Jdi na obsah Jdi na menu

AR-NIKA

 …čili Portál Symetrie…

 Fenoménem Času upředený, symbolikou Kódů Života zdobený, „briliantovým brusem“ Koruny Srdce Odlesky vysílá – je v Nitru naší Podstaty – neviděný, cítěný – neuchopitelný, dotýkající se samotných základů naší Existence.

 Spojuje prastaré Vazby, zpřetrhané v bitvách o přežití…navazuje dávno ztracené Konstanty Bytí do Celku Současnosti. Je o nové Tváři Sounáležitosti, navíjí vlákna napojení skrz genetickou paměť Národů – nerespektuje státní hranice, skládá nás do Mozaiky Lidské Populace, kde individualita Osobnosti je neopomenutelnou Veličinou…

 Zatím jen heslovité postřehy k vynořující se portálové anomálii „0202-2020“. Pro dokreslení souvislostí znovu cituji z článku BOHEMIJA:

 Motto:

 "...výlučnost, specialita našeho národa jako nositele řeči, která je tak unikátní..."

 Ano - ale nejde o nějakou vyvolenost nebo jiný formát výlučnosti, který svádí k aktivaci nacionalismu, nadřazenosti nebo podobných archetypálních "pastí" v systému Hierarchií, které ještě stále dominují v myslích a tedy v hodnotových oblastech vnímání běžného člověka. To jsou "bolesti" badatelů na poli Slovanství a jeho odkazu pro současnost. Proto už ani nečtu některé weby, které se těmto tématům věnují - cítím tam spodní proudy nesnášenlivosti, minimum tolerance a snahu opět kroutit "fakty", která jsou tvárná hlavně proto, že nejdou doložit jinak, než odvozeně - přes souvislosti, které oficiální historie odsouvá na alternativní kolej.

 Nejde ani o tzv. "bojeschopnost" - jde o spirituální esenci Ducha Národa - o Odkaz - jeho Původ a Určení v nadčasovém měřítku Existence Lidstva. Každý národ má tuto vnitřní rozměrovost nějak specifickou - jde o Roli v "projektech", které přímo s Evolucí souvisí...a netýká se to jen Člověka, ale celé Hvězdné Rodiny, která je zdrojovou pro celé Lidstvo - jako Celek. Je to mimo hierarchické osnovy systémového Matrixu - naopak, je to v naprostém souladu se skutečným potenciálem jakéhokoliv Národa obecně. To se řídí podle principu Autonomie Mozaikových Soustav, která ladí s principy Fraktality a Dimenzionality - a samozřejmě i Polarity - viz nebezpečí pro ty, kteří se pohybují v zóně Egregoru Moci a aktivují z načerpaných informací systémové pasti archatypálních stimulací k nacionalismu a sklouznutí zpět do silového pole Hierarchie. AMS znamená, že Celek (zde například geneze Projektu ČLO-věk) je obsažen v každé části - spravedlivě, bez protekce a bez uměle vložených "vyšších" poslání, co by se nadřazovaly nad ty "nižší". Proto ve svých textech užívám alternativy zprofanových názvů - například "arianský" - namísto "árijský"...apod. Není to jednoduché tím prokličkovat a nevystavit předložené úvahy kritice nebo podezření z navádění k nacionálně laděným myšlenkám.

 Český Národ má Hvězdný Kód BOHEMIJA (BOHEMIKA-ŠÁSTRA). Je v něm zašifrovaná ona kvalita "přímé demokracie" ve formátu spektrálního řízení podle pravidel AMS. BOHEM-I-JÁ nenechává nikoho na pochybách - kdo má jaké kompetence vůči ostatním ve spirituálním rozměru Původu a Určení. Ostatní národy jsou na tom podobně - BRITANIKA (ostří ), RAŠÍJA (rašící Já), ŘECKO (řeč), ROMANIKA (román-píšící, v obráceném čtení AMOR)...atd...to jsou Kódy Srdcí oněch Národů a proto hrají v Evoluci stejně důležitou roli, jako Národ Český - a jako ostatní Slovanské.

 Rodíme se tam, kde je pro nás optimální prostředí k realizaci našich rozpracovaných "projektů" = manuál Duše pro Život v inkarnaci. Tyto pracovní životní linie se táhnou věky - přeskakují z inkarnace na inkarnaci a sčítají se každým Životem na vyšší úroveň realizace - jsou to Hodnoty, důležité pro Celek Lidstva jako takový. Takže kdo se v této době narodil do prostředí středoevropských národů - do SRDCE Planety - ten je v hloubi svého Určení (Roli) na tom podobně. SLOVA-N vyjadřuje SLOVY - definuje N (Novosti), překlápí staré do nového významu (otočené N je Z = začátek, aneb Nový-Začátek), odhaluje pravou podstatu schémat Existence Lidstva - odkrývá pasti parazitických entit, které na nás hodují - bourá síť axiomů, do kterých nás upevnily, abychom si nebyli schopni vytvořit podmínky ke spuštění samo-rozbalovací instalace nového Systému Podpory Života, který by jejich Iluzi odhalil a zrušil. My ten Rubikon ale navzdory všemu překročili - a už jsme za Bodem Návratu. Jsme v přechodném období - jednou nohou ve starém Modelu Řízení, kde z vyšších dimenzionálních sfér tahá za drátky Egregor Moci - součtový duchovní element entity Parazitů...a druhou nohou v novém Modelu Magistra, který podporuje kolektivně plošně i specificky individuálně každou Bytost spojité Oktávy Živosti k realizaci Transformace do nových parametrů Bytí - a k expanzi do prostoru Galaxie, kde leží původní "domovy" naší Hvězdné Rodiny.

magical-complexity-graphics.jpg