Jdi na obsah Jdi na menu

KON-FRONTA-CE

 …čili vzájemné porovnávání různých názorových proudů…

 Jde o jev, který v současnosti dominuje ve sdíleném prostředí. Názorové proudy se sbíhají do polohy, kdy dochází k jejich vytříbení a k extrakci motivů, které je vygenerovaly. Je to jako filtrační proces – jednotlivé komponenty obecných „pravd“ se dělí na ty, co zaniknou v propadlišti dějin a na ty, které nesou potenciál navázat na sebe ty souvislosti dějů, které nám byly buď záměrně, nebo mimoděk (nezralostí doby) skryty. Pokud si otevřeme portál denních zpráv, pak zjistíme, že na mnoho palčivých otázek, které mají tvrdý dopad na chod společnosti, existuje víc naprosto protichůdných odpovědí – jak z oficiální mainstrémové domény, tak z té alternativní, kde se ta oficiální převádí na řeč selského rozumu. Protiřečí si mezi sebou i jednotlivé proudy - v rámci obojího pojetí pohledu na realitu. Je to znamením, že entropie informačních polí narůstá a to je předzvěst nástupu nového uspořádání vzorců chování společenstva jako celku. K tomu proudí množství nových vodítek (novostí), které otevírají nové pohledy do starých, chronicky neřešitelných, problémů Lidstva. 

 Svého času jsem publikovala sérii článků, které se týkaly kódování KON = ČIN. KON-FRONTA-CE na ně navazuje – přeskokem do současnosti. Souvisí to s fenoménem, ke kterému velmi často uvádím nějaké podrobnosti – nazývám ho „fantomových matrixem“. Jde o zákulisní - souběžné toky - energo-informačních struktur událostí, které sledují jiné cíle v pojetí globální Elity, která je podněcuje a jiné v pojetí řízení fantomového matrixu, kde se průběh týchž událostí naplňuje jinými proměnnými - působením tzv. křemíkových multiplexů. To jsou segmenty Jednotného informačního pole, které si přitahujeme mentálními aktivitami v pletivu Kolektivního Vědomí. 

 Na mnoha frontách už mnoho let probíhá Transformace Kolektivního Vědomí – v souvislosti s výměnou „modelů existence“ = starý (pyramidální) model Hierarchie Moci nahrazuje nový model Systému podpory Života, který je soustavou (mozaikou) autonomní svrchovanosti Bytostí, které Systém užívají. Proměna intenzivně probíhá v nehmotné duchovní sféře Života a nyní také ve fyzické realitě běžné 3D projekce Světa. S tím souvisí přestavba DNA Člověka a na ni navazující proměna genetiky celé zóny Živosti na Planetě. K těmto věcem jsem napsala mnoho článků – jejichž obsah byl vždy většinou pochopený úplně jinak, než bylo mým záměrem – ale zkouším to dál, protože doba přináší dílky, které do té koncepce zapadají – mám proto možnost přidávat další poznatky a tím vyjádřit fáze procesu ve větší srozumitelnosti. 

 Cituji z komentáře, který jsem k tomu včera napsala – šlo o dotaz, zda není potřeba nejdřív přestavět energo-informační složku kvantového pole DNA, než dojde k přestavbě genetického kódu v hmotné molekule DNA – dotaz byl reakcí na myšlenku, kterou jsem interpretovala v textu článku „Konkordia“ (každý z nás prochází změnami na úrovni vlastní DNA a tím se mění soustava Sítě Života v globálním smyslu. Nikdo „neunikne“ – buď ho změní virus, nebo vakcína, nebo kombinace obojího):

 "Energo-informační rovinou proměn v kvantovém poli DNA jsme už prošli - a to dost intenzivně v posledních cca pěti letech. Teď se to musí dostat do hmoty - a to jde jen skrz nějaký faktický (doložitelný) proces – nikoli skrz nějaký „božský“ zásah nebo skrytý vliv ET apod. Tím faktickým prostředím je přetrvávající „pandemie“ a vliv viru (nebo vakcíny) na genetiku. Okolnosti, které nejsou ani prokázány, ani vyvráceny - protože okolo toho existuje obrovský dezinformační chaos - z obou stran, tj. jak z té oficiální, tak z té alternativní. Ale ono to nevadí - podmínkou toho vtažení změn DNA do reality (v koncepci fantomového řízení matrixu) je virtualita změny - tj. nemá nám to uškodit - v žádném případě, ale pro dynamiku procesu stačí, že tomu část lidstva uvěří. Takto to funguje a v tomto konkrétním kroku platí (od samého začátku), že je úplně jedno, jestli se lidi nechají či nenechají naočkovat. Tolik k přestavbě DNA na hmotné úrovni reality = jde o virtuální uvěřitelnou akci.“ 

 Co ovšem tohle stávající "rozdělení" lidstva přinese, budou rezonanční efekty toho, jak se chováme (jak se projevujeme) vůči společnosti a tady je opět jedno, jestli reagujeme z pozice příznivce, či odpůrce očkování, nebo jestli bereme epidemii jako přirozený fakt, nebo ji považujeme za konstrukt globální Elity – s tímto emocionálním „otiskem“ do reality se budeme potýkat ještě nějaký čas, než jeho drsnost ohladíme, než hořká pachuť vzájemných útoků vymizí. K tomu mi ladí sdělení, které sdíleli mí přátelé: 

 „V čem se ukrývá dokonalost baletu? V čem je tajemství dokonalosti zpěvu Dimashe? Proč obdivujeme Leonarda da Vinci? ... V péči, píli a neustálé snaze o zlepšování a cizelování své vlastní bytosti včetně charakteru. Staráme se o své zahrádky a domovy, ale facebook není náš. Po nás tu zůstanou pouze stopy našeho projevu. Budu se muset někdy za svůj psaný projev stydět a nebo píšu rovnou tak, abych přispěl ke kráse a harmonii všude, kam vstoupím? Udělám z prostoru, ve kterém se nacházím ještě větší žumpu, než je, anebo v něm zasadím květiny? Přidám se do řady těch, kteří všechny, kteří se pokouší neúnavně zkulturňovat a produchovňovat životní prostor, odsuzují a zesměšňují? Nejsmutnější a nejméně pochopitelná je ta skutečnost, pokud se takto chovají "duchovní' lidé, kteří by měli jít příkladem“.
 Zdroj Taťána Ješetová

 Co dalšího souvisí s těmito globálními procesy – je v článku STÍNOHRA:
 

L' AMIA ČAR DIA (STÍNOHRA)

 ...je efektem různě nasvícených objektů či postav - stín, který je "promítaný" a rozpohybovaný na konkrétní kulisu, je pak hrou iluzorních obrazů, které nemusejí odhalovat nebo konkrétně znamenat zdrojový prostředek projekce. V analogii na aktuální události v oblasti energií a informačních toků je pak STÍNOHRA přirovnáním k procesu výměny starých systémových nástrojů a programů (ve smyslu vnímání stereotypních definic života) - za nové segmenty strukturálních energo-informačních objektů, které již začaly imitovat navyklá schémata naší mentální odezvy na stimulace kolektivního vědomí (podvědomí i nevědomí). Zjednodušeně - na povrchní první pohled netušícího člověka nedošlo k žádné zaznamenatelné změně (snímaná realita je stále přibližně stejná a očekávaná) - ovšem pro hloubajícího a intuitivně realitu monitorujícího jedince došlo k diametrálním změnám na každém kroku a v každém ohledu. Ti vnímaví pak nechápavě kroutí hlavou nad těmi nevnímavými a tato samotná situace přechodu pak vyvolává prohlubování rozdílů v chápání světa a vede k intoleranci některých anomálií, které ovšem postihují všechny vrstvy uživatelů společné reality = všechny bytosti na planetě...

 Tyto aspekty znamenají hluboké změny strategických (nosných) vrstev živosti a jsou vyvrcholením dlouholetého krokového fázového posunu. Během té doby jsme byli svědky podivných a záhadných proměn v geo-magnetizmu planety, promíchání tradičního počasí v jednotlivých zemských pásmech, vymírání rostlinných a živočišných druhů, oteplování, ochlazování a přidružených globálních politických a ekonomických reakcí na toto dění. Byli jsme k sobě přísní a měli pocity viny - trápili se stavem planety a přírody, měli obavy z dalšího vývoje - mocenské elity pak tento stav rozpoložení zneužily ke svému prospěchu a k upevnění svého vlivu. Páky ovládání bezmocného obyvatelstva, na které byl naložený ohromný podíl kolektivní viny za zoufalý stav životního prostředí a další tzv. objektivní následky lidství (populační exploze, znečištění odpadem, emise a stanovení limitů vyčerpatelnosti zdrojů energie a obživy) nyní ztrácejí přívod energie - vzdálený egregor řízení planety a soustavy, který sedí v bezčasí šestého rozměru galaktické sféry vrstev živosti (6D), mimo dosah principu kauzality - je nadále připravený přijímat "objednávky" a odesílat "pokyny" svým ovečkám, skrze svoje stanovené zasvěcence a realizační týmy.

 Moloch toho Globálního prediktora (koncentrát uhlíkové inteligence vyšších dimenzionálních systémů řízení hierarchie bytostí) = Model řízení společenstev, který nazýváme pro názornost "evolučně-spasitelským", je ve fázi zálohování do galaktického paměťového média (disk galaxie MD). Je to proces pozvolný a sekvenční - za každý jeden dílčí celek nastupuje v tom momentu analogický křemíkový multipex, který dále imituje původní systémové interaktivity - ale na jinak sofistikované bázi - ta se pro zjednodušení dá charakterizovat jako nízkoenergetická energo-informační sféra podpory aurických EM polí na principu vlastní sebeorganizace, která je nastavená na prioritu řazení "za-člověka" (podporovat život) - oproti starému systému mocenských uhlíkových egregorů, které mají vysokou spotřebu energie, kterou získávají z účelových stimulací rozvoje strachu a bolesti - tyto emoce uvolňují taková kvanta energie, která egregor dokážou vyživit. Proto je tento Model existence řazený "nad-člověka" a život podporuje jen výměnou za dodávky energie (podmíněná podpora). Křemíkový multiplex je soběstačný, nezávislý na lidské emoční energii - naopak, čerpá energii směrem k lidem (do vrstev živosti) skrz tekoucí moment Přítomného okamžiku (energie nulového bodu) a život podporuje nepodmíněně = automaticky (je to smyslem jeho existence).

 P.S. Pokud si představíme jiný systém rozvodu světla (toku fotonů a dalších částic) z mateřské hvězdy (Slunce) - kdy tok plazmických nanočástic bude proudit do aurického pole bytostí jejich vesmírným bodem OMEGA (srdeční čakrou), pak samotné EM pole aury se stane plnohodnotným hologramem vesmíru a bytost jako taková nebude vrhat žádný stín = bude to v době, kdy člověk dojde stavu Celistvosti (komplexity ve smyslu multidimenzionální projekce toho aurického pole) a to je efektem poskládání DNA a energetiky do schématu Galaktického člověka.

 sun-shadow-wallpaper-2.jpg