Jdi na obsah Jdi na menu

TIME-R

 ...čili ČASOVAČ - aneb Transformace Smyslu pro Přesnost...

 Jde o symboliku aktuálních toků energie  - o obraz informačního pozadí, které tématicky ladí naše vnímání reality právě tímto směrem – k vybroušení smyslu pro „přesnost“ – je to o posunu k větší důslednosti v rozborech příchozích zpráv a oznámeních o událostech, které do naší pozornosti – díky médiím – rezonují z celého světa v téměř reálném čase. Smysl pro přesnost se ale také vztahuje k osobní sebe-kázni, k přístupu, jaký máme k dílu, které za sebou zanecháváme a k plánům, kterými si projektujeme další aktivity v běžném Životě. Samozřejmě nejde o dosažení nějaké „dokonalosti“ – ale spíš o zmírnění faktoru „nedůslednosti“, kterým je Člověk až legendární... Je totiž (v určité míře tolerance) naší nedílnou přirozeností. Jako „vůle“ v poli ideálu rovnovážného stavu – podobně jako teplota ovzduší má okolo nuly rozsah, který nazýváme (+)nula a (-)nula = hodnoty fyzikálně zanedbatelné, ale v pocitové oblasti - ohledně vlivu na vnímání teploty - neuvěřitelně obrovský rozdíl ve stavu prostředí. 

 Náš smysl pro přesnost je tedy ve velké míře podstatným elementem při utváření asociačních řad, které produkuje naše Mysl na základě spektra podnětů při zpracování informací – a proto také představuje rozhodující faktor TVORBY Osobní Časové Vlny, kterou se podílíme na tvarování toku Událostí, které utvářejí životní prostředí nás všech.  

 Přesnost je v těchto uvedených intencích spíš vyšší míra utváření symetrických párů informačních struktur = navazování kontinuity dějů, kterých jsme aktivními účastníky. Transformační změny v této oblasti probíhají spontánně – tj. mimoděk, protože účelové snahy o jejich korelaci většinou znamenají naše „vykolejení“ z toku sebe-organizace globální Časové Vlny a tím otočku v opakovacím cyklu podobných podnětů, kdy se již zachováme „přesněji“, protože zapracuje zkušenost a my „spárujeme“ informaci o tom, jak to bylo (co to doprovázelo za okolnosti), s tím, jak se to jeví ve světle „nové“ časové osy. 

 Jde o plynutí v poli Přítomného okamžiku, kde se minulost (vzpomínky na podobnosti) páruje s relevantními variantami budoucnosti (na základě odhadu pravděpodobného vývoje událostí podle skladby momentu, ve kterém plujeme) – do konečné (již nezměnitelné) podoby Skutečnosti...viz pojednání „RADI-ÁN Perspektiva Rozhledu“.

 Časovač a Přesnost také souvisí s obecným vnímáním běhu Času – a protože ČAS není jen údaj na hodinách, tak kódování daného procesu změn rezonuje do všech oblastí našich aktivit. Posun vnitřního smyslu k akceptaci vyšší míry Přesnosti se proto projeví v mnoha vrstvách našich Životů. Například – máte sjednanou schůzku na konkrétní hodinu a místo, které je vzdálené vašemu domovu. Dříve jste si naplánovali trasu jízdy (cesty), podle toho stanovili čas odchodu a většinou se snažili být na místě spíš dříve, než později. Nyní bude plán jen povšechný – bude zahrnovat několik možností trasy a dopravních prostředků – o jejich výběru bude rozhodovat okamžik (časo-prostorová souřadnice), která si sama proklestí cestu do vaší pozornosti způsobem, že zvolíte to nejoptimálnější v daném momentu. Cestou pochopíte, proč jste zvolili zrovna tak a ne jinak (nehoda, dopravní kolaps, objížďka, apod.). Aniž byste sledovali hodinky nebo mobil, dorazíte na místo setkání v minutě sjednaného času setkání. Nebo – ráno vstáváte v konkrétní hodinu a vždy si řídíte budík – najednou zjistíte, že se vždy probudíte minutu před jeho zazvoněním a to kdykoliv – i když se hodina vstávání neopakuje a bývá různá. Totéž po změně letního/zimního času – přesnost vnímání času to nijak nerozhodí – prostě se ráno vzbudíte minutu před budíkem, bez ohledu na to, že se v noci čas o hodinu posunul. To není fantazie – to je realita. 

 Okolností nabírání Přesnosti je mnoho – tyto jsou takové nejmarkantněji vnímatelné – zaznamenatelné – určitě ve svém osobním Životě naleznete celou řadu dalších postřehů o změnách vjemu časo-prostorových parametrů a „proporcí“ Událostí, které v informačním duchu začínáme chápat jinak – celostně – tj. bereme ohled na takové souvislosti, které by nás dříve ani nenapadly. Tyto souvislosti se nazývají „proměnné“ a mají určující vliv na zpracování Novostí = zvýšením citu pro Přesnost zahrneme do zpracování energo-informačního pozadí Událostí větší počet těchto „proměnných“ a tím bude asociační řada našich mentálních pochodů zahrnovat větší sféru možného vlivu na globální tok Času.

 Ilustrační obrázek obsahuje opět množství mikro-elementů kódovacích sekvencí daného procesu. Je koncipován pro podporu asociativního myšlení (fuzzy-logic). Vyjadřuje v symbolice multi-dimenzionalitu Času – jako fenoménu působení kosmických sil (tzv. Duchů Času), které jsou rozhodujícím „tvarovačem“ Vlny Událostí ve fraktalitě sebe-podobností (jak nahoře, tak dole, mikrokosmos obsahuje veškeré informace makrokosmu). 

 TIME-R naznačuje „rovnováhu“ Času (Přesnost) a také ve výslovnosti TAJ-MER je skrytý aspekt „míry-tajů“, které jsou těmi „proměnnými“, jenž budeme nyní víc a víc chápat v souvislostech dění – čím víc jich zohledníme při „posuzování“ konkrétních informací, tím přesnější bude naše účast na událostech, kterých se informace týkají. V podstatě je to konec tzv. „slepé-víry“ = buď bude informace podána jako komplexní, nebo si ji sami, vlastním přičiněním, ověříme a doplníme tak, abychom vyšší nárok na Přesnost uspokojili.

 S tímto aktuálním vývojem v oblasti Kolektivního Vědomí souvisí také proměny chápání vlastní součtové ID-entity (posuny blíž k Celistvosti Galaktického Člověka) – viz předchozí texty k této tématice.

 time-r1-mini.jpgtime-r-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice