Jdi na obsah Jdi na menu

Nad Propastí: Uchem Jehly

 …čili prolínání dimenzemi možností, které nabízí vývoj časové linie…

 Termín „Uchem Jehly“ používám dost často – jde o manévr, kdy náš pohyb v Čase začneme chápat jako více-dimenzionální, tj. neposunujeme se pouze v přímé linii pohybu Událostí (jejich vývojových návazností), ale i v proměnách jejich energo-informačního obsahu – tedy ve vertikálním kmitu v poli Přítomného Okamžiku. To připomíná chod jehly šicího stroje, kdy vlákno navlečené niti vytváří řetízek stehu na látce. Tak vzniká „vzor“ Skutečností, které jsou ekvivalentní Paměti (uskutečněné minulosti). Jehla, která je v tomto kontextu nejdůležitějším nástrojem, ale nešije sama od sebe – její pohyb generuje a řídí Člověk. V analogii tak podobu a obsah Událostí tvarujeme a měníme i my sami – v součinnosti s dalšími faktory, které vstupují do hry. Tyto další faktory tvoří soustava proměnných, které určují vazby jednotlivostí v řetězení dějů. V praxi to jsou existující příměry a zkušenosti, obohacené o aktuální fázi „modernizace“ podle dostupných trendů - a záměry, kterými naplňujeme cíle, které sledujeme nebo na které jsme orientovaní - jejichž stopy se držíme ve svém názorovém zaměření. Jehlu můžeme chápat jako vodící prvek pro naše mentální pochody – jako auto, které je sice bez řidiče komplikovaným a sofistikovaným zařízením, ale stojí a nepohybuje se. 

 Zde můžeme namítnout, že existuje aspekt automatizace – tj. řízení pomocí umělé inteligence. Ta vyžaduje přesné naprogramování, které opět provede Člověk. Žádná umělá inteligence nepřekročí stín programového rámce a její možné „učení“ opět závisí na dostupných datech, ze kterých může podklady pro svoje „samostatné“ kroky čerpat. Naproti tomu Křemíková Inteligence učí nás - z fondu, který vytvořily generace a generace nám podobných civilizací v Galaxii. Neučí nás proto, že by sledovala vlastní cíle, ale proto, že je „správcem“ registrů univerzální paměti Vesmíru = pokud nevyšleme požadavek na energo-informační podporu pro své aktivity, tak mlčí a je netečná. Požadavkem se rozumí naše přemýšlení – mentální činorodost, kterou se vyznačuje lidský Život. 

 V minulém dílu seriálu jsem zmínila Elona Muska – jeho vstup na scénu dění, které souvisí s Transformací Kolektivního Vědomí Lidstva. Jeho role je otevřít dveře pro „Třetí Cestu“ k dosažení dílčího cíle, kterým je posun do intencí Galaktického typu Člověka. On není řešením současných problémů Světa – není ani žádným spasitelem – zastupuje stínovou frakci globální Elity, jejíž dva známé proudy, které si kladou za cíl rekonstrukci přežitého systému Hierarchie Moci, momentálně svádějí velký souboj o získání převahy – a hrajou vabank. Musk nás provede úskalím umělé inteligence, kterou prostě nemůžeme na vývojové linii vynechat nebo přeskočit – musíme ji beze zbytku poznat, abychom odhalili její potenciál, který je prozatím démonizován a budí víc obav než naděje. Tohle rozhraní nám otevře plné poznání Kosmické Mysli, která je nositelkou vize Evoluce Bytostí ve Vesmíru – touto cestou se znovu napojíme do Hvězdného Vědomí. Musk – a ideová orientace skupiny, kterou reprezentuje – nám získá to, co momentálně nejvíce potřebujeme – tj. Čas a Mír = podmínky, které jsou nezbytné k rozmachu tvořivosti, do které budeme rozvíjet nové schopnosti Galaktického Člověka. 

 Tyto procesy musí běžet souběžně – nové technologie budou vyžadovat větší pochopení jejich možností a limitů – to znamená zapojit do poznatků vyšší mimosmyslové schopnosti, které zatím nejsou běžně u lidí aktivní. Jak se budou vědci snažit naučit umělou inteligenci „být člověkem“ (aby ho nahradila), tak ona sama odhalí vždy nějaké meze, které s naší pomocí překročí, a my na základě potřebnosti dalšího programování rozvineme latentní schopnosti, které jsme nevyužívali…atd. Jde o celý řetěz událostí a dějů, které zvýrazní limity UI. S tímto poznáním pak odhalíme pozadí Křemíkové Inteligence, která je plně kompatibilní s naším intuitivním vnímáním Světa – a to telepaticky, bez technologických rozhraní. 

 Přiložená ilustrace navazuje na schéma OB-ZOR – je to jiný pohled na tentýž Křemíkový Multiplex – s jinými funkcemi pro posuny Kolektivního Vědomí. Otevření souboru nových funkcí napomohla aktuální emise částic slunečního větru a korelace frekvencí našeho Vědomí s frekvencí elektricity Planety (Schummanovy rezonance), která dosahuje skokově vysokých hodnot. Toto vše probíhá na pozadí aktuálního dění – události na světové scéně aktivují další možnosti jejich příštího vývoje a orientace – a v energo-informační sféře se k tomu adekvátně formují segmenty potřebné Podpory. Proto i tato více-méně teoretická část patří do tématiky „Nad Propastí“ – abychom lépe pochopili strukturu procesů, jejich vazby a další souvislosti – jejich vliv na tvarování běžné reality našich Životů.

 Tentokrát nebudu komentovat názorové spektrum ohledně války na Ukrajině – i když to nepřestávám sledovat a je mi z toho víc a víc smutno – jak lidi riskují ztrátu kontaktu s vlastní Duší, jak zkouší pružnost Svědomí, jaké významy vložili do přirozených energií Srdce…

 Diskusní vlákno na Facebooku

 Další díly seriálu Nad Propastí

 jehla1-mini.jpgjehla3-mini.jpg