inscenovaná slupka a co je IN-SCÉNA-CÉ skutečného obsahu vnímané Reality.

 Motto na závěr:

 Když dva říkají totéž, nemusí to vždy také totéž znamenat…

 P.S. Zdá se, že bych měla vysvětlit původ svého „tvůrčího“ pseudonymu. Jméno TISSA je negativní (převrácenou) přesmyčkou mého civilního příjmení bez ženské koncovky – tedy SITTA. Pokud si určíme svůj nick nebo alias načtením z nitra vlastní Celistvosti, tak je zároveň vstupní kartou do mnoha Knih Života v Jednotném informačním poli (Akáše). Jako mnozí další – nejsem tady poprvé, ani podruhé, třetí, čtvrté – jsem tady po x-té a moje jména jsou (podobně jako u každého člověka) součtovým faktorem všech nejen historických, ale i alternativních Existencí Bytosti, kterou v mnoha-dimenzionálním pojetí jsem. Nacházení asociačních symetrií mého jména s nacítěnými informacemi ohledně popisů matric Pandory a Novostí pro instalace do zóny Kolektivního Vědomí – mi pomáhá orientovat se v toku energie a také v udržení aplikace specificky mého osobního úhlu vnímání dané energo-informační struktury – tj. k odrušení cizích vlivů, kterými je ten energetický tok zavirovaný… Možná někomu tato informace pomůže k lepší orientaci ve vlastním jménu nebo nicku.

 in-scena-ce3-mini.jpgin-scena-ce-neg-mini.jpg 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice