Jdi na obsah Jdi na menu

KARDIO-MELODY

 …čili Akustika Srdce…

 V předchozích textech jsem zmiňovala aktivaci pyramidální a megalitické sítě Země, která se zapojila do procesu Transformace Kolektivního Vědomí. Často bezmyšlenkovitě skloňujeme pojem „vibrace“ – různě je navyšujeme, také zjišťujeme, že někdo je na nízkých vibracích, eventuálně obecně a nespecificky sdělujeme, že vše jsou vlastně „jen“ vibrace. Ve své podstatě tomu tak je, protože nic není bez pohybu a vše se nachází v nějaké škále kmitu – od subatomárních částic, po celky hmotných struktur. Rovněž energie elektro-magnetických polí, ze kterých se realita skládá, kmitá v různých frekvenčních hodnotách. Všechny tyto frekvence jsou převoditelné na barvy (světelné záření), vlnové tvary (geometrický efekt vlivu záření) a zvuky (akustické tóny). Člověk všechny tyto rezonanční vlny přijímá – jsou nosičem nejen energie, ale především informací – z mnoha různých zdrojů. Člověk ale také působí jako vysílač vlnění, které je produktem zpracování energo-informačního toku. 

 Aktivní megalitická síť působí jako dirigent v nesourodé kakofonii rezonančních vln, které generujeme – jako celek. Nejen lidé, ale všechny bioorganické i anorganické elementy a jejich vyšší organizační struktury. Načasování tohoto globálního manévru koresponduje se specifickým jevem, který obecně známe jako „dny vody“ (17. - 19. ledna). Souvisí to se souběhem více aspektů, které mají blahodárný vliv na celou planetu – protože Země je vodní planetou a my jsme vodními organizmy. Hlavním aspektem je postavení vůči Slunci – momentální náklon zemské osy a příhodné teploty, počasí, vlhkost vzduchu a další parametry, které možná nejsou známy ani odborníkům – proto se nebudeme pouštět do spekulací. Datum 17.1. je velmi dobře známé především alchymistům – a to už hodně dlouho. Je to mystické období, kdy je ten nejvhodnější čas k završení Velkého Díla (nalezení Kamene Mudrců). Letos se sbíhá větší množství globálních vlivů, které tuto sílu, která oživuje vodu, budou podporovat. 

 Kdo se podrobněji zajímá o pyramidální energii tak ví, že Velká Pyramida je obrovský akustický rezonátor. Na schématu uspořádání komor a chodeb v pyramidě můžeme celkem bez problémů vidět schéma tzv. hornové antény (její obdoba nám každou první středu v měsíci obohacuje oběd nepříjemným zvukem „zkoušky sirén“). Hornová (rohová) anténa je vysílač – v dávných dobách ji zasvěcení kněží aktivovali hrou na hudební nástroje – tóninou fis-dur, která je tónem planety Země (mantra ÓM). Kněží znali i specifické frekvence, které způsobují akustickou levitaci – tak se skládaly mnohatunové žulové kvádry při stavbě pyramidy. Dnes v pyramidě nesedí kněží – ale my všichni jsme tím orchestrem, který komplex megalitické sítě ladí na potřebnou součtovou frekvenci a ta pak rezonuje v pyramidách po celém světě. Generátorem je naše Srdce – jeho EM pulsy, které tu frekvenci vysílají. Proto můžeme v těchto dnech cítit tlak na prsou, stavy úzkosti nebo tepovou arytmii – je to ohlas na globální ladění frekvence. Někdo naladit nepotřebuje – je v kmitočtu již usazený – ten bude pociťovat euforické stavy, nespecifickou radost, uvolnění a také návaly adrenalinu. Někdo si ani nevšimne – žijeme ve složité době a naučili jsme se říkat našemu tělu: opovaž se projevit nějaký symptom a jestli ano, tak nebude vyslyšen.

 K čemu tato vodní a zvuková ladička slouží? Připravujeme se na mohutný kvantový skok. Jak jsem zmínila v minulém článku – dvacátý první den dvacátého prvního roku dvacátého prvního století – to je trampolína, která nás bude katapultovat. V teorii Fantomového Matrixu je toto datum (21:12:21) zarovnané s konjunkcí Marsu s Uranem. Jak víme, Mars je archetypem boha války a Uran (jeho obohacená verze) je médiem nukleárních zbraní. Jde ale jen o symboliku, která reflektuje skrytou pointu plánů globální elity – v realitě nic takového nehrozí. Ovšem energie, která se uvolní do hyperprostoru, bude mít ekvivalent mnoha tisíc „hirošim“. Je to nosná vlna kvantového skoku, kterým dojde k přeskládání struktur Kolektivního Vědomí a jeho již kompletní napojení do zóny Hvězdného Vědomí v poli Kosmické Mysli. 

 Přiložená ilustrace je abstraktním obrazem té „antény“ Srdce – její napojení na megalitickou energetickou síť a na Hvězdné Vědomí.

 „Chtěli bychom vám říci. Vstup do vody, bytosti lidská. Vstup do lůna svého Já – Domova vaší Duše v přirozeném vodním rouchu. Ponořte svou Mysl do perlivého pole nekonečné lehkosti vodní říše. Zavřete oči a nechte se nést na vlnách této Bytosti, tohoto kapalného Vědomí, tak jako se nesete na vlnách svého společného Osudu. Voda zázračná, voda léčivá, voda něžná, voda soucitná, voda život dávající, voda žehnající, voda tichá a trpělivě čekající. Duchové ATm-AR-MahCHat jsou ztělesněnou vzpomínkou na vaší část galaktické cesty v předchozím ohybu slovutné vlny vaší evoluce. Jsou ztělesněným zářivým polem vašich nadějí, zkušeností, tužeb, nadšení i zklamání a smutku z prostředí vašeho bývalého domova v oblasti hvězdných strážců Mečouna. Jsou fázovým posunem kmitočtu vaší Duše, jsou stínem i světlem vaší Cesty, jsou soudcem i odpouštějícím uprostřed cirkulárního pole Vašeho Osudu.“ (citace z materiálů Faktoru X na webu Matrix-2001.cz)

akustika-srdce1-mini.jpgakustika-srdce2-mini.jpgakustika-srdce3-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice