Jdi na obsah Jdi na menu

JARO-SLAV

 …čili Brána Přechodu (Portál TRANS-MISE)…

 Ilustraci JARO-SLAV jsem si připravovala v předstihu několika dní - ku příležitosti data 29.2.2020, které představuje přestupný rok – jde o harmonizační obrázek, působení příchozích jarních energií – je to symbolika JARA a jeho OSLAV, které máme v našich tradicích hluboko zakořeněné. Mezitím se počasí trochu pokazilo – a připomnělo, že sice březen bude jarním měsícem, ale zima ještě neskončila. No – nevadí – energií se to nedotklo a v jejich načerpání nám nic nebrání…

 Brána Přechodu (TRANS-MISE ) je součástí aktuální portálové sekvence, která bude vrcholit 3.3.2020. Jak jsem předesílala v textu KA-RUNA, jde o „náběh“ do další fáze globální Transformace Kolektivního Vědomí – jejíž součástí jsou dramatické změny lidské genetiky. PŘECHOD = latinsky MUTATIO (mutace). Tyto genetické změny se týkají „kvantové“ sféry DNA – probíhají formou mikro-instalací nových kódovacích řetězců, které se spontánně aktivují napojením do rozhraní portálové anomálie – do gravitační zóny jejího energo-informačního pole. Nejde o nějaký externí zásah z prostředí mimozemských „dirigentů“ evoluce (jak informují některé prameny) – to vůbec – jde o nová napojování těch vláken souvislostí (která si my všichni postupně skládáme v různých oblastech lidského Kolektivního Vědomí), co již překročila možnosti podpory ze starého systémového matrixu a proto se k nim - působením elektro-magnetických sil - přitahují Novosti z prostředí nového evolučního systému, tj. z Modelu Magistra. Současně (paralelně) s tímto procesem dochází k jevu, který nazýváme „renesancí vědění“ – vyznačuje se neskutečným množstvím nových informací o našem původu, historii (i mimozemské), o perspektivách, zlomech na evoluční cestě, podrobnostech, které hromadně vyplouvají napovrch – z „utajení“ do veřejně přístupných zdrojů sdílených poznatků. Jde o přirozený následek výměny nosných evolučních modelů, kterou absolvujeme – než začneme chápat soubory Novostí, musíme nalézt a pochopit jednotlivosti starého organizačního řízení Evoluce. 

 Jak se otevírají vesmírné Knihovny Jednotného informačního pole, jsme zaplavováni kvanty všech možných dat – jejich zpracování a smysluplné zařazení nám bude nějaký čas trvat. Zároveň bude pokračovat dominový efekt samorozbalovacího procesu instalací Modelu Magistra – takže období velmi náročné na psychiku, emoční pohodu a s tím spojené psycho-somatické projevy. Když se boří paradigmata, také létají třísky – jde o ztráty střípků, na kterých kotvíme svoje povědomí o duchovních „konstantách“ Existence. Avšak rozpad archetypálních vzorců také doprovází takové efekty jako jsou euforické pocity objevování něčeho nového, co představuje nepoznané dobrodružství – pocity účasti na něčem, co nás přesahuje a co současně také závisí na naší přímé asistenci – zapojení se do dějů, které otáčejí kolem dějin, přítomností při sledování jejich pohybu naší kolektivní realitou. Tyto pozitivní věci vyváží možné pocity nepohodlí, protože mají jedno společné – budí Naději, rozbalují spektrum Vizí, nabízejí Možnosti, o kterých se nám nesnilo.

 Pojmy, uvedené v „kódování“ této portálové sekvence – TRANS-MISE, MUTACE a také PŘESTUP – souvisí přímo se změnou pozice ve vztahu ke starému pojetí společnosti, která je založená na aplikacích Hierarchie Moci. Většina lidí vnímá především špičku ledovce dopadu, jaký to mělo na náš vývoj – viditelný efekt skryté propagandy, která sváděla boj o nadvládu nad populací – v každé generaci – v každém regionu, v každém národu a doslova také v každé rodině. Nyní poznáváme podhoubí a původce těchto vlivů a aktivit – na úrovni mentálních schémat řízení podvědomí lidí, kteří netušili, jak rozsáhle je jejich míněním manipulováno. Měli bychom přitom mít na zřeteli i ten fakt, že většina informací, které jsou součástí různých konspiračních teorií, či těch, co popisují cestu ke vzestupu lidstva pomocí starých paradigmat ideologických axiomů – jsou součástí té skryté manipulace. Přesně ve stylu: „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“ (aby měli lidi pocit, že objevují – ale přitom se jejich smýšlení pouze ubírá směrem, který vede k vědomé účasti na renovaci starých pořádků). 

 Orientovat se v tom mumraji není jednoduché – znám mnoho lidí, co přímo niterně, Srdcem, ladí s těmi ideologickými schématy – a nic je ani v mimosmyslové intuitivní rovině nevaruje – zde selhávají všechny osvědčené metody a mnohdy je tzv. duchovní probuzení víc na škodu než k užitku. Cesta vede klikatou soutěskou mezi logikou široko-spektrálnícho charakteru (Fuzzy-logika), která je celostním pojetím senzorické výbavy člověka – a důvěrou v přirozenou schopnost spontánní reakce v Přítomném Okamžiku. Oprostit se od předsudků a od módních trendů, které diktují v ezoterní oblasti směr, který je pro tzv. „probuzené“ určující. To jsou ty drobné osobní „oběti“, které nás čekají – a mnoho z nás už potkaly. Jak se jim postavíme, jaká zvolíme řešení – bude záležet vždy právě na soukolí událostí onoho Přítomného Okamžiku. Jsou to jemné signály ze slov, která slyšíme, kterými nám jsou servírovány informace – jak je popisováno nebo komentováno nějaké dění – slova vyprávějí všechno, i to, co nebylo řečeno – ale v pozadí se někde skrývá.

 Asociací k tomuto tématu je hodně – pokusila jsem se vypsat ty nejzřetelnější, co můžou navigovat k dalším – každému podle jeho aktuálního zaměření a založení. 

 P.S. Podobnost se jménem Jaroslav je ryze náhodná – viz webová definice jeho významu… :-) Mám k tomu pěknou osobní synchronicitu – moje dcera se narodila na Jaroslava (27.4.).

 jaro-slav-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice