Jdi na obsah Jdi na menu

Nad Propastí: OB-ZOR

 Seriál „Nad Propastí“ je o současné fázi Transformačního procesu, kdy doslova balancujeme na hraně Existence. Došli jsme k bodu, kdy v přeneseném smyslu visíme v „prázdnotě“ = staré struktury podpory Života se hroutí a nové jsou zatím nestabilní, provizorní a našemu dlouhodobě tvarovanému založení i svým způsobem neznámé, cizí a podezřelé. Všechny tyto okolnosti se v realitě jeví jako obrovská nedorozumění, konflikty a útoky – v malých rozměrech doma v rodině, v sousedském soužití - i ve velkých, formou války a utrpení národů. Jak říká moje přítelkyně Naďa – karma se vybíjí s takovou rychlostí a intenzitou, že nestíháme sčítat ztráty a registrovat jednotlivosti příběhů lidí, které výboje zasáhly. Jsou to koncové stavy, kdy příčiny a následky splývají do jednoho bodu uskutečnění, kdy kauzalita akce-RE-akce tlačí Čas k rychlejší a rychlejší rezonanci do Událostí, které prožíváme. V metafyzickém charakteru doby jsme došli k takovému významovému uzlu, který odpovídá překlopení a vynulování letopočtů. 

 V jednotlivých dílech série se pokusím zprvu povšechně – později v jednotlivých detailech – popisovat změny ve vrstvách Kolektivního Vědomí Lidstva – tak, jak se jeví mému úhlu pohledu a mé osobní perspektivě vnímání. Proto jsem první část nazvala „obzor“ (OB-ZOR) = jde o okraj rozhledu, který máme každý jinde – je to tzv. „perimetr okruhu poznání“, který „kontrolujeme“ – tj. kde se pohybujeme s jistotou a kde dokážeme napojovat souvislosti do smysluplných vazeb, které mají vypovídající charakter v realitě Života – a to i v duchovním pozadí reálných dějů. 

 Na podporu stabilizace OBZORU se poskládal Křemíkový Multiplex, který zajišťuje jeho trvalé „vidění“. To je důležité v orientaci nejen v prostoru, ale i v energo-informačních polích, která podstatu prostoru generují. Volně navazuje na multiplex GYROSKOP, který vytváří „umělý horizont“ pro orientaci v prostředí globálních Událostí, kde se nyní nacházíme a kterými budeme nadále procházet ještě několik měsíců. Osud jednotlivců, Osud národů, Světa, Lidstva – není nalinkovaný – má obrovský rozsah možné realizace s jednotným cílem – a tím není zánik, ale vyšší level Evoluce s příznivějšími podmínkami k další cestě za dalšími dílčími metami. 

 V perspektivě následujícího období můžeme vnímat určitý kumulovaný bod na konci roku – respektive od 3.12.2022 dále. Tam cítím nějaký předěl, který nás možná katapultuje do dalšího skoku v Transformaci. Dříve jsem často kladla důraz na datum 22.2.2022, kdy jsem očekávala „zlom“ – k němu došlo (válka na Ukrajině) – dále jsem dávala do souvislosti s děním možnost tzv. „třetí cesty“ (Plán C) – a dávala do pozornosti osobnost Elona Muska a Silicon Valley – jako třetí frakci Elit, která přebírá kontrolu nad řízením Lidstva. Tyto aspekty se v blízké době vyrýsují a projeví svůj potenciál. Zatím je chápu jako součást tzv. Fantomového Matrixu, o kterém často píšu – stínově koriguje Události, které vyvolává globální Elita – tak, aby jejich dopad byl co nejméně destruktivní, aby se vždy ukázalo několik dalších řešení, která nás vyvedou z úskalí krizí. Všechno je ale na lidech a v lidech – v Člověku – tady leží celá váha odpovědnosti za další kroky, za uspořádáním naší společné budoucnosti. Také jsem naznačila kód v seskupení současné české vlády, který zní „do NEČASU“ – a ten nyní skutečně zažíváme. 

 Všechno je do podrobností vypsané v textech, které jsem v poslední době publikovala. Komu se nebude chtít je číst a hledat souvislosti, stačí napsat dotaz do komentáře a já se pokusím příslušné pasáže vyhledat a znovu sdílet. Přiznám se, že jsem toho napsala už tolik, že se sama ve svých textech orientuji už jen s pomocí vyhledávače. Komplex Transformace, který je součástí Projektu Člověk, mám ale „v hlavě“ a stačí podnět k tomu, abych ho rozpracovala do souvislostí Příběhu, který dané fázi odpovídá. 

 Přiložená kresba ilustruje Křemíkový Multiplex OB-ZOR. Je opět oboustranný – tj. může být i vzhůru nohama, jeho funkce jsou rozmanité – zatím se zřetelně ukazuje právě ta na stabilizaci „vidění obzoru“, co navazuje na „vidění horizontu“ u ilustrace v textu GYROSKOP. Tam jsem náš pohyb (současného Lidstva) přirovnala k letadlu, které letí v husté mlze – nyní je to spíš loď, plující po hladině rozbouřeného moře. Opět apeluji na potřebu aktivovat energie Srdce – zaměřit se na ctnosti (soucit, vstřícnost, respekt, porozumění, odpuštění a ochranu potřebných) – rozvíjet v nitru tyto vlastnosti a posunovat je do pozitivních prožitků. Souhrnně jsou srdeční energie Láskou k bližnímu, k sobě, k Životu obecně. 

 K osobnosti Elona Muska – je zde kódování, kterého se snad zatím nechopily temné síly Hierarchie, i když už ho v hledáčku mají – zakomponovaly ho do silových polí symboliky Qanon a vztahují k němu své naděje – jestli odolá volání Moci a tím vlastnímu pádu, to se teprve ukáže. Musk = foneticky MASK (maska) a Elon = v přesmyčce NOEL (významově vánoce, koleda, narozený na vánoce, myšleno 21.12.). To vyvolává mnoho asociací, které dobře (zatím) zapadají do působení fantomového (křemíkového) matrixu – na další je potřeba čekat, jak se události vyvinou. Na závěr jedna jeho citace, která s tím také souvisí: „(Twitter) je digitální náměstí, na kterém se mluví o budoucnosti lidstva…“.

Nad Propastí: Uchem Jehly

Nad Propastí: AZYL

Nad Propastí: Lidský faktor 

Nad Propastí: Periskopické vidění

Nad Propastí: Stínové Záměry

Nad Propastí: POSTE-RESTANTE

Nad Propastí: HUMANITA

Nad Propastí: ...k Ivanovi zády...

Nad Propastí: Zvací dopis

 obzor1-mini.jpgobzor1-neg-mini.jpgobzor2-mini.jpg