Jdi na obsah Jdi na menu

MIRA-KOLO

…aneb MIRACLE (zázrak), který je nosnou tématikou aktuálního informačního toku (Řeky Novostí). Proudí rozhraním Portálu Symetrie = AR-NIKA, který kulminuje 2.2.2020 v zrcadlové projekci 0202:2020. V souvislosti s všeobecnou Transformací Kolektivního Vědomí jsme již prošli MNOHO ŘEK a jak jinak – mnoha SLOVY popsali (ŘEKLI) Světu svoje Pocity. Sdílení Pocitů, jejich interpretace do definovatelného prostředí, nacházení analogií v souběžném chápání osnovy Světa a naší pozice v něm – to je podstatou změn (instalací Novostí) a také motorem naší vůle se individuálně podílet na globálních procesech, které nás provádějí evoluční Cestou k vyššímu vyjádření sebe-sama….Cestou k Celistvosti.

 Slova jsou „kouzelné formulky“ k projevení toho, co je už v jemném předivu našich aurických polí připravené – co čeká, až naše Mysl doskládá indicie k pojmenování a tím ke „zjevení se“ do zóny Skutečností. Jsou to řetízky tisíců zázraků, kterými Obrazy Za-Zrakem překlápíme do kontur uchopitelné (viditelné) Reality = detekovatelné mimo i smyslově souborem těch vlastností a schopností, které nám poskytuje unikátnost Existence. Aurické pole, které námi prostupuje a obklopuje nás, je multifunkčním energo-informačním souborem škály rozhraní, která nás propujují do jemnějších vrstev dimenzí této Existence. Přepínáním frekvencí osobního Vědomí těmito vrstvami neustále oscilujeme a teoreticky jsme tím schopní „přepínat“ do jiných verzí našeho vyššího Já – do spektra osobností naší ID-entity. Spontánně a přirozeně se to děje každou sekundu našeho Života – v jádru jsme párovou částicí, která se „pohybuje“ kvantovou fluktuací – změny promítání Identity do Světů možného vyjádření se dají definovat pomocí Planckovy konstanty – jemnost (hrubost) dimenzionálního umístění je daná jejími násobky či zlomky. V podstatě to jsou naše další „těla“, skrze která se projektujeme do Realit Bytí. 

 Abychom „přemístění“ naší Přítomnosti mohli realizovat řízeně (vědomě) – na konkrétní místa, s konkrétními záměry a cíli – je potřeba aktivovat schopnost teleportace. Jde o složitý proces, který se skládá z mnoha kroků – nestačí „pomyslet“ a být jinde…i když světem Fantazie takto běžně cestujeme. Expanze Kolektivního Vědomí do nového evolučního Modelu Magistra je podložená schopností smysluplně vybírat přesně takové rozhraní v našem aurickém poli, které aktivuje konkrétní hustotu „hmoty“ Těla a principem kvantové fluktuace přemístit Přítomnost do příslušné vrstvy toku Času – tím dojde k přemístění do souvisejícího Prostoru – tedy do nějaké destinace v rámci Galaxie. Jde o přirozenou schopnost vytvářet „bio-portál“, kterým projdeme – aniž bychom před ním zanechali ladem „ležet“ naše současné fyzické tělo. Jelikož jsme složeninou mnoha EM polí – jde o „umění“ tato sbalit do formátu energetické mřížky, která se naladí na cílové souřadnice. Schopnost takto cestovat je podmíněná několika faktory – především aktivním Centrálním Bodem ID-entity (ária kód), který není nijakým umělým implantátem (jak jsem zaznamenala v některým „kritikách“ popisů, které publikuji), ale pevnou přirozenou částí naší bytostné podstaty – naší Duše i Jaderné Jiskry, která se s pomocí tohoto kódu identifikuje do specifik daného prostředí.

 Přestože se Evoluce děje skoky, kdy nějaké nad-kritické množství lidí přijme a realizuje Novosti a tím danou možnost upevní do Kolektivního Vědomí jako schopnost, která je pak automaticky k dispozici všem ostatním – nelze tímto způsobem obcházet fenomén, který nazýváme „volbou svobodného rozhodnutí“. Sféra Živosti projevu Inteligence, kterou se realizujeme do procesů tvořivosti, je postavená na svrchovanosti individuality – na respektování potřeb a přání Osobnosti, kterou se identifikujeme do daného schématu Života. Příroda (samoorganizace ve smyslu Vesmírného Řádu) to zařídila tak, že dokud člověk sám sobě nějakou schopnost neaktivuje vědomě - s plným pochopením souvislostí (jeho okruh poznání vlastní Existence v poli Existence Světa ho dovede k logickému dalšímu kroku, a tím je probuzení vlády nad tou konkrétní schopností) – má k dispozici alternativy. Ohledně schopnosti teleportace je alternativou bio-portálu portál technologický. Jako příklad již funkční podobnosti tohoto principu "zástupnosti" může posloužit mobil, který je technologickou alternativou řízené schopnosti telepatie. Postupně si lidé uvědomí, že ještě než mobil zazvoní, tak už vědí, kdo jim volá a co jim chce říci a tím nakročí k vynechání technologické berličky a k vytváření účelově stavěných komunikačních cest mimosmyslového charakteru. To jsou ty „krůčky“, kterých je mnoho a aniž bychom si to uvědomili, jsme okolnostmi vedeni je udělat a postoupit dál. 

 Každý z nás má svůj individuální Životní Plán – někdo exceluje v takové oblasti, jiný v onaké - úplně jiné, kde ten první třeba selhává. Proto nelze tyto aktuální okolnosti aplikovat obecně, ale jen jako inspirační vodítka pro další zapracování do konceptů, kterými se orientujeme v zákulisí Existence. To jsou některé „podrobnosti“ k tomu, co přináší do naší pozornosti aktivace Portálu Symetrie. Přiložená kresba je abstraktním zobrazením individuálního bio-portálu pro teleportaci – zde se jedná o moji osobní představu. Kódový klíč, obsažený v názvu MIRA-KOLO, nese více významů. Především asociaci k již zmíněnému ZÁZRAKU (italsky miracolo), který je nosným motivem portálové anomálie. Další je naznačené rozdělení na MIRA-KOLO, které se dá přeložit jako „kolo-světa“ (vesmírný kruh) – kde slovo KOLO nemusí znamenat uzavřený cyklus, ale pohybující se objekt…nebo Hvězdnou bránu…

 mira-kolo-mini.jpgmira-kolo1-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice