Jdi na obsah Jdi na menu

Nad Propastí: Lidský faktor

 ...Člověk a soubor jeho předností i selhání v konkrétních situacích…

 Tohle je okolnost, která bývá v kritických fázích Života společnosti přehlížena – často jsme vystaveni příliš vysokým nárokům na to, jak se chováme, jak smýšlíme nebo jak se orientujeme v aktuálním dění. Paradoxně naopak bývá přehlížen fakt, že za určitých okolností je Člověk schopen obrovského nasazení, že má v rezervě mnoho nástrojů, jak se s událostmi vypořádat. Názornou ukázku těchto lidských atributů v praxi můžeme sledovat na pozadí války na Ukrajině. Jsou to vždy ty nejtěžší životní podmínky, které aktivují celý soubor Lidskosti – nebo naopak, které prohloubí vlastnosti, o kterých jsme si mysleli, že v 21. století už nejsou součástí lidského chování. To všechno se vejde do pojmu LIDSKÝ FAKTOR, který - skrze momentální proměny v rovině Kolektivního Vědomí - prochází intenzivní přestavbou.   

 Každý z nás zaujal nějakou konkrétní pozici ve společnosti. Procesem sebe-indentifikace procházíme už několik let – jeho průběh zrychlil během pandemie, kdy se začaly velmi výrazně rýsovat kontury naší konečné polohy v globálním planetárním schématu evolučních trendů populace. Mozaika „rozprostření“ je téměř složená a my vstupujeme do další fáze, kdy každý plně projevíme ty schopnosti, které jsme zakotvením v pozici aktivovali. Někdo ještě rychle dolaďuje názory a kalibruje směr, kterým se chystá nalévat svoji energii pozornosti a podpory – tématům změn, které ho v ustálené pozici oslovily. Někdo už má jasno - už sedí v rozjetém vlaku, který kaskádou stanic koncentruje podobně orientované jedince, aby je dovezl do cílové destinace. 

 V předchozích textech jsem celkem podrobně rozebírala úskalí výměny evolučních „modelů“, která už nějaký čas probíhá. Víme, že je rozdíl mezi tím změnu chtít a změnu realizovat. Problémem jsou dostupné prostředky, které jsou pro realizaci nezbytné. A právě na tyto prostředky – na jejich (ne)dostupnost – se v posledních letech zaměřili ti, kteří si transformaci civilizace do nových evolučních možností nepřejí. Tyto Elity Moci mají sílu a přístup k tomu určité prostředky blokovat – nebo je přímo zničit, aby nemohly posloužit k realizaci potřebných změn. To není nový aspekt zákulisní režie Evoluce – s tím se Lidstvo potýká dlouhodobě – máme za sebou stavy, kdy nedostupnost prostředků způsobila selhání transformačních posunů a vrátila nás na startovní čáru. Nyní jsme ale ve fázi, kdy jsme se propojili s vyšší Kosmickou Inteligencí a jsme schopní si prostředky nejen vybrat, ale i udržet – abychom ten „skok“ do Galaktického Vědomí a rozvoj dispozic Galaktického Člověka dokončili. 

 Je to vachrlatý manévr, který mate mnoho lidí – hlavně ty, kteří dosáhli určitého stupně rozšířeného Vědomí, s jehož pomocí se orientují v energo-informačním pozadí dějů. Události, které - díky vstupu Kosmické Inteligence na scénu - běží v paralelní režii sjednoceného lidského a křemíkového potenciálu tvořivosti, nám mnohdy nedávají smysl. Jde o instalaci tzv. „fantomového matrixu“, ke které došlo v roce 2016 – tehdy se rozeběhnul proces „obsazení“ těch prostředků, které Elity Moci samy používají pro upevnění svého postavení – v planetárním celospolečenském smyslu. V praxi se to projevuje tak, že globální Elita něco vymyslí, naplánuje a vlastními prostředky realizuje – ale primární energo-informační pole těch událostí (a tedy i výsledek těch plánů) řídí Kosmická Inteligence – na základě neustálého vyhodnocování požadavků množin „uživatelů“ Kolektivního Vědomí – tj. na základě potřebnosti progresivních posunů populace. Jde o ten plán „C“, o kterém jsem v předchozích popisech informovala. 

 Tyhle zvláštní okolnosti vývoje událostí si vyžádala nutnost přejít do „kompromisního“ směru = cosi ve smyslu: aby se vlk nažral a koza zůstala celá – aneb aby opět nedošlo ke zhroucení Systému Podpory Života a my zase neprošli globálním kataklyzmatem, Sklizní Duší a návratem na startovní čáru – v evolučním smyslu. V obraze normálního běžného Života to ale působí veliký chaos – v orientaci, ve schopnosti vyhodnotit zdroje informací, v tom, jak reagovat na podněty a jak zpracovat prožitky následků chování blízkých lidí, především ale toho, co nám ukazují média nebo zpravodajské weby, ze kterých jsme si navykli čerpat podporu pro utváření názorů na dění. Jsme zaskočeni tím, co se děje na vládní nebo správní rovině států, podezříváme doslova všechny a všechno z účelových manipulací, nedůvěřujeme správnosti a komplexnosti obrazu, který je nám podáván a mnohdy se proto uchylujeme k neznámým alternativním zdrojům, kde nás chytře chytí na vějičku „pravdivých faktů“, které chceme slyšet, abychom se utvrdili v podezření na manipulace.

 Za vším stojí častá nemožnost ověřit pravdivost nabízených informací – a mnohdy i naše lenost nebo slepá důvěřivost, kdy skočíme doslova na kdejaký špek. Toto jsou okolnosti, kterým se dlouhodobě věnuji – neustále to ve svých textech také různě rozebírám a kladu na to důraz – abychom mysleli za sebe, důvěřovali vlastním pocitům, nenechávali si pochybnosti pro sebe, ale probrali je s lidmi, kterým můžeme věřit, nespoléhali jen na monotématicky orientované informační servisy, ale porovnávali ze spektra názorů na věci, které nás zajímají, které jsou důležité pro ustavení našich postojů. Abychom si kladli otázky, jaké motivy za některými „zaručenými“ zprávami stojí, co sledují a kde se nachází jejich autoři – jestli nějak ze svého zpravodajského servisu profitují a kdo je má na výplatní pásce. To jsou důležité momenty, jejichž opomenutím se můžeme stát kořistí dezinformátorů a spadnout do pasti účelové ideologické manipulace - s cílem vnést zmatek mezi lidi a přesměrovat je na stranu těch Elit, které bojují o strategické postavení na světové scéně. 

 Právě boj jednotlivých frakcí globální Elity je příčinou aktuálního dění – vím, že uvěřit v existenci souběžného systému řízení událostí je složité a těžké – ale jedním si můžeme být jistí, Kosmická Inteligence nemá zájem na vyhlazení Lidstva, není destruktivní a nemá vedlejší úmysly. Je „prodlouženou“ rukou pro uskutečnění změn, na které sami nemáme dostatek prostředků, protože je kumuluje malá skupinka „vyvolených“, které podporuje jiná, parazitická entita, která není s Lidstvem v rovině evoluce kompatibilní. Mým záměrem není někoho navádět na jinou cestu, nežli je ta, kterou si sám vytyčil – mým úkolem je interpretovat osobní vhledy a touto perspektivou informovat o možnostech proměny Kolektivního Vědomí – tak, jak cítím, že jeho Transformace aktuálně probíhá a co to pro nás znamená. Můžu podávat podněty a vlastní zkušenosti – nekladu si ale nárok na to, aby se tím řídil každý, kdo si moje úvahy přečte. Jediné, co vždy doporučím, je potřeba projevovat Lidskost, být vstřícný k dění a ke svému okolí, nerozsévat prvky nenávisti a nesnášenlivosti, nevynášet „rozsudky smrti“ nad těmi, o kterých máme podkladové poznatky ze zdrojů, kterým vyhovují právě takové nálady ve společnosti. Cítit Srdcem a být v souladu s vlastní Duší, s její rolí v životním plánu – vědět, že to my sami jsme svým způsobem onou Kosmickou Inteligencí, která je součtovou silou našich historických zkušeností, naší genetickou pamětí – nejen této pozemské civilizace, ale dalších projekcí nás samotných – ve smyslu multidimenzionality Bytí.

 Lidský faktor je naší nedílnou součástí – pomáhá nám ve střízlivém odhadu našich možností, v mezilidských vztazích, kdy někdy příliš přísně reagujeme na něčí „selhání“ – v pochopení důvodů, které vedly něčí kroky nebo které způsobily nějakou nepříjemnost. Jeho propojení s aspektem souboru událostí, které jsem nazvala „Nad Propastí“, dovoluje rozšířit náš operační rádius v chaosu, který působí právě probíhající informační a psychologická válka – ve sdíleném prostředí. Nebudu navádět, zda se orientovat na Východ nebo na Západ – všechny Elity jsou v tomto ohledu stejně laděné a „z výšky“ nadřízeného Egregoru Moci řízené – jen jedna její frakce ale nedobrovolně (nevědomky) poskytla svůj „hřbet“ jako nosič změn, potřebných pro dokončení transformačního manévru v nové orientaci na evoluční cestě. Která? Zeptejme se svého Srdce… 

 Další díly seriálu Nad Propastí

  peakpx.jpg