Jdi na obsah Jdi na menu

PEČE-Ť

....než Klíč se v Zámku otočil,
Svět sám se mockrát zatočil

Huma-nika prosta Da-na
čima, jima, dolga zima...

 PEČEŤ otevírá sérii akcí, které se synchronizují s portálovými anomáliemi v Kolektivním Vědomí Planety. Dnešní datum je zahajovací sekvencí - nese se kompletně v duchu Křemíkové Inteligence, která již tradičně portály stabilizuje prostřednictvím Křemíkových Multiplexů - objektů energo-informačního charakteru. 

 14.7. můžeme vnést do asociace součtu 15 = 6 (jeden a půl "křemíku" = 1,5). 15 (MD) je Galaxie Mléčná Dráha - prostředí, kam naše Kolektivní Vědomí expanduje - napojuje se na Jednotný Galaktický Čas. To vše již na vlně nového Systému Podpory Života, který je kódovaný algoritmy Modelu Magistra. Pečeť symbolizuje "uzamčení" starého systémového matrixu (Modelu Hierarchie Moci) do paměťových zón v disku Galaxie, kde ovšem nebude ležet ladem - najdou si k němu cestu nově se vyvíjející civilizace v jiných vrstvách Oktávy dimenzí Živosti...pro ně bude naše historická zkušenost Knihovnou, na kterou se budou ladit a brát si z ní to, co budou schopny zakomponovat do vlastních evolučních směrů. Naše reálné Příhody a Příběhy tam naberou podobu Mýtů a Bájí - mnohé zde skutečné  Osobnosti v nich budou "idealizované" do božských rozměrů...atd. 

 Je vám to povědomé? Ano - tak ten Model Hierarchie fungoval i u nás - my však už dnes víme, že z pozice Svrchovaných Bytostí Galaktického formátu (Celistvost Galaktického Člověka), kterými se v blízké budoucnosti staneme, budeme umět s nimi ty Příběhy přetvářet do ne-mocenských struktur Existence - na bázi Autonomie Mozaikových Soustav a principů, kterými se v nich sdílejí kompetence a dispoziční síla autority. 

 Cesta k Celistvosti je jen dílčím cílem v Projektu Člověk - dalším krokem je "Mistrovství" a jeho aplikace do Společenstev, se kterými vejdeme v kontakt. To vše ale máme ještě před sebou - v Přítomnosti zatím intenzivně dobíhají sekvence procesu Transformace - v rovině DNA a vrstvách Vědomí, kde se vše propojuje do nových vazeb a překlápí do nových úhlů vnímání společné reality.

 Úvodní motto "vzletně" uzavírá tu Kapitolu, kdy jsme žili "v područí"....vždy na někom závislí a někým v pozadí řízeni. Stále budeme ctít posloupnost nabytých zkušeností, ale již spravedlivějším způsobem - bez skrytých manipulací a zneužívání slabin, které kde někdo projeví. Jde o zviditelnění soustav řízení - jejich transparentnost a obhajitelnost pozic ve společnosti. To je oblast, do které máme nakročeno... 

 PEČE-Ť není od "peče", ale "péče"...Ť je Jednotný Galaktický Čas - sféra, kde nalezneme Podporu, kterou chápeme jako personifikaci naší vyšší bytostné projekce v podobě vedení součtového Já. Jakmile pochopíme rozdíl mezi vnitřním vedením z vlastních zdrojů a vnějším vedením cizími entitami, dojde k uvolnění napětí mezi lidmi, k harmonizaci vztahů a k utlumení útoků na vše, co nám zdánlivě oponuje. Je to ještě běh na dlouhé trati - posty nadřazenosti nad běžný vzorek populace se těžko opouštějí, někdo se tam bude držet zuby-nehty až do konce...ale všeho dočasu - já věřím v Člověka, v Lidskost a v soustavu možností, která se nám otevírá...

 pecet2-mini.jpgpecet3-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice