Jdi na obsah Jdi na menu

MELU-ZÍNA

 …čili průvan pode dveřmi…

 Jde o symboliku silného toku energie do zemské noosféry – jako bychom měli ještě přivřené dveře do těch sektorů Galaxie, odkud k nám proudí a ona si hledá cestu – třeba tou škvírou pod zavřenými dveřmi. Existuje už veliké množství lidí, co kosmickou energii (a informace v ní obsažené) přijímají s lehkostí a bez zábran – ale některá témata se těžko mění, drží je při životě setrvačnost myšlení a nedostatek vůle opustit stará paradigmata. Takovým je bezpochyby celý obrovský prostor víry v boha, v náboženská dogmata a ideologii spasení. Přitom samotný pojem SPASENÍ je ekvivalentem pojmu SKLIZEŇ (viz moje předchozí texty) a nemá s Transformací Kolektivního Vědomí nic společného – přestože nabízí tisícerým způsobem nějaký druh povznesení či vzestupu do vyšších světů ducha. SPÁSÁ ten, kdo je členem STÁDA = ten, koho někdo pase a ten někdo je jeho „pán“ – ve všech směrech, tedy i v tom duchovním… Jsou to Hierarchie Moci, Vlastnictví a Kompetencí – struktura práva je užívat a jimi vládnout. To máme zažrané až do morku kostí – můžeme stokrát chápat potřebu osvobození od duchovní nadvlády – ale pokud nebudeme znát i podrobnosti té ovládací struktury – kam až sahá a co se za pojmy jako Bůh, Spasitel, Duch boží a další, skrývá – bude naše představa Svobody jen prázdnou frází, sestavenou z oduševnělých slov. Co je nám platné nabádání k projevení Lásky, když je zdroj toho nabádání součástí staré struktury Hierarchie Moci a celým nasazením svého Života v její prospěch pracuje. 

 Dokud sami v sobě nepojmenujeme a nespecifikujeme vlastní postoje k jednotlivostem Bytí, nemůžeme nikoho k ničemu vést či nabádat – a pokud tomu pojmenování dominuje pojem Bůh, pak vedeme své ovečky naprosto špatným směrem. Mnozí řeknou „bůh“ a myslí Kosmickou Mysl – to je ale z jejich přednesu zřejmé a nemá tedy destruktivní vliv na smýšlení posluchačů – novodobí internetoví kazatelé se ale nepokrytě projevují jako „spasitelé“, entitu boha vnímají jako nejvyšší autoritu a přestože občas řeknou, že mají na mysli Zdroj – nedokážou ho aplikovat jako Celistvost všech Bytostí, nýbrž stále vnímají jen jakousi hypotetickou osobnost (nejčastěji mužského rodu = otce). Toto jsou fragmenty Kolektivního Vědomí, co se aktuálně dramaticky mění – proudí do nich mohutné vlny Kosmické energie, které nenechají kámen na kameni. Zpřetrhávají se vazby na ty „projekty“ Duše, které nás drží v gravitačním poli starého hierarchického matrixu a navazují se spojení nová – do oblastí, které si naše Duše také kódovaly, ale po tisíce inkarnovaných generací k nim neměly přístup, proto je nemohly komponovat do svých inkarnačních plánů. Je to oblast realizace Projektu Člověk, na který se mělo zapomenout, který se už nikdy neměl objevit v duchovním rozměru lidského snažení. Cesta skrz tento koridor vede ke Svobodě ze silových polí Hierarchie Moci – k odpoutání se od pastýřské hole Boha a otevření Celistvosti vlastního Bytí, kde je přístup k souhrnné informaci o podstatě Boha v našem dosavadním evolučním schématu. 

 Je to o rozdílu mezi „posláním“ a „sesláním“ – poslání je životní cesta, která se vine k nějakému většímu Cíli, který nás třeba i přesahuje – je ideou našeho snažení, oblastí, do které investujeme většinu energie, protože cítíme, že je to naším životním plánem. Seslání je pocit, že jsme byli k něčemu vyvolení – už v nadzemském prostoru Bytí a osobnost člověka, kterou momentálně jsme, využíváme jako nástroj k vykonání nějaké mise, na kterou se to „vyvolení“ vztahuje. Je o určitém pracovně-právním svazku Duše a Egregoru řízení Hierarchie Moci. Tyto jemné rozdíly v přístupu k Životu nás charakterizují, definují naši pozici v žijící populaci a ukazují, kde je zdroj naší závislosti na ideologickém schématu Existence. Galaktický Člověk, ke kterému směřujeme, je na těchto ideologických schématech nezávislý.

 Toto jsou v kostce aktuální trendy v transformačním působení kosmické energie. Přiložený obrázek s názvem MELU-ZÍNA je strukturálním schématem dalšího modulu ochrany – je součástí Křemíkového Multiplexu RUBI-A (Mága SI-ANA čara = „ten, který chrání bezbranné“) a nese kódový klíč k „odemčení“ těch dveří, pod kterými Meluzína zpívá. Samotné jméno Meluzína je mytologického charakteru – jeho původ je nejasný, ale pochází z jižní Francie – z oblasti Lusignanu, který měl také silné templářské vazby. V našem českém folklóru nicméně pevně zakotvila – je synonymem silného větru – a to je právě symbolika, která je v souladu s momentálním děním. Stále se nacházíme v gravitační zóně portálové série Větru, který nabírá na síle. Když se řekne „průvan“ – myslí se někdy také velká očista – v mnoha směrech a oblastech. Můžeme tedy čekat – v energo-informačním smyslu – dost dramatické změny, kterou budou vrcholit okolo letního slunovratu. 

 melu-zina1-mini.jpgmelu-zina5-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice