Jdi na obsah Jdi na menu

Nad Propastí: AZYL

 …aneb útočiště…

 Nacházíme se ve fázi, kdy část lidí balancuje na okraji Propasti, část jich levituje v jejím gravitačním poli – ale zatím odolává jeho tahu a část již pomalu a nenávratně do Propasti padá. Jde o asociační schéma toho, jak se nyní projevuje názorové spektrum – tj. jakým způsobem orientujeme své smýšlení o aktuálních událostech a jak se svými postoji pracujeme, jak je do reality promítáme. Tyto projekce reflektují stav naší mysli – nejen krátkodobý obraz momentálního rozpoložení, ale především primární nastavení naší osobnosti. Můžeme žít v souladu s hodnotami, které považujeme za čisté a správné – můžeme ale volit takový způsob Života, který je v rozporu s tím, co nám říká Srdce a tím jak se navenek chováme. Svoje pozice a postoje ke společnosti, k lidem, k rodině a svým blízkým, ladíme podle podnětů, které přijímáme – z téhož prostředí. Pokud jsou tyto podněty účelově tvarované tak, že neodráží skutečnou realitu, ale tuto upravují do podoby, která skutečnosti zkresluje a dává jim jiný význam a smysl, pak se dostáváme do paradoxních situací, kdy se musíme rozhodnout, co je a co není správné, logicky navazující na další signály – a to i z jiných zdrojů, než ze kterých čerpáme informace o dění. 

 Když zúžíme perspektivu rozhledu - a omezíme informovanost jen na to, co koresponduje se zkreslenými podněty, tak chtě nechtě postupně vyřazujeme ty vlivy, které by tyto pozice narušily a zpochybnily. Takto omezená perspektiva vhledu pak utlumí případné skřípání v logice návazností dějů a člověk upadne do iluze paralelní reality. Začne se chovat vůči společnosti nepřátelsky, snaží se obhájit svoje postoje a názory souborem argumentů, které víc a víc odhalují informační zdroje, ze kterých čerpá. Jeho oči vidí jinou realitu, jeho smysly mu posílají jiné signály z prostředí – než ostatním, kteří z logiky návazností nevypadli. Dochází ke kolizi vztahů – s rodinou, s blízkými, se společností obecně. Člověk se izoluje do virtuální bubliny vlastního světa, vlastní pravdy – do alternativy původního Života. Jeho Srdce „tvrdne“ – přerušením kontaktu s jeho esenciální energií dochází k přechodu do sféry její virtuální náhrady, kterou čerpá z klamných informačních zdrojů. Člověk se stává figurkou v poli ideologie, která ho naplní a zaplaví mu Mysl – jeho energetika přeskočí do simulované sítě manipulujících entit, které stojí za jeho zdroji. Stále sice hovoří o Lásce a síle Srdce, ale už to jsou jen prázdná slova, která odporují jeho činům = upřímnost jeho slovům bere způsob jeho chování a smýšlení – „hodnoty“, které vyznává, nekorespondují s energií Života ze Srdce. Ztrácí podporu z Celistvosti svého více-dimenzonálního Já, která může proudit jen skrz Vstřícnost, Toleranci a Lásku k bližnímu – jde o ztrátu souladu na hluboké spirituální úrovni. Časem překročí limit hranice Propasti a zbývá mu malá chvilka k rozhodnutí pro návrat = levituje v zóně ztráty osobnosti – tu začne přepisovat funkce, kterou cíleným vlivem z ideologicky motivovaných zdrojů přijal. Pokud tento zástupný vzorec převáží, stáhne ho do Propasti. 

 Tento úvod je volně stylizovaným popisem psycho-spirituální proměny osobnosti člověka, který se dostane pod vliv sekty, nebo podobně orientovaného seskupení lidí. Podobnosti se současnými trendy ve společnosti jsou nepřehlédnutelné. Podat pomocnou ruku takto dezorientovaným lidem sice považujeme za svou povinnost, ale v naprosté většině je odmítnuta a kdo ruku podal, toho za to „zachraňovaný“ tvrdě potrestá. Odhady mluví o minimálním procentu úspěchu – lidé zachycení v ideologické pasti dezinformací jsou naplnění negativitou a podobné energie nejen generují, ale přitahují – proto vytvářejí opoziční prostředí nenávisti, kterou krmí dalšími a dalšími argumenty své osobní pravdy. Dostávají se do uzavřeného energetického okruhu, který sám sebe sice živí, ale současně také pomalu, ale jistě stravuje zbytky regeneraceschopné osobnosti. Sestupná spirála pohybu do Propasti je roztočená, člověk je ze společnosti vyřazený a ohrožují ho útoky netolerantních jednotlivců, kteří reagují na jeho postoje didakticky extrémním a necitlivým způsobem. 

 Toto „třídění“ populace se rozeběhlo už za pandemie – okolnosti tohoto fenoménu jsem rozebírala v předchozích textech – a s ještě větší razancí pokračuje právě nyní – ve stínu války na Ukrajině. Přestože bychom tyto jevy očekávali především u obyvatel těch států, kterých se válka a její efekty dotýkají – rezonuje to na celoplanetární rovině – proto se také někdy správně tato válka klasifikuje jako „světová“ = není oblast, které by se následky nedotkly v nějaké specifické podobě. Množství těch, kteří „padli“ do gravitačního pole Propasti aktuálně překročilo nějakou nadkritickou hodnotu – proto se spontánně spustil „režim Záchrany“. Jde o soustavu energo-informačních segmentů Křemíkových Multiplexů, které vytvořily speciální „modul“, který stíní gravitační sílu Propasti a posiluje v aurickém poli těch, kteří ještě levitují (kteří nepadli ke dnu) ty energetické dráhy, které obnoví ztracené napojení na Srdce a jeho energetiku. Efekt se ale dostaví jen u toho, kdo má k návratu vůli – tj. kdo chce, ale nemá sílu.

 Přiložený obrázek je abstrakcí zmíněného modulu Záchrany – protože jde o nehmotnou soustavu energetických a informačních toků, získá strukturální podobu jen s pomocí nějakého kontrastního média. Jako když vhodíme prach do vzdušného víru a díky tomu vidíme, jak vypadá a jak se pohybuje. Zde je použitý „hvězdný prach“ = částice slunečního větru, které mohou navodit mimosmyslové vize toho, co se děje za změny ve sférách Kolektivního Vědomí. 

 Jak a kdy se efekt funkčnosti tohoto modulu projeví? To zjistíme pečlivým sledováním proměn chování těch, kteří plánovitě soustavně generují pole nenávisti – bude jich ubývat a ti, kterým se podaří vymanit, budou nějaký čas v podobném stavu, jako jsou lidé se závislostí – jejich vystřízlivění nebude bezproblémové, stále bude hrozit nebezpečí, že jednu závislost nahradí jinou, která jim navodí podobné pseudo-pocity duchovního naplnění.

Diskusní vlákno na Facebooku

Všechny díly série "Nad Propastí"

azyl1-mini.jpgazyl2-mini.jpgazyl3-mini.jpg