Jdi na obsah Jdi na menu

KAR-ANTÉNA

 …čili kumulace energie k provedení „skoku“, kterému říkáme „restart země“…

 Slovo „země“ jsem záměrně uvedla s malým písmenem – jde o termín, který aktuálně skloňují ekonomové a zástupci vlád všech zemí světa – „nastartování“ (restart) své země, svého státu – v nastávajícím období, kdy se budou uvolňovat opatření, přijatá v souvislosti s „pandemií“. Tyto okolnosti se projevují jako kaskáda fraktální obsažnosti = navazující řetěz událostí, které vycházejí z mikro-prostředí každé rodiny, každého jednotlivce – kde se tvarují podle podmínek, co uvolňují vyšší složky řízení z prostředí makro-struktur společenstva. Tento kmit akčně-RE-akčního charakteru je motorem, který RESTART řídí a naplňuje jeho systémový efekt (dává obsah následnostem v logice toku dění). Ta energie narůstá – cítíme ji pod povrchem poklidu, který je zdáním, co klame. Nejde o negativní pocity – ty samozřejmě také vykazují aktivitu – není se co divit, protože v troskách jsou nejen rozpočty států, ale i rodin – veškeré plány vzaly zasvé a skládají se nitky nových osnov. To je rovina reality ekonomicko-existenčního charakteru – ale tam „vzadu“ - v tichu nitra – je silná složka pozitivních aspektů změny – je to soubor těch přání, která by se mohla stát skutečností, protože rozjetý vlak řady stereotypů se zastavil… Jde o souběžné toky na Čase závislých a do Prostoru rezonujících aspektů Života s proudem energo-informačního charakteru, který stimuluje duchovní principy Existence, které k nám hovoří z hyperprostoru – tedy z prostředí, které je na Čase a Prostoru nezávislé. 

 My máme stále tendence tyto sféry Hmoty a Ducha oddělovat – hlavně ti, co se pohybují v paradigmatech ezoterní mystiky posledních desetiletí. Informační zdroje, které dlouhodobě sleduji, nikdy nezapomenou (a to téměř v každé větě svého přednesu) podotknout, že to, co oni sdělují, co Lidstvu přinášejí a co je obsahem jejich vyššího poslání – to není (NENÍ) člověkem, který patří ke standardnímu vzorku populace, vůbec uchopitelné – natož zpracovatelné. Jsem hodně citlivá na tyto spodní proudy energie v informačních servisech – na permanentní shazování a nedocenění tzv. „obyčejných“ lidí, ale jsou to projevy stále ještě dojíždějících vzorců, které pramení z aktivního T-Genu, o kterém jsem psala – jde o archetyp Spasitele (mesiášský komplex).

 Vyšší duchovní Bytost s nějakým „posláním“ (s rolí v oblasti změn v systémovém smyslu Existence) je v každém z nás – bez rozdílu – jen charakter jejího projevu nemá klonovaný jednotný obraz, jak by si samozvaní spasitelé Lidstva přáli. Dynamika, která pohání motor Evoluce, tkví právě v té široké rozmanitosti projevu – je to mozaika proměnlivosti Světa, která nemůže a nesmí být unifikovaná do omezujících rámců duchovních paradigmat. To jsou atributy Novostí, na kterých teď budeme stavět – svoji novou tvář Existence. Je to platforma propojenosti – Celistvosti – která stojí a leží na fúzi Hmoty a Ducha, na respektu domén, ve kterých se pohybujeme, ze kterých sbíráme komponenty pro Obraz Života.

 V obecné charakteristice jde o intence Věku Vodnáře, který je symbolikou Fénixe, který vstává z popela starých pořádků. Je přísný, ale přístupný kompromisům – má potenciál vnést Řád do oddělených hejn rybiček, které plavaly v proudu podivně implantovaných ideologií, co Lidstvo v posledních tisíciletích přijalo zasvé, které nám všem vnukly ty Cesty, které vedly do odděleností, elitářství, kastovního společenského uspořádání, které jsme vnesly do svých tradic, a tyto si předávali z generace na generaci – aniž bychom si uvědomili jejich podstatu, která je diktující, omezující – nikoli podporující rozvoj a expanzi Osobnosti jednotlivce v harmonii s Celkem Všech. Ano – mluví se o tom, je to v programu každé - na duchovno orientované - skupiny nebo sekty – ale v podivně pokrouceném schématu separované podmíněnosti, ze které Cesta ke Svobodě projevu Ducha ve Hmotě nikdy nevede. 

 Nový Model Evoluce tyto aspekty Hierarchie nepodporuje. To neznamená, že je „odstřihne“ nebo zničí – tak to nefunguje… Součtové hodnoty těch lidí, co si přejí žít v Celistvosti (tj. nevymezovat se z reality existujícího světa, ale tento systematicky přestavět do podoby propojení všech složek Existence – tedy i té vyšší duchovní a nad-inkarnační sféry) vnáší funkční změnu do Kolektivního Vědomí a na základě toho se aktivuje signál pro rozbalení těch energo-informačních složek Jednotného informačního pole, které vyplaví tok Podpory pro jejich uskutečnění. Vše je o zásobování energií – ty sektory reality, které ztrácejí systémovou podporu, samovolně odeznějí do ztracena, lidé opustí jejich gravitační zónu a ideologický obsah se rozplyne. To jsou efekty zájmu/nezájmu pozorovatele a účastníka procesu, co nazýváme Životem…kopírují kvantový aspekt pohybu částic, kdy částice buď zaujímá sledovatelnou pozici, nebo je jako vlna rozptýlená a nevykazuje zachytitelnou odezvu. 

 V „upoutávce“ k tomuto článku na Facebooku jsem do komentářů vyčerpala valnou většinu svých poznámek k tématu RESTARTU země. Těch postřehů je samozřejmě mnoho – ale nechci čtenáře odradit dlouhým povídáním – proto to zhustím a shrnu. 

 RESTART ZEMĚ na pozadí KAR-ANTÉNY…co to znamená, co to napovídá?

 Jde o několik aspektů doby – především o opět prokázanou funkčnost tzv. „fantoma“, který simuluje řetězce událostí, co se uvolňují ze starého matrixu – respektive který je moduluje do znatelně jiné rezonance, která tvaruje realitu jinak, než bylo v matrixu dlouhodobě připravováno a zaneseno do jemného přediva Kolektivního Vědomí. Proto vnímáme dění okolo koronavirové krize jako nějakou blamáž ze strany řídících struktur - jako že jsou zkreslené statistiky, že dopad "pandemie" neodpovídá ani "epidemii" (podle standardních měřítek), že opatření jsou neadekvátní stavu, že si odporují...atd. Jde o to, že opatření byla/jsou "ušitá" na to, co se mělo stát a co je v systému kódované - a o to, co se skutečně děje, co je výsledkem působení těch simulačních mechanizmů fantomového charakteru – tím dochází k logické disproporci a ke vzniku paradoxů.

 Dále tady hraje roli obsahový limit krajní meze – zde rozdíl mezi pojmy RESET a RESTART.  Pro lidi téměř bezpodstatný rozdíl, ale "systémově" obrovský, protože ekvivalentem pojmu "reset" je fenomén, o kterém často píšu - jde o tzv. "sklizeň" Duší, která je doprovázená (které předchází) globální kataklyzma - a celosvětová pandemie zabijáckého viru, pokud by se rozvinula tak, jak se rozvinout měla (jak bylo v plánu), by globálním kataklyzmatem rozhodně byla. Naproti tomu "restart" je obnova, regenerace složek Existence, získání původních (nezavirovaných) hodnot a přeskok na čistou linii událostí, které mají start v onom re-startu. 

 Regenerace se týká všeho – i planety. Ono omezení pohybu miliard lidí nebude bez příznivého efektu na přírodu, na životní prostředí, na hodnotu surovin, na hodnoty jako takové. Mnoho lidí se nacházelo v chronickém permanentním stresu – a nyní, i když mají existenční starosti – budou odpočatí, tělesně i psychicky. To je další re-startovací přidaná hodnota, protože z této perspektivy se problémy chápou a řeší v naprosto odlišném duševním rozpoložení. Jde také o energii – o životní Či – kterou jsme nebývale zaplavováni, abychom měli sílu realizovat změny – abychom si sestavili reálné harmonogramy, protože kam se podíváme, tam je něco potřeba znovu nastartovat. Nebudeme se ptát, kde na stát bere, kde na to berou lidé (aby to ustáli) – budeme přijímat a dávat. 

 Další věci se odvinou od prvotní bazální potřebnosti – a tady budou velmi vhodné podmínky k zavedení (byť možná zatím jen částečnému) základního příjmu. Ten je totiž, spolu s plošnou aplikací volné energie, nezbytným krokem do nové evoluční linie. Protože Svoboda stojí na Nezávislosti na zdrojích staré Hierarchie Moci.

 Přiložená ilustrace je schématem Křemíkového Multiplexu, který patří do skupiny Á-SIATI (viz popis KA-IRIS). Je to „vozítko s anténou“ = KAR-ANTÉNA. Je odpovědný za dodávky energie pro RESTART ZEMĚ, roztáčí její nový koloběh, který navléká každou Lidskou Bytost do jejího proudu – ten rotuje mezi Sluncem a Jádrem Planety. Emise takto zpracované Či zalévají Zemi a vše, co se v jejích dimenzionálních sférách nachází. Už dlouho je aktivní energetická síť Země (megality) – tyto „tachyonové“ generátory zajišťují distribuci v plošném měřítku – bez zasvěcení nebo příslušnosti k nějaké elitní skupině – např. vyšších duchovních Bytostí. My se nebudeme „třídit“ – my všichni patříme k sobě – jeden ke druhému, vždy nějakým originálním souborem vazeb – jsme živoucí sítí Vědomí. To je skutečná Teslova rozvodná síť energie - všem, bez rozdílu…

 Těch postřehů je mnohem víc – každý si najde ty, se kterými rezonuje, které mu přinesou inspiraci. Je tady také výrazná navigace na východ (Á-SIATI) – k tomu pasuje i příklad, který jsem dávala v souvislosti s tím, jak jednoduchá budou mít globální problémy řešení – jde o překlopení prvního písmenka ve slově WIR. Je tady další aspekt – východ je v perspektivě Planety (v pohledu na její glóbus) pravá hemisféra – k propojení Ducha se Hmotou je potřeba i (znovu) propojení právě zemských hemisfér. Události jsou v éterickém rozhraní Egregoru Moci kódovány na vzorce planetárních a hvězdných konstelací – zmiňovala jsem nedávno jak se to má – s objekty Galaxie, s jejich vizuálním uspořádáním a vazbou na naši Existenci na Zemi. Proto nám zdánlivě nejsou hvězdy nakloněné – stačí si projít popisy astrologů k aktuálním sestavám. Znamená to, že moloch starých pořádků má ještě něco v záloze – však z mediálních reportáží a komentářů to vyznívá – a to nejen z těch mainstreamových, ve hře má stále velkou váhu slovo z ideologického pozadí relací tzv. vzestupových zdrojů, které řídí stejný moloch – jen víc rafinovaně.

 Věřím, že mnoho dalších souvislostí tady popisované problematiky ještě vyplave během diskuse k tématu – až článek zveřejním…

 kar-antena3-mini.jpgkar-antena3-neg1-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice