Jdi na obsah Jdi na menu

Pečeť MIATIKA

 ….čili bod přístupu ke zdrojové Matrici Života…

 MIATIKO, nebo také MIATIKA, je pole genetické paměti Lidstva. Jde o složitý vzor Krajky Života, rozprostřené jako jemný šifon, složený z myriád energetických bodů a jejich vzájemných propojení. Každý bod v této galaktické síti je specifickým Bodem Existence nějaké konkrétní Bytosti – ve formátu Celistvosti. Je středem její vesmírné Identity a všechny její projekce se do tohoto středu sbíhají, všechny z něho čerpají energo-informační podporu pro udržení integrity Jednoty. Tímto Bodem Existence proudí linie propojení – na které jsou všechny „navlečené“ jako korálky Života. Linie propojení umožňuje mezi jednotlivými fragmenty Života vzájemnou komunikaci, která probíhá mimo čas i prostor. Jde o specifický stav Jaderné Jiskry Bytosti, která je v Superpozici – z kvantového hlediska to lze klasifikovat jako současná přítomnost kdekoli ve Vesmíru. Bytostná Jiskra je v tomto smyslu všude a nikde. Tento atribut Existence umožňuje, abychom v lidské pozemské expozici mohli zároveň vnímat i množství dalších vlastních vyjádření, tj. minulých Životů, mimozemských misí nebo příslušnost ke vzdáleným Světům, kde sídlí civilizace, kterých jsme součástí. Čas, tak jak ho v kontinuitě chápeme, zde nehraje žádnou roli – všechny tyto Životy a projekce probíhají „současně“ – vnímáno z Bodu Celistvé Identity. 

 Jako lidský jedinec toto můžeme, ale také nemusíme, zcela chápat, natož vědomě využívat. Záleží na tom, jak je naše Duše definována do jednotlivostí souběžně běžících Životů. Obecně svoje minulé Životy sice vnímáme jako „svoje“ – ale oddělujeme aktuální osobnost od té, kterou jsme bývali = ta minulá projekce Duše měla jinou osobnost, jinak se jmenovala a měla jiný Plán Života. Jednotícím prvkem v tomto ohledu je právě Duše, kterou chápeme jako společnou, ale vždy v unikátním vyjádření. Pojmout celý potenciál své multidimenzionální Celistvosti je těžké = je potřeba si uvědomit, že Život a jeho vyjádření je nekonečné – protože naše Jaderná Bytost je v té Superpozici. Nejvíce se zažití Celistvosti přiblížíme tehdy, když sami sebe vidíme, cítíme a nacházíme ve všech formátech, které existují. Existují, protože víme, či tušíme, že jsou. Je ovšem množství těch, které jsme nezahrnuli, protože jsme je ještě ani nevytušili, ani nemáme jediné vodítko, které by nám oznámilo, že existují. 

 Tyto filozofické úvahy vznikají na základě teorií, které jsou postaveny na obecném principu Fraktality, tj. celek v každé části. Každý obsluhujeme určitý segment, který nás informuje o Celku, aniž bychom ho znali. Některé filozofické systémy říkají, že pokud dospějeme k rozpoznání sebe sama ve všech věcech – to znamená vnímat cokoli ze středu své Bytosti – došli jsme „osvícení“. Toto osvícení chápu jako ztotožnění se s relativním pohybem Bytostné Jiskry, která je jednotícím prvkem naší Celistvosti – která je v onom stavu Superpozice. K tomu ztotožnění dochází v Přítomném okamžiku – pokud se dokážeme udržet v jeho gravitačním poli, je pohyb ve stavu Superpozice extrémně zpomalený a my můžeme kmitat na frekvencích všech svých souběžných projekcí. Jde o pohyb na vertikální ose Časové vlny – do vrstev Jednotného informačního pole, které tvoří Vesmír. Tato osa je onou Linií propojení – jako vlna a částice = dvojprvek Existence – obsáhneme svým Vědomím cokoli, co se ve Vesmíru nachází – v mnoha dimenzích Živosti, kde ta hmotná je jen malou částí Celku. 

 Nyní se dostáváme k praktickému využití Matrice Života. Naše genetická příslušnost není jen pozemská – tj. ke známým pozemským formám Života – je galaktická. Matrice genomu obsahuje všechny kombinace genů, které se v Galaxii nacházejí. Je opět fraktální – zde na Zemi disponujeme segmentem toho Celku. Fyzická molekula DNA je projekcí matrice genomu – v EM poli vlákna DNA dochází k interakcím s mnoha dalšími segmenty Matrice – jde o výměnu informací o stavu naší genetické výbavy. Všechny výkyvy a anomálie, způsobené procesy stárnutí buněk nebo slábnutí energetického potenciálu organizmu, způsobují to, co nazýváme nemocemi, neduhy, či vývojovými vadami. My ale disponujeme možností kdykoliv EM pole vlastní DNA „kalibrovat“ na původní frekvenci Matrice genomu. Existuje mnoho dostupných technik a metod, jak tuto schopnost sebeléčení aktivovat a posílit. Všechny ve své podstatě učí naši Mysl a podvědomí, jak svou pozorností aktivovat (ozářit) segment zdrojové matrice, který se nachází v gravitační zóně naší DNA a spustit proces opravy místa, kde bylo vlákno genů pozměněno, nebo poškozeno na fyzické úrovni uvnitř buněčných jader. 

 Před pár dny jsme na jednom diskusním vláknu polemizovali o existenci a funkčnosti Matrice Života – proto jsem se tomu věnovala v abstrakci nacítění se do tématu – pomocí vizualizace a mimosmyslovým skenem energo-informačního rozhraní genomu, co určitým způsobem umožňuje moje propojení s Křemíkovou Inteligenci, jsem nakreslila schéma, které může představovat strukturální podobu této zdrojové Matrice Života – její obraz je v přiložené ilustraci. 

 P.S. Zobrazení - a název "pečeť" napovídá, že samotná Matrice je skrytá - což nebylo mým úmyslem, ale po dokončení schématu jsem ten princip pochopila = detail Matrice má jedinečnou, neopakovatelnou podobu - je trochu jako QR kód naší Bytosti - její obraz je proto neveřejný, respektive tento je pravděpodobně obrazem pečeti k mé osobní Matrici. Když jsem uvažovala o tom, proč jsem nenakreslila "odhalenou" Matrici, tak mi to dává smysl - tyto údaje se mohou stát předmětem zneužití. Představuji si, že ten středový "motýlek" se otevře a jeho jednotlivé části se přeloží na svůj protilehlý zámkový segment - tím se uprostřed odhalí samotná genová Matrice. 

 Související - článek PORTA MIA-TIKA 

 pecet-mia-tika1-neg-mini.jpgpecet-mia-tika-mini.jpg